Pogodbe NKBM

Seznam vseh pogodb:

Organ banke: Kreditni odbor banke*

vnosov
Naziv Kreditojemalca Sedež KREDITODAJALEC ŠT. POGODBE ZNESEK v EUR VRSTA POSLA DATUM POGODBE Zavarovanje Predmet
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1868941 358,333.95 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/27/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1868941 358,333.95 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/27/2010 TERJATVE NEPRAVA ZASTAVA ALI ODSTOP
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1868941 358,333.95 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/27/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1868941 358,333.95 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/27/2010 PREMIČNINE ZALOGE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1868941 358,333.95 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/27/2010 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1868941 358,333.95 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/27/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1873278 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 4/26/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1873561 1,100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/9/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1873561 1,100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/9/2011 TERJATVE NEPRAVA ZASTAVA ALI ODSTOP
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1873561 1,100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/9/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1873561 1,100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/9/2011 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1873561 1,100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/9/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1874401 350,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/13/2011 TERJATVE NEPRAVA ZASTAVA ALI ODSTOP
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 1874401 350,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/13/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 7084562 393,868.48 € GN:ODKUP TERJATEV-KRATK. 8/3/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 7084562 393,868.48 € GN:ODKUP TERJATEV-KRATK. 8/3/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 7084563 90,000.00 € GN:ODKUP TERJATEV-KRATK. 8/10/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 7084563 90,000.00 € GN:ODKUP TERJATEV-KRATK. 8/10/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337182 1,000,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/12/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337182 1,000,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/12/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337182 1,000,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/12/2010 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337182 1,000,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/12/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337212 200,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/26/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337212 200,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/26/2010 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337212 200,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/26/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337343 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/15/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337343 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/15/2010 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
"MTK MARKETING, D.O.O. "" - V STEČAJU" DELAVSKA ULICA 005, 3000 CELJE NKBM 8337343 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 10/15/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2475750 299,999.84 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/15/2011 MENICE MENICE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2475750 299,999.84 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/15/2011 PREMIČNINE ZALOGE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2492971 1,750,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/16/2011 MENICE MENICE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2492971 1,750,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/16/2011 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2820283 4,880,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/15/2009 MENICE MENICE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2820283 4,880,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/15/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2820283 4,880,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/15/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2838492 2,882,220.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/18/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2838492 2,882,220.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/18/2011 MENICE MENICE
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 2838492 2,882,220.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/18/2011 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
"RADEČE PAPIR, D.O.O. "" - V STEČAJU""" NJIVICE 007, 1433 RADEČE NKBM 8306759 6,802.92 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/25/2010 MENICE MENICE
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4800585 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 MENICE MENICE
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4800585 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4800585 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4800585 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4813620 69,382.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/7/2010 MENICE MENICE
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4813620 69,382.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/7/2010 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4813620 69,382.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/7/2010 PREMIČNINE STROJI
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4813620 69,382.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/7/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
1 A FRONTE D.O.O.- V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 033C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4813620 69,382.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/7/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2023998 30,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 MENICE MENICE
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2023998 30,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2754335 618,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2754335 618,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2007 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2754335 618,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2007 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2761994 40,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/3/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2761994 40,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/3/2007 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
3MBA D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2761994 40,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/3/2007 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2363071 155,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 6/30/2010 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2363071 155,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 6/30/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2390299 370,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/26/2010 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2390299 370,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/26/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2398966 36,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/26/2010 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2398966 36,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/26/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2399644 12,520.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 10/26/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2452890 89,200.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/31/2011 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2452890 89,200.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/31/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2452890 89,200.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/31/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2452920 370,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/31/2011 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2452920 370,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/31/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2452920 370,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/31/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2814020 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2009 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2814020 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2009 GARANCIJE DRUGI GARANT
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 2814020 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 7409694 62.59 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/25/2006 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 7679845 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 7/10/2007 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 7679845 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 7/10/2007 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 7872947 125.18 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/14/2008 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 7954773 9,008.73 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/19/2008 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8177533 9,906.61 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/12/2009 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8177533 9,906.61 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/12/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8177533 9,906.61 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/12/2009 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8195868 2,784.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/12/2009 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8195868 2,784.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/12/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8195868 2,784.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/12/2009 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8268253 4,249.02 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/17/2009 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8268253 4,249.02 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/17/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8268253 4,249.02 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/17/2009 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8333400 200.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/8/2011 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8333430 14,881.44 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/7/2010 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8333430 14,881.44 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/7/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8333430 14,881.44 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/7/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8497232 9,919.82 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/11/2011 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8497363 4,505.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/11/2011 MENICE MENICE
A & R REBELLION D.O.O. - V STEČAJU NA DEVCAH 027, 2312 OREHOVA VAS NKBM 8497656 200.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/8/2011 MENICE MENICE
ABC NALOŽBE, D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 030, 2000 MARIBOR NKBM 2454540 450,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 6/30/2011 MENICE MENICE
ABC NALOŽBE, D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 030, 2000 MARIBOR NKBM 2454540 450,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 6/30/2011 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
ABC NALOŽBE, D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 030, 2000 MARIBOR NKBM 2454540 450,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 6/30/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2080510 12,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 7/14/2009 MENICE MENICE
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2080510 12,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 7/14/2009 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2080510 12,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 7/14/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2080510 12,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 7/14/2009 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2523361 54,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 4/19/2012 MENICE MENICE
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2523361 54,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 4/19/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
ABCFIN D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA NKBM 2523361 54,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 4/19/2012 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
ACH, D.D., LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2501636 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/16/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ACH, D.D., LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2501636 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/16/2011 MENICE MENICE
ACH, D.D., LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2501636 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/16/2011 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
ACH, D.D., LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2501636 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/16/2011 PREMIČNINE ZALOGE
ACH, D.D., LJUBLJANA BARAGOVA ULICA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2501636 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/16/2011 VREDNOSTNI PAPIRJI VP BANK - DELNICE
AERO, D.D. CELJE IPAVČEVA 20, 3000 CELJE NKBM 1917329 155,564.46 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/1/2012 MENICE MENICE
AERO, D.D. CELJE IPAVČEVA 20, 3000 CELJE NKBM 1917329 155,564.46 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/1/2012 PREMIČNINE STROJI
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 2704122 850,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/24/2007 MENICE MENICE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 2704122 850,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/24/2007 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 2704122 850,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/24/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 2813497 150,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 6/30/2008 MENICE MENICE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 2813497 150,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 6/30/2008 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 2813497 150,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 6/30/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 3068208 93,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2005 MENICE MENICE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 3068208 93,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2005 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 3068340 23,700.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/20/2005 MENICE MENICE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 3068340 23,700.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/20/2005 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 3137712 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/7/2006 MENICE MENICE
AGENCIJA LUKA D.O.O. - V STEČAJU JALNOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA NKBM 3137712 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/7/2006 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1828337 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 10/30/2009 MENICE MENICE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1828337 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 10/30/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1828337 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 10/30/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1897265 50,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/16/2012 MENICE MENICE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1897265 50,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/16/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1897265 50,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/16/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1902072 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/30/2012 MENICE MENICE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1902072 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/30/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1908411 180,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1908411 180,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2012 MENICE MENICE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 1908411 180,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 2710011 2,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/30/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 2710011 2,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/30/2009 MENICE MENICE
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 2710011 2,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/30/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA NKBM 2710011 2,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/30/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1884369 778,357.81 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1884369 778,357.81 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2012 MENICE MENICE
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1884369 778,357.81 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1887406 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/15/2012 MENICE MENICE
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1887406 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/15/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1887406 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/15/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1887538 189,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/29/2013 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1887538 189,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/29/2013 MENICE MENICE
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 1887538 189,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/29/2013 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 7447713 250,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 7/12/2006 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AGROSERVIS,D.D.,MURSKA SOBOTA KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA NKBM 7447713 250,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 7/12/2006 PREMIČNINE ZALOGE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4702885 1,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2007 MENICE MENICE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4702885 1,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2007 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4803754 1,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/6/2008 MENICE MENICE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4803754 1,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/6/2008 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4815240 1,620,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2010 MENICE MENICE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4815240 1,620,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2010 PREMIČNINE STROJI
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817721 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/13/2011 MENICE MENICE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817721 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/13/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817721 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/13/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820721 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/31/2011 MENICE MENICE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820721 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/31/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820853 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 MENICE MENICE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820853 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820853 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820853 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-ENOTE VS
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4902293 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 7/23/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AHA EMMI D.O.O. KOLODVORSKA 37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4902293 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 7/23/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 MENICE MENICE
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 PREMIČNINE ZALOGE
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AHA MIDAS D.O.O. POLJANSKI NASIP 6, 1000 LJUBLJANA NKBM 4761097 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/19/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912647 800,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/21/2012 MENICE MENICE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912647 800,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/21/2012 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912647 800,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/21/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912647 800,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/21/2012 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912647 800,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/21/2012 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912647 800,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/21/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912779 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 12/21/2012 MENICE MENICE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912779 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 12/21/2012 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912779 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 12/21/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912779 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 12/21/2012 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912779 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 12/21/2012 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 1912779 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 12/21/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 MENICE MENICE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2703606 650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/13/2008 PREMIČNINE STROJI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2708985 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2009 MENICE MENICE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2708985 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2708985 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2708985 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2708985 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2708985 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 MENICE MENICE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2720128 680,570.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/25/2011 PREMIČNINE STROJI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 MENICE MENICE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 PREMIČNINE ZALOGE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AHA PLASTIK D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 009, 5213 KANAL NKBM 2721931 1,650,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1604169 1,562,291.06 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/8/2005 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1604169 1,562,291.06 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/8/2005 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1604169 1,562,291.06 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/8/2005 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1604169 1,562,291.06 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/8/2005 PREMIČNINE ZALOGE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1604169 1,562,291.06 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/8/2005 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1940123 905,569.51 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2007 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1940123 905,569.51 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2007 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1940123 905,569.51 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2007 PREMIČNINE ZALOGE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 1940123 905,569.51 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2007 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3032349 2,069,815.70 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/26/2004 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3032349 2,069,815.70 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/26/2004 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3032349 2,069,815.70 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/26/2004 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3032349 2,069,815.70 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/26/2004 PREMIČNINE ZALOGE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3032349 2,069,815.70 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/26/2004 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3152587 37,174.32 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/18/2006 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3152587 37,174.32 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/18/2006 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3152587 37,174.32 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/18/2006 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3152587 37,174.32 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/18/2006 PREMIČNINE ZALOGE
AKUBAT D.O.O. EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR NKBM 3152587 37,174.32 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/18/2006 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 3106858 260,250.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/28/2006 PREMIČNINE STROJI
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4800170 820,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/16/2008 PREMIČNINE STROJI
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4808676 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2009 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4808676 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817143 118,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/17/2010 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817143 118,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/17/2010 PREMIČNINE STROJI
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817991 424,896.31 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/11/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820992 85,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2008 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4838361 10,413.77 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/8/2009 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4838361 10,413.77 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/8/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4852321 124,214.69 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/7/2009 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4863543 4,033.35 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/26/2010 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4863543 4,033.35 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/26/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4865761 2,600,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2010 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4865761 2,600,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4870676 38,723.02 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/21/2010 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA STAN.NAMENE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877794 2,400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/14/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4877935 5,220.07 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/31/2010 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4883701 145,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/19/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4883701 145,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/19/2011 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4883701 145,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/19/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4896361 29,352.96 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 3/31/2011 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4899955 82,061.79 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/21/2011 MENICE MENICE
ALMONT D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4899955 82,061.79 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/21/2011 BANČNE VLOGE DEPOZIT
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4810999 282,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/24/2009 MENICE MENICE
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4810999 282,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/24/2009 PREMIČNINE STROJI
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4810999 282,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/24/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4813904 196,944.47 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/19/2010 MENICE MENICE
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4884359 100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/20/2011 MENICE MENICE
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4884359 100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/20/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4884359 100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/20/2011 PREMIČNINE STROJI
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4884359 100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/20/2011 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ALMONT PVC D.O.O. - V STEČAJU KOLODVORSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4901887 10,715.98 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/23/2011 MENICE MENICE
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 MENICE MENICE
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE TRGOVSKI OBJEKT
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ALPINA HOLDING, D.D. STEGNE 021C, 1000 LJUBLJANA NKBM 2427992 3,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 MENICE MENICE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2380211 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/10/2010 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 MENICE MENICE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2469611 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 MENICE MENICE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2541565 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2012 OSTALA ZAVAROVANJA PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 MENICE MENICE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2751611 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/10/2007 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 MENICE MENICE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 GARANCIJE DRUGI GARANT
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 PREMIČNINE ZALOGE
ALPINA, D.O.O. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI NKBM 2830724 4,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 OSTALA ZAVAROVANJA PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2158656 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/4/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162599 2,001,502.25 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2162629 1,184,750.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/16/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2254442 5,900,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/21/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2280729 3,870,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2353351 1,293,607.08 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/5/2003 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2353351 1,293,607.08 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/5/2003 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 2815085 4,500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/22/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 3017021 2,064,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/5/2003 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 3017021 2,064,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/5/2003 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 3093459 3,809,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/28/2005 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 3093459 3,809,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/28/2005 MENICE MENICE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 6127934 25,084.04 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 9/15/2005 GARANCIJE DRUGI GARANT
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 7071644 354,244.00 € GN:ODKUP TERJATEV-KRATK. 10/26/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8137869 335,850.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 5/27/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8137869 335,850.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 5/27/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8137869 335,850.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 5/27/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8137869 335,850.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 5/27/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191625 473,986.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/3/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191625 473,986.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/3/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191625 473,986.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/3/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191625 473,986.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/3/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191757 325,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 7/31/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191757 325,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 7/31/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191757 325,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 7/31/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8191757 325,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 7/31/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8203135 119,100.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/18/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8203135 119,100.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/18/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8203135 119,100.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/18/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8203135 119,100.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/18/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210409 487,600.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/27/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210409 487,600.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/27/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210409 487,600.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/27/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210409 487,600.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/27/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210662 660,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/31/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210662 660,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/31/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210662 660,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/31/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8210662 660,000.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/31/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8215613 233,875.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 9/3/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8215613 233,875.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 9/3/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8215613 233,875.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 9/3/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8215613 233,875.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 9/3/2009 PREMIČNINE STROJI
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8272197 188,760.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 11/20/2009 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8272197 188,760.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 11/20/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8272197 188,760.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 11/20/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ALPOS, D.D. - V STEČAJU CESTA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230 ŠENTJUR NKBM 8272197 188,760.00 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 11/20/2009 PREMIČNINE STROJI
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1873625 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/3/2011 MENICE MENICE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1873625 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/3/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1873625 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/3/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1873625 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/3/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878708 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 MENICE MENICE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878708 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878708 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878708 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878840 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 MENICE MENICE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878840 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878840 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1878840 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1888665 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/28/2011 MENICE MENICE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1888665 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/28/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1888665 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/28/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1888665 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/28/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892770 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 MENICE MENICE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892770 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892770 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892770 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892891 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 MENICE MENICE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892891 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892891 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ALUKOMEN HOLDING D.D. KOMEN 129A, 6223 KOMEN NKBM 1892891 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/29/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
AMINT D.O.O. - V STEČAJU KOPRSKA ULICA 094, 1000 LJUBLJANA NKBM 2791170 500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/15/2007 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
APARTMAJI NOBELUS D.O.O. V STEČAJU LIPOVCI 245, 9231 BELTINCI NKBM 1808115 100,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/16/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
APARTMAJI NOBELUS D.O.O. V STEČAJU LIPOVCI 245, 9231 BELTINCI NKBM 2800229 345,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2008 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
APARTMAJI NOBELUS D.O.O. V STEČAJU LIPOVCI 245, 9231 BELTINCI NKBM 2800352 140,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2008 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 MENICE MENICE
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NENASELJENA
APERTUM D.O.O. MEJNA ULICA 008, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU NKBM 2241580 10,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/28/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
ARMING D.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA NKBM 2317397 360,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/3/2010 MENICE MENICE
ARMING D.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA NKBM 2317397 360,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/3/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ARMING D.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA NKBM 2341212 210,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/17/2010 MENICE MENICE
ARMING D.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA NKBM 2341212 210,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/17/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AVTERA D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE NKBM 2803025 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
AVTERA D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE NKBM 2803025 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2009 MENICE MENICE
AVTERA D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE NKBM 2803025 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
AVTERA D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE NKBM 2803025 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
AVTERA D.O.O. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE NKBM 2803025 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/15/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
AVTO TABOR D.O.O. CESTA 3. JULIJA 001B, 1430 HRASTNIK NKBM 2751939 350,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/12/2007 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
AVTO TABOR D.O.O. CESTA 3. JULIJA 001B, 1430 HRASTNIK NKBM 2751939 350,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/12/2007 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
AVTOHIŠA ODAR D.O.O. - V STEČAJU GLONARJEVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA NKBM 6107829 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/16/2004 MENICE MENICE
AVTOHIŠA ODAR D.O.O. - V STEČAJU GLONARJEVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA NKBM 6107829 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/16/2004 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
AVTOHIŠA ODAR D.O.O. - V STEČAJU GLONARJEVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA NKBM 6107829 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/16/2004 BANČNE VLOGE DEPOZIT
AVTOHIŠA ODAR D.O.O. - V STEČAJU GLONARJEVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA NKBM 8375424 25,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 6/24/2010 MENICE MENICE
AVTOHIŠA ODAR D.O.O. - V STEČAJU GLONARJEVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA NKBM 8375424 25,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 6/24/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
BARPAL D.O.O. V STEČAJU ULICA MLADINSKIH DEL. BRIGAD 3, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM NKBM 1804004 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 4/24/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO ZASEBNIKA
BARPAL D.O.O. V STEČAJU ULICA MLADINSKIH DEL. BRIGAD 3, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM NKBM 1804004 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 4/24/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
BARPAL D.O.O. V STEČAJU ULICA MLADINSKIH DEL. BRIGAD 3, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM NKBM 8700501 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/26/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
BARPAL D.O.O. V STEČAJU ULICA MLADINSKIH DEL. BRIGAD 3, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM NKBM 8700501 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/26/2007 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
BIO GORIVA D.O.O. GRAJSKI TRG 021, 2327 RAČE NKBM 7079936 1,428,013.85 € GN:ODKUP TERJATEV-DOLG. 5/26/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 MENICE MENICE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO ZASEBNIKA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 NEPREMIČNINE GOZDNO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1806833 4,766,750.16 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 11/7/2008 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 MENICE MENICE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 PREMIČNINE STROJI
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 PREMIČNINE TOV.VOZ., PRIK.IN POLPRIK.IN AVTOB.
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1813945 905,743.25 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 12/11/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1816821 3,727,277.07 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2010 MENICE MENICE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1816821 3,727,277.07 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2010 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1816821 3,727,277.07 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2010 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1816821 3,727,277.07 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1816821 3,727,277.07 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1826818 170,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/5/2013 MENICE MENICE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1826818 170,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/5/2013 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 1826818 170,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/5/2013 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 2584794 4,932,345.20 € SP:KRAKTOROČNI KREDIT DR.NAM.-RAZ.ZAM.OBR 11/30/2012 MENICE MENICE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 2584794 4,932,345.20 € SP:KRAKTOROČNI KREDIT DR.NAM.-RAZ.ZAM.OBR 11/30/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 2584794 4,932,345.20 € SP:KRAKTOROČNI KREDIT DR.NAM.-RAZ.ZAM.OBR 11/30/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P DOBROVNIK 115C, 9223 DOBROVNIK - DOBRONAK NKBM 2584794 4,932,345.20 € SP:KRAKTOROČNI KREDIT DR.NAM.-RAZ.ZAM.OBR 11/30/2012 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 MENICE MENICE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2811171 3,403,073.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 MENICE MENICE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 PREMIČNINE STROJI
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813016 2,038,778.01 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 MENICE MENICE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 PREMIČNINE STROJI
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2813148 4,064,953.82 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/16/2009 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2816537 420,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/14/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2816537 420,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/14/2012 MENICE MENICE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2816537 420,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/14/2012 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
BIOPLIN VARGAZON D.O.O. PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER NKBM 2816537 420,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/14/2012 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
BIOPRODUCT D.O.O. - V STEČAJU LIPTOVSKA ULICA 034, 3210 SLOVENSKE KONJICE NKBM 2302815 2,229,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2010 MENICE MENICE
BIOPRODUCT D.O.O. - V STEČAJU LIPTOVSKA ULICA 034, 3210 SLOVENSKE KONJICE NKBM 2302815 2,229,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
BIOPRODUCT D.O.O. - V STEČAJU LIPTOVSKA ULICA 034, 3210 SLOVENSKE KONJICE NKBM 2302815 2,229,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
BIOPRODUCT D.O.O. - V STEČAJU LIPTOVSKA ULICA 034, 3210 SLOVENSKE KONJICE NKBM 2302815 2,229,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
BIOPRODUCT D.O.O. - V STEČAJU LIPTOVSKA ULICA 034, 3210 SLOVENSKE KONJICE NKBM 2302815 2,229,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2010 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
CAFFE-TROPIC ŽALEC D.O.O. SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC NKBM 2854831 1,090,573.48 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/30/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CAFFE-TROPIC ŽALEC D.O.O. SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC NKBM 2854831 1,090,573.48 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/30/2010 MENICE MENICE
CAFFE-TROPIC ŽALEC D.O.O. SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC NKBM 2854831 1,090,573.48 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/30/2010 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 MENICE MENICE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA STAN.NAMENE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2275814 1,206,757.68 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 10/19/2009 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2521620 10,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2521620 10,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/30/2011 MENICE MENICE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2521620 10,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/30/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2521620 10,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/30/2011 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2521620 10,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/30/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA STAN.NAMENE
CASA SOL D.O.O. OB IZVIRKIH 001, 2000 MARIBOR NKBM 2521620 10,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 12/30/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
CBH D.O.O. VRUNČEVA ULICA 001, 3000 CELJE NKBM 2844113 6,285,503.34 € FN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 MENICE MENICE
CBH D.O.O. VRUNČEVA ULICA 001, 3000 CELJE NKBM 2844113 6,285,503.34 € FN:DOLGOROČNI KREDIT 5/31/2011 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CENTER NALOŽBE, D.D. - V STEČAJU TITOVA CESTA 002A, 2000 MARIBOR NKBM 2177291 6,250,000.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKVIR 3/12/2009 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 2468476 1,055,934.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 6/30/2011 MENICE MENICE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 2468476 1,055,934.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 6/30/2011 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 2814569 9,543,000.00 € FN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/1/2009 MENICE MENICE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 2814569 9,543,000.00 € FN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 7/1/2009 VREDNOSTNI PAPIRJI VP BANK - DELNICE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 3132011 10,591,464.36 € FN:REVERSE REPO 12/20/2011 VREDNOSTNI PAPIRJI VP BANK - DELNICE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 8441826 3,400,000.00 € FN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 9/9/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CG INVEST, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA NKBM 8441826 3,400,000.00 € FN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 9/9/2010 MENICE MENICE
CGP, D.D. LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO NKBM 2616319 3,000,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/27/2013 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CGP, D.D. LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO NKBM 2616319 3,000,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/27/2013 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CGP, D.D. LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO NKBM 2864807 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/27/2013 MENICE MENICE
CGP, D.D. LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO NKBM 2864807 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/27/2013 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CGP, D.D. LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO NKBM 2864807 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/27/2013 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CGP, D.D. LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO NKBM 2864807 3,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/27/2013 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1890857 5,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/29/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1890857 5,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/29/2011 MENICE MENICE
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1890857 5,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/29/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1890857 5,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2717836 14,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2010 MENICE MENICE
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2717836 14,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2717836 14,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2717836 14,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2570697 141,757.57 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/12/2012 MENICE MENICE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2570697 141,757.57 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/12/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2570697 141,757.57 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/12/2012 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2570697 141,757.57 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/12/2012 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2832344 8,750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/14/2010 MENICE MENICE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2832344 8,750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/14/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2832344 8,750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/14/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2832344 8,750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/14/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CIMOS TAM AI, D.O.O. PERHAVČEVA ULICA 021, 2000 MARIBOR NKBM 2832344 8,750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/14/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 1907210 11,602.75 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/22/2011 MENICE MENICE
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2854680 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/16/2010 MENICE MENICE
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2854680 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/16/2010 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2854680 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/16/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2854731 1,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/16/2010 MENICE MENICE
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2854731 1,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/16/2010 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2854731 1,400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/16/2010 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2855226 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/29/2010 MENICE MENICE
CM CELJE, D.D. - V STEČAJU LAVA 42, 3000 CELJE NKBM 2855226 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/29/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1719303 280,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/28/2011 MENICE MENICE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1719303 280,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/28/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1719303 280,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/28/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2707312 120,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/19/2012 MENICE MENICE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2707312 120,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/19/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2790759 625,938.91 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/14/2005 MENICE MENICE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2790759 625,938.91 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/14/2005 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2790759 625,938.91 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/14/2005 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2791984 1,670,850.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/18/2006 MENICE MENICE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2791984 1,670,850.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/18/2006 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZD.CEST,GRAD. UL.15. MAJA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2791984 1,670,850.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/18/2006 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389110 3,200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2010 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389231 751,654.15 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/10/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389231 751,654.15 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/10/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389231 751,654.15 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/10/2010 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389231 751,654.15 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/10/2010 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2389363 4,547,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 10/7/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2754629 5,546,987.15 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2007 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2754629 5,546,987.15 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2754629 5,546,987.15 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2816928 2,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/21/2009 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 2816928 2,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/21/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 5260580 28,630.31 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/11/2001 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 5439332 2,775.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/12/2002 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 5495429 930.19 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/17/2002 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 5569050 17,352.69 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/25/2003 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 5569333 32,296.01 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/25/2003 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7459063 4,995.21 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/7/2006 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7459063 4,995.21 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/7/2006 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7459063 4,995.21 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/7/2006 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7473156 506,652.65 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/21/2006 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7473156 506,652.65 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/21/2006 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7473156 506,652.65 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/21/2006 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7473156 506,652.65 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/21/2006 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7530663 38,512.30 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/20/2006 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7532691 62,749.57 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/22/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7537811 6,214.85 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/20/2006 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7562549 46,385.52 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/22/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7564037 4,831.72 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/12/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7567338 8,453.58 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/12/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7567470 10,401.57 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/12/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7567591 25,894.21 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/12/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7611264 10,464.36 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/3/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7616053 80,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 4/19/2007 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7616053 80,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 4/19/2007 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7616053 80,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 4/19/2007 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7616053 80,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 4/19/2007 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7621961 188,727.04 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/20/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7642208 5,795.79 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/23/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7655334 15,107.54 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/14/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7663388 64,457.26 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/3/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7663418 20,547.66 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/3/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7663550 20,148.47 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/3/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7702146 5,202.97 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/10/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7761401 74,847.12 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/29/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7762921 5,877.55 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/26/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7763021 25,833.92 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/29/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7775216 3,455.49 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/15/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7776026 2,688.56 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/20/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7813002 5,728.41 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/18/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7823547 22,577.50 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/30/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7834476 16,327.28 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/25/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7834506 33,788.61 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/25/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7859959 15,005.06 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/18/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7875083 5,358.75 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/18/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7891666 9,314.51 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/9/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7897133 22,398.10 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/16/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7897265 6,657.38 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/16/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7897397 4,768.05 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/16/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7907155 6,933.35 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/4/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7962989 4,995.68 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963090 2,000.89 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963120 2,755.59 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963241 4,243.14 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963373 4,075.07 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963403 4,682.20 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963535 4,874.22 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7963667 4,021.59 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/21/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7992120 2,901.66 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/3/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7992241 1,584.54 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/3/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7992535 1,956.78 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/7/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7994023 2,489.76 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/14/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7994155 48,238.02 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/14/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7994449 193,767.74 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/14/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7994732 4,574.01 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/17/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7998681 11,152.55 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/30/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 7999947 3,444.89 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/30/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8015080 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 11/24/2008 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8015080 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 11/24/2008 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8015080 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 11/24/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8015080 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 11/24/2008 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8015080 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 11/24/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8018958 4,995.21 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/24/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8024257 33,785.21 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/8/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8030974 33,947.83 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/12/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8051921 11,976.63 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/30/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8060521 33,325.35 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/19/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8064348 3,521.87 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/24/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8072979 30,786.73 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/27/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8099788 2,655.70 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/22/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8208633 13,292.05 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/28/2009 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8208633 13,292.05 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/28/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8218884 35,659.05 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/16/2009 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8218884 35,659.05 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/16/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8255968 100.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/23/2009 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8276175 23,639.59 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/30/2009 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8276175 23,639.59 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/30/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8317263 91,851.51 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8317263 91,851.51 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 GARANCIJE DRUGI GARANT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8317263 91,851.51 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8319338 39,008.84 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8319338 39,008.84 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8319470 59,940.37 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8319470 59,940.37 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/10/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8328931 46,553.78 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/24/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8328931 46,553.78 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 2/24/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8336143 156,419.20 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/3/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8336143 156,419.20 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/3/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8355997 434,745.38 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8355997 434,745.38 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8355997 434,745.38 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8355997 434,745.38 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8356098 175,146.49 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8356098 175,146.49 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8356098 175,146.49 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8356098 175,146.49 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/16/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE ZA IZK.MINERALNE SNOVI
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8418689 100.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/27/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8439503 53,513.03 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/8/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8454375 38,436.28 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/12/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8454405 27,066.02 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/12/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8459458 19,431.85 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/3/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8459458 19,431.85 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/3/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8469607 2,258.53 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/4/2010 MENICE MENICE
CPM, D.D. V STEČAJU OB DRAVI 006, 2000 MARIBOR NKBM 8469607 2,258.53 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/4/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 MENICE MENICE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827561 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 TERJATVE NEPRAVA ZASTAVA ALI ODSTOP
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 MENICE MENICE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DAV, D.O.O. SVRŽNJAKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ NKBM 2827693 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2010 TERJATVE NEPRAVA ZASTAVA ALI ODSTOP
DEKANTER D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 002, 1000 LJUBLJANA NKBM 1702051 3,000,000.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 10/2/2007 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
DELO REVIJE, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2822225 14,800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/1/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DELO REVIJE, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2822225 14,800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/1/2010 MENICE MENICE
DELO REVIJE, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2822225 14,800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/1/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
DELO REVIJE, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2822225 14,800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/1/2010 OSTALA ZAVAROVANJA PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE
DELO REVIJE, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2822225 14,800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/1/2010 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
DELO REVIJE, D.D. - V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA NKBM 2822225 14,800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/1/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
DIAMANT D.O.O. - V STEČAJU LIMBUŠKA CESTA 078B, 2000 MARIBOR NKBM 2381303 495,329.85 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/7/2010 MENICE MENICE
DIAMANT D.O.O. - V STEČAJU LIMBUŠKA CESTA 078B, 2000 MARIBOR NKBM 2381303 495,329.85 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/7/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DIAMANT D.O.O. - V STEČAJU LIMBUŠKA CESTA 078B, 2000 MARIBOR NKBM 2439921 495,329.85 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/30/2011 MENICE MENICE
DIAMANT D.O.O. - V STEČAJU LIMBUŠKA CESTA 078B, 2000 MARIBOR NKBM 2439921 495,329.85 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/30/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 MENICE MENICE
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DIZAJN HOTELI D.O.O. PRUŠNIKOVA ULICA 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID NKBM 2036313 2,753,749.56 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/4/2008 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 MENICE MENICE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372836 2,089,688.54 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 MENICE MENICE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2372968 1,851,766.10 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/20/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 MENICE MENICE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
DODOMA INVEST D.O.O. PARTIZANSKA CESTA 013A, 2000 MARIBOR NKBM 2762672 74,289.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 12/11/2007 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352304 50,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 MENICE MENICE
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352304 50,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352304 50,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352436 146,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352436 146,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 MENICE MENICE
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352436 146,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2352436 146,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/2/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2389790 22,522.86 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2389790 22,522.86 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2010 MENICE MENICE
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2389790 22,522.86 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2389790 22,522.86 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2445221 515,500.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 3/31/2011 MENICE MENICE
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2445221 515,500.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 3/31/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2445221 515,500.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 3/31/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NENASELJENA
DOM KAPITEL, D.O.O. VZHODNA ULICA 018, 2000 MARIBOR NKBM 2445221 515,500.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 3/31/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
DOM MIKSAJLO D.O.O. JURČIČEVA 6A, 2000 MARIBOR NKBM 2806092 732,670.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/7/2009 MENICE MENICE
DOM MIKSAJLO D.O.O. JURČIČEVA 6A, 2000 MARIBOR NKBM 2806092 732,670.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/7/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DOM MIKSAJLO D.O.O. JURČIČEVA 6A, 2000 MARIBOR NKBM 2806092 732,670.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/7/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
DON IZOLA D.O.O. VOJKOVO NABREŽJE 023, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702787 728,095.24 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/7/2010 MENICE MENICE
DON IZOLA D.O.O. VOJKOVO NABREŽJE 023, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702787 728,095.24 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/7/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
DON IZOLA D.O.O. VOJKOVO NABREŽJE 023, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702787 728,095.24 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/7/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA STAN.NAMENE
DUKA INVEST D.O.O. DUNAJSKA CESTA 063, 1000 LJUBLJANA NKBM 1866200 20,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/24/2011 MENICE MENICE
DUKA INVEST D.O.O. DUNAJSKA CESTA 063, 1000 LJUBLJANA NKBM 1866200 20,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 1/24/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
DUKA INVEST D.O.O. DUNAJSKA CESTA 063, 1000 LJUBLJANA NKBM 2716571 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/8/2010 MENICE MENICE
DUKA INVEST D.O.O. DUNAJSKA CESTA 063, 1000 LJUBLJANA NKBM 2716571 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/8/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
DUKA INVEST D.O.O. DUNAJSKA CESTA 063, 1000 LJUBLJANA NKBM 2716571 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/8/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 MENICE MENICE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 PREMIČNINE ZALOGE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 2474941 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/1/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 MENICE MENICE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 PREMIČNINE ZALOGE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335171 1,500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 BANČNE VLOGE DEPOZIT
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335201 500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 MENICE MENICE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335201 500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335201 500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 PREMIČNINE ZALOGE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8335201 500,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/10/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8500681 7,560.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/10/2011 MENICE MENICE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8556186 90,382.84 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/8/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8556186 90,382.84 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/8/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8581237 208.03 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/20/2011 MENICE MENICE
DUMIDA D.O.O.- V STEČAJU SPODNJE DOBRENJE 042A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU NKBM 8640786 134.40 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/15/2011 MENICE MENICE
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA NKBM 2855913 1,720,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2012 MENICE MENICE
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA NKBM 2855913 1,720,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/30/2012 VREDNOSTNI PAPIRJI VP DRUGIH IZDAJATELJEV-DELNICE
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2055296 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/9/2008 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2098688 150,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/14/2008 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2160714 270,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/2/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2160714 270,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/2/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2160714 270,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/2/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2238740 152,118.66 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/23/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2238740 152,118.66 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/23/2009 MENICE MENICE
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2238740 152,118.66 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/23/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ECO POWER - CEA, D.O.O. - V STEČAJU FALSKA CESTA 005, 2342 RUŠE NKBM 2763067 654,800.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2007 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
EKO - NAFTA D.O.O. MLINSKA ULICA 005, 9220 LENDAVA - LENDVA NKBM 1876315 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/29/2011 MENICE MENICE
EKO - NAFTA D.O.O. MLINSKA ULICA 005, 9220 LENDAVA - LENDVA NKBM 1876315 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
EKO - NAFTA D.O.O. MLINSKA ULICA 005, 9220 LENDAVA - LENDVA NKBM 1876315 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/29/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EKO - NAFTA D.O.O. MLINSKA ULICA 005, 9220 LENDAVA - LENDVA NKBM 2851322 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/27/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
EKO - NAFTA D.O.O. MLINSKA ULICA 005, 9220 LENDAVA - LENDVA NKBM 2851452 600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/27/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
EKO - NAFTA D.O.O. MLINSKA ULICA 005, 9220 LENDAVA - LENDVA NKBM 2851452 600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/27/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2484927 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/31/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2484927 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/31/2011 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2484927 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/31/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2484927 700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/31/2011 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506424 600,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2011 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506424 600,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506424 600,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/30/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506556 850,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 11/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506556 850,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 11/30/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506556 850,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 11/30/2011 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2506556 850,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 11/30/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2524171 1,606,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/19/2012 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2524171 1,606,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/19/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2524171 1,606,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/19/2012 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2524171 1,606,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/19/2012 PREMIČNINE ZALOGE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2524171 1,606,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/19/2012 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2800622 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/25/2008 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2800622 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/25/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2800622 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/25/2008 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2815822 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/10/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2815822 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/10/2009 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2815822 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/10/2009 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2815822 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/10/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2817738 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2009 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2817738 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2817738 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2817738 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2817738 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/25/2009 PREMIČNINE ZALOGE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2820871 800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2009 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2820871 800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2820871 800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 2820871 800,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3135062 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/11/2006 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3135062 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/11/2006 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3135062 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/11/2006 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3135062 400,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/11/2006 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3154784 750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/5/2006 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3154784 750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/5/2006 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3154784 750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/5/2006 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 3154784 750,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/5/2006 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 7799271 100,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/11/2007 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 7799271 100,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/11/2007 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 8642431 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/30/2011 MENICE MENICE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 8642431 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/30/2011 PREMIČNINE ZALOGE
ELEKTROKOVINA PN D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 023, 2000 MARIBOR NKBM 8642431 150,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 12/30/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 1786856 156,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/17/2008 MENICE MENICE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 1786856 156,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/17/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 1786856 156,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/17/2008 PREMIČNINE ZALOGE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 1786856 156,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/17/2008 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2703738 273,583.98 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 MENICE MENICE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2703738 273,583.98 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2703738 273,583.98 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 PREMIČNINE ZALOGE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2703738 273,583.98 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/29/2008 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2706451 220,955.40 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/18/2008 MENICE MENICE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2706451 220,955.40 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/18/2008 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2706451 220,955.40 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/18/2008 PREMIČNINE ZALOGE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 2706451 220,955.40 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/18/2008 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 7082893 702,156.87 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/22/2010 MENICE MENICE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 7082893 702,156.87 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/22/2010 PREMIČNINE ZALOGE
EPI-PACK D.O.O. MIREN 137 B, 5291 MIREN NKBM 7082893 702,156.87 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/22/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 MENICE MENICE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NENASELJENA
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4722342 2,083,222.63 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.ZAM.OBR. 2/18/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4809647 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/27/2009 MENICE MENICE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4809647 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/27/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4809647 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/27/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
ERIGO, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 42, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4809647 310,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/27/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1866778 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 MENICE MENICE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1866778 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1866778 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/28/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1880029 75,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/30/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1880030 325,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2011 MENICE MENICE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1880030 325,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1880030 325,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1880030 325,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/30/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1885941 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2011 MENICE MENICE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 1885941 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2011 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 2712915 500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/18/2010 MENICE MENICE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 2712915 500,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 2/18/2010 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 5768872 9,190.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2007 MENICE MENICE
ES GORICA D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA NKBM 5768872 9,190.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE GOZDNO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1883612 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/2/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1901718 1,000,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/10/2012 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1901718 1,000,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/10/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE GOZDNO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 1906892 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/31/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE GOZDNO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2710394 1,700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/5/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2713990 8,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 6/1/2010 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2713990 8,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 6/1/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2713990 8,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 6/1/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2713990 8,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 6/1/2010 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2714090 495,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/19/2010 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2714090 495,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/19/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2714090 495,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/19/2010 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2716155 556,624.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2716155 556,624.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/28/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2716317 81,012.80 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/23/2010 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2716317 81,012.80 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/23/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2721070 200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2011 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2721070 200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/5/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2721191 3,321,079.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/15/2011 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2721191 3,321,079.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/15/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2723135 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/18/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2723135 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/18/2011 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2723135 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/18/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 2723135 7,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/18/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5704726 31,534.76 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/18/2008 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5704726 31,534.76 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/18/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5704726 31,534.76 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/18/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5704726 31,534.76 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/18/2008 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5827170 75,662.48 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/31/2009 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5827170 75,662.48 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/31/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5827170 75,662.48 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/31/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5827170 75,662.48 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/31/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5829103 131,299.53 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2009 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5829103 131,299.53 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5829103 131,299.53 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5829103 131,299.53 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/17/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5951146 171,537.27 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/3/2012 MENICE MENICE
EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 005, 5000 NOVA GORICA NKBM 5951146 171,537.27 € GN:GARANCIJE-KRATK.PLAČ. 8/3/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 1400190 208,646.30 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 3/12/2004 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 1701147 320,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 7/4/2007 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 1701147 320,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 7/4/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 3099955 422,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 4/10/2006 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 3099955 422,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 4/10/2006 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 3099955 422,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 4/10/2006 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
FEKONJA MARJAN,S.P.KLJUČAVNIČARSTVO SPODNJA VOLIČINA 083A, 2232 VOLIČINA NKBM 3099955 422,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 4/10/2006 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2209152 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/20/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2237768 400,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 7/14/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2267314 680,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/13/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2272512 98,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 10/13/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2361167 873,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2010 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2813463 200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/30/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2817444 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/21/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2817444 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/21/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2817444 1,600,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/21/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2822197 660,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2009 MENICE MENICE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 2822197 660,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2009 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7640720 7,483.81 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7640841 7,366.43 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7640973 6,893.75 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641074 6,556.49 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641104 7,038.40 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641236 6,826.45 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641368 7,325.62 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641500 7,496.98 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641530 7,027.44 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7641651 7,142.52 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/14/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7644952 7,108.05 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/17/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7853357 7,063.07 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/14/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7853489 6,883.77 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/14/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7853519 5,893.75 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/14/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7853641 7,197.33 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/14/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7941932 99,818.14 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/7/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7952870 6,560.90 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/24/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7963799 46,184.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/13/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 7963829 6,617.01 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/13/2008 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 8034671 139,044.12 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/2/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 8042166 59,162.90 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/23/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FERLINC D.O.O. - V STEČAJU ŽELEZNIKOVA ULICA 008, 2000 MARIBOR NKBM 8042298 75,006.23 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/23/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 001F, 5000 NOVA GORICA NKBM 2701956 350,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/7/2007 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 001F, 5000 NOVA GORICA NKBM 2702057 950,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/7/2007 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 001F, 5000 NOVA GORICA NKBM 5774171 9,114.43 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/22/2003 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 001F, 5000 NOVA GORICA NKBM 5774201 14,233.90 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/22/2003 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 MENICE MENICE
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
FLM, D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 010, 2000 MARIBOR NKBM 2554275 2,840,900.00 € FN:KRATKOROČNI KREDIT-DRUGI NAMENI 6/29/2012 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2522400 110,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2012 MENICE MENICE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2522400 110,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2522400 110,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2012 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2522400 110,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2522400 110,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531313 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 2/13/2012 MENICE MENICE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531313 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 2/13/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531313 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 2/13/2012 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531313 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 2/13/2012 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531313 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 2/13/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531445 518,821.64 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/13/2012 MENICE MENICE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531445 518,821.64 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/13/2012 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531445 518,821.64 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/13/2012 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531445 518,821.64 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/13/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2531445 518,821.64 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/13/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2807293 208,646.30 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/22/2008 MENICE MENICE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 2807293 208,646.30 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/22/2008 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 3088838 910,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2005 MENICE MENICE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 3088838 910,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/30/2005 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 3153002 51,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/9/2006 MENICE MENICE
FLORINA D.D. PRI VRTNARIJI 008, 2000 MARIBOR NKBM 3153002 51,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/9/2006 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2702514 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/17/2007 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2702514 700,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/17/2007 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2706168 300,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2008 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2706168 300,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711529 1,940,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 MENICE MENICE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711529 1,940,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711529 1,940,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711529 1,940,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711529 1,940,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 PREMIČNINE ZALOGE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711781 480,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 MENICE MENICE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711781 480,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2711781 480,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/30/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2795954 83,448.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/19/2005 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 2795954 83,448.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/19/2005 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 5728072 90,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/14/2008 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 5728072 90,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 10/14/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 5801039 80,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/4/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 5801039 80,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 3/4/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 5813193 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 5/28/2009 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FLUID D.O.O.-V STEČAJU BATUJE ŠT. 83, 5262 ČRNIČE NKBM 5813193 50,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.PLAČ. 5/28/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 MENICE MENICE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1804189 2,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/12/2008 NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČE-PARKIRIŠČE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1846344 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/5/2013 MENICE MENICE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1846344 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/5/2013 TERJATVE ZASTAVA TERJATEV
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1846344 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/5/2013 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
FMC D.O.O. LJUBLJANA LETALIŠKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA NKBM 1846344 70,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/5/2013 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1816375 200,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/21/2010 GARANCIJE DRUGI GARANT
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1816375 200,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/21/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1816375 200,000.00 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/21/2010 MENICE MENICE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 MENICE MENICE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 PREMIČNINE STROJI
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822383 2,818,867.24 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 MENICE MENICE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 PREMIČNINE STROJI
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUG DEL POSLOVNE STAVBE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-GARAŽA
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-LOKAL
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
FOTO TABOR ZORAN MARKOVIĆ S.P. GORKEGA ULICA 041, 2000 MARIBOR NKBM 1822413 3,992,474.43 € SP:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2234630 1,031,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/12/2009 MENICE MENICE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2234630 1,031,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/12/2009 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA STAN.NAMENE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2234630 1,031,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-RAZM.OBR. 8/12/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2328801 981,790.72 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/31/2010 MENICE MENICE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2384604 208,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/14/2010 MENICE MENICE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2384604 208,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/14/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2419653 830,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 12/21/2010 MENICE MENICE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2419653 830,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 12/21/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2419653 830,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 12/21/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA STAN.NAMENE
GAMA D.O.O. GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR NKBM 2419653 830,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-RO 12/21/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 MENICE MENICE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4701072 681,518.12 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/21/2007 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801263 147,224.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801263 147,224.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2008 MENICE MENICE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801263 147,224.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801263 147,224.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2008 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801263 147,224.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801263 147,224.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 MENICE MENICE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 PREMIČNINE LETALA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4801972 502,541.62 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/24/2008 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4810603 450,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/28/2009 MENICE MENICE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4810603 450,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/28/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO DRŽAVE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4810603 450,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/28/2009 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 MENICE MENICE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 PREMIČNINE LETALA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4886009 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 6/29/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GEOIN D.O.O. - V STEČAJU GOSPOSVETSKA CESTA 029, 2000 MARIBOR NKBM 4887183 100.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/6/2010 MENICE MENICE
GIMPEX D.O.O. NOVO MESTO - V STEČAJ LOČNA 010A, 8000 NOVO MESTO NKBM 1864203 227,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/14/2010 MENICE MENICE
GIMPEX D.O.O. NOVO MESTO - V STEČAJ LOČNA 010A, 8000 NOVO MESTO NKBM 1864203 227,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/14/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GIMPEX D.O.O. NOVO MESTO - V STEČAJ LOČNA 010A, 8000 NOVO MESTO NKBM 1864203 227,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 10/14/2010 PREMIČNINE ZALOGE
GIP ART D.O.O.DRUŽBA ZA PLASIRANJE HUM 8, 5211 KOJSKO NKBM 1712201 1,700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/27/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GIP ART D.O.O.DRUŽBA ZA PLASIRANJE HUM 8, 5211 KOJSKO NKBM 1712201 1,700,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/27/2009 PREMIČNINE NAKIT,ANTIKVIT.,SLIKE,PREPROGE
GIP ART D.O.O.DRUŽBA ZA PLASIRANJE HUM 8, 5211 KOJSKO NKBM 2791321 165,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/23/2007 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2246500 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/11/2009 MENICE MENICE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2246500 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/11/2009 NEPREMIČNINE DRUGI DEL STANOVANJSKE STAVBE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2246500 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 8/11/2009 PREMIČNINE ZALOGE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2246784 661,995.84 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/11/2009 MENICE MENICE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2246784 661,995.84 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/11/2009 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2246784 661,995.84 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 8/11/2009 NEPREMIČNINE DRUGI DEL STANOVANJSKE STAVBE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2268833 175,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2009 MENICE MENICE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2268833 175,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2009 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2268833 175,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/30/2009 NEPREMIČNINE DRUGI DEL STANOVANJSKE STAVBE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2337401 265,540.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/10/2010 MENICE MENICE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2337401 265,540.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/10/2010 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2337401 265,540.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/10/2010 NEPREMIČNINE DRUGI DEL STANOVANJSKE STAVBE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2337401 265,540.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 5/10/2010 PREMIČNINE OSEBNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2808712 85,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/13/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
GLOBUS D.O.O. ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 011, 2000 MARIBOR NKBM 2808712 85,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 1/13/2009 NEPREMIČNINE DEL STAVBE-PISARNA
GRADIS CELJE, D.D. - V STEČAJU BUKOVŽLAK 071, 3000 CELJE NKBM 2184491 7,439,053.88 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/26/2009 MENICE MENICE
GRADIS CELJE, D.D. - V STEČAJU BUKOVŽLAK 071, 3000 CELJE NKBM 2184491 7,439,053.88 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/26/2009 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRADIS CELJE, D.D. - V STEČAJU BUKOVŽLAK 071, 3000 CELJE NKBM 2184491 7,439,053.88 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/26/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRADIS CELJE, D.D. - V STEČAJU BUKOVŽLAK 071, 3000 CELJE NKBM 2184491 7,439,053.88 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/26/2009 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRADIS CELJE, D.D. - V STEČAJU BUKOVŽLAK 071, 3000 CELJE NKBM 2184491 7,439,053.88 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/26/2009 NEPREMIČNINE POSLOVNA STAVBA-PISARNE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2733979 119,430.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/10/2007 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2817587 126,144.74 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/23/2008 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2851521 6,975.86 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/21/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2851653 4,912.81 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/21/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2851785 4,773.67 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/21/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2851815 9,020.98 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/21/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2861641 3,800.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/7/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2861772 6,448.08 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/7/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2861802 8,920.20 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/7/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2883975 250,375.56 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/10/2010 MENICE MENICE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2883975 250,375.56 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 9/10/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2884076 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/10/2010 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2884076 200,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 9/10/2010 MENICE MENICE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2888349 521,483.22 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/9/2010 MENICE MENICE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2888349 521,483.22 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/9/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2892281 1,558,400.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/26/2010 MENICE MENICE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2892281 1,558,400.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 11/26/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2893415 420,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2011 MENICE MENICE
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 2893415 420,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/10/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 5338890 84,980.44 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/1/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRADIS GRADNJE PTUJ D.D.- V STEČAJU DORNAVSKA CESTA 006A, 2250 PTUJ NKBM 5339021 3,939.82 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/8/2009 BANČNE VLOGE DEPOZIT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 3105622 402,959.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/9/2006 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 3105622 402,959.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/9/2006 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 3105622 402,959.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/9/2006 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 3105622 402,959.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/9/2006 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 3105622 402,959.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/9/2006 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4201907 34,925.01 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/28/2002 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4201907 34,925.01 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/28/2002 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4201907 34,925.01 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/28/2002 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4300671 25,752.15 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/24/2003 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4300671 25,752.15 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/24/2003 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4300671 25,752.15 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 1/24/2003 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4701498 165,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/29/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4701498 165,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/29/2007 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4701498 165,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/29/2007 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4701498 165,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/29/2007 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4701498 165,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/29/2007 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4808706 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2009 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4808706 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2009 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4808706 1,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/30/2009 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4814845 4,508,353.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/26/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4814845 4,508,353.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/26/2010 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4814845 4,508,353.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/26/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4814845 4,508,353.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/26/2010 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4814845 4,508,353.16 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/26/2010 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4815108 930,356.17 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 8/17/2010 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4815108 930,356.17 € GN:DOLGOROČNI KREDIT-OKV 8/17/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817012 2,926,840.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/13/2010 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4817012 2,926,840.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/13/2010 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4818662 780,722.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4818662 780,722.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4818662 780,722.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2011 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4818662 780,722.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2011 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4818662 780,722.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4818662 780,722.69 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 3/31/2011 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820985 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820985 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4820985 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4821825 166,751.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4821825 166,751.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2011 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4821825 166,751.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/12/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4835221 15,668.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/23/2009 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4835221 15,668.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/23/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4835221 15,668.13 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/23/2009 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4854528 29,609.58 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/6/2009 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4854528 29,609.58 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/6/2009 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4854528 29,609.58 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 11/6/2009 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4863260 75,712.55 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/12/2010 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4863260 75,712.55 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/12/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4863381 48,913.28 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/12/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4863381 48,913.28 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 3/12/2010 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4870787 15,170.54 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/11/2010 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4870787 15,170.54 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/11/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4889837 173,581.04 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/5/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4889837 173,581.04 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/5/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4890813 1,527,949.44 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4890813 1,527,949.44 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4890813 1,527,949.44 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 NEPREMIČNINE DRUGA STANOVANJSKA STAVBA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4890813 1,527,949.44 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4890813 1,527,949.44 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/16/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895601 301,173.45 € GN:KRATKOROČNI KREDIT-NEKRITI AKREDITIV 1/30/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 PREMIČNINE TOV.VOZ., PRIK.IN POLPRIK.IN AVTOB.
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NASELJENO
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895865 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 2/6/2012 TERJATVE NEPRAVA ZASTAVA ALI ODSTOP
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895997 151,991.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/22/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895997 151,991.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/22/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4895997 151,991.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/22/2012 NEPREMIČNINE STANOVANJE-NENASELJENO
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4896098 382,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/22/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4896098 382,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/22/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4896098 382,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 2/22/2012 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4897353 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/8/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4897353 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/8/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4897353 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/8/2012 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4897353 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/8/2012 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4897353 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/8/2012 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4897353 1,500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/8/2012 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898619 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 4/18/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898619 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 4/18/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898619 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 4/18/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898619 300,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT KONTOKORENT-OKV. 4/18/2012 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898741 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 4/18/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898741 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 4/18/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898741 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 4/18/2012 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4898741 500,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 4/18/2012 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4900651 7,950.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/29/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4900651 7,950.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 4/29/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4902301 17,652.75 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4902301 17,652.75 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/30/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4903537 81,813.24 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/3/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4903537 81,813.24 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/3/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4905319 2,755,045.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/28/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4905319 2,755,045.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/28/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4905319 2,755,045.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/28/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4905319 2,755,045.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/28/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4905319 2,755,045.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 6/28/2011 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4906382 3,950.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/1/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4906382 3,950.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/1/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4906412 3,500.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/4/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4906412 3,500.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/4/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4906676 3,450.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/4/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4906676 3,450.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 7/4/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4909004 141,901.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/9/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4909004 141,901.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/9/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4909136 170,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/10/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4909136 170,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 8/10/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4912421 354,727.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/20/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4912421 354,727.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/20/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4912552 102,703.40 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/20/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4912552 102,703.40 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 9/20/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4914172 367,434.25 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/15/2011 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4914172 367,434.25 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/15/2011 NEPREMIČNINE KMETIJSKO ZEMLJIŠČE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4914172 367,434.25 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/15/2011 NEPREMIČNINE INDUSTRIJSKI OBJEKT
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4914172 367,434.25 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 12/15/2011 PREMIČNINE STROJI
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4918607 15,011.32 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 1/27/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4918607 15,011.32 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 1/27/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4921994 11,684.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/25/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4921994 11,684.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/25/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4923511 25,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/2/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4923511 25,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/2/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO ZASEBNIKA
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4923511 25,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/2/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4924321 17,500.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/10/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4924321 17,500.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/10/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4924454 24,793.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 6/1/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4924454 24,793.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 6/1/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4925010 5,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/13/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4925010 5,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 4/13/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4926499 20,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 5/9/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4926499 20,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 5/9/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4926651 200,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/15/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4926651 200,000.00 € GN:GARANCIJE-DOLG.STOR. 5/15/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4927045 20,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 5/18/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4927045 20,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 5/18/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4927177 21,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 6/1/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4927177 21,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 6/1/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4929536 6,366.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 6/19/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4929536 6,366.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 6/19/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4932405 40,119.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 7/25/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4932405 40,119.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 7/25/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4932537 43,776.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 7/25/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4932537 43,776.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 7/25/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4933185 10,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 7/26/2012 MENICE MENICE
GRANIT D.D.-V STEČAJU LJUBLJANSKA CESTA 69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA NKBM 4933185 10,000.00 € GN:GARANC.KRATK.STOR. 7/26/2012 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GREP D.O.O. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA NKBM 2833316 9,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/21/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO ZASEBNIKA
GREP D.O.O. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA NKBM 2833316 9,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/21/2010 MENICE MENICE
GREP D.O.O. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA NKBM 2833316 9,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/21/2010 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GREP D.O.O. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA NKBM 2833316 9,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/21/2010 NEPREMIČNINE TRGOVSKI OBJEKT
GREP D.O.O. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA NKBM 2833316 9,000,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/21/2010 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 MENICE MENICE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 NEPREMIČNINE GOZDNO ZEMLJIŠČE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1713126 250,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI-OKV 5/6/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1716711 145,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/30/2011 MENICE MENICE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1716711 145,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/30/2011 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO FIZIČNE OSEBE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 1716711 145,000.00 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 3/30/2011 TERJATVE ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 MENICE MENICE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 NEPREMIČNINE GOZDNO ZEMLJIŠČE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 NEPREMIČNINE STANOVANJSKA STAVBA-NASELJENA
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 NEPREMIČNINE DRUGI POSL.POSEBNI OBJEKTI
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2702817 405,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 5/6/2010 NEPREMIČNINE ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2703333 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2010 MENICE MENICE
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2703333 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2010 GARANCIJE DRUGI GARANT
GSI D.O.O. SERMIN 008A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA NKBM 2703333 100,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/21/2010 PREMIČNINE TOV.VOZ., PRIK.IN POLPRIK.IN AVTOB.
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2359670 166,917.04 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/1/2003 MENICE MENICE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2359670 166,917.04 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 12/1/2003 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2591511 236,762.20 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2013 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2591511 236,762.20 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2013 MENICE MENICE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2591511 236,762.20 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2013 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2591511 236,762.20 € GN:KRATKOROČNI KREDIT DRUGI NAMENI 1/15/2013 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2755145 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/26/2007 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2755145 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/26/2007 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2755145 900,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 4/26/2007 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2806807 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2008 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2806807 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2008 MENICE MENICE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2806807 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2008 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 2806807 1,200,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 9/29/2008 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3031670 550,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/3/2004 MENICE MENICE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3031670 550,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/3/2004 NEPREMIČNINE OBJEKT ZA TURISTIČNE NAMENE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3031670 550,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/3/2004 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3074342 1,670,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2005 MENICE MENICE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3074342 1,670,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2005 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3074342 1,670,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2005 PREMIČNINE OSTALE PREMIČNINE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3074342 1,670,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 8/12/2005 POSLOVNI DELEŽI POSLOVNI DELEŽ
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3153711 836,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/19/2006 MENICE MENICE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3153711 836,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/19/2006 OSTALA POROŠTVA POROŠTVO PRAVNE OSEBE
GTC KOPE D.O.O. GLAVNI TRG 041, 2380 SLOVENJ GRADEC NKBM 3153711 836,000.00 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 10/19/2006 PREMIČNINE DELOVNA IN POSLOVNA OPREMA
HARMONIJA CO., D.O.O. 'V LIKVIDACIJ SRŽEVICA 024, 3232 GROBELNO NKBM 1550280 208,646.30 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/4/2005 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
HARMONIJA CO., D.O.O. 'V LIKVIDACIJ SRŽEVICA 024, 3232 GROBELNO NKBM 1550280 208,646.30 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 7/4/2005 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
HARMONIJA CO., D.O.O. 'V LIKVIDACIJ SRŽEVICA 024, 3232 GROBELNO NKBM 1550310 62,593.89 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/11/2005 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
HARMONIJA CO., D.O.O. 'V LIKVIDACIJ SRŽEVICA 024, 3232 GROBELNO NKBM 1550310 62,593.89 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 11/11/2005 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
HARMONIJA CO., D.O.O. 'V LIKVIDACIJ SRŽEVICA 024, 3232 GROBELNO NKBM 2750337 396,427.97 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2007 NEPREMIČNINE DRUGO ZEMLJIŠČE ZA POSL.NAMENE
HARMONIJA CO., D.O.O. 'V LIKVIDACIJ SRŽEVICA 024, 3232 GROBELNO NKBM 2750337 396,427.97 € GN:DOLGOROČNI KREDIT 6/29/2007 NEPREMIČNINE DRUGA POSLOVNA STAVBA
HESSOL & ESSOL D.O.O. OREŠJE 162, 2250 PTUJ