18.Jan.2022

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem

DUTB objavlja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Investicijsko vzdrževanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem”.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000292/2022-W01