10.Nov.2022

Storitve upravljanja nepremičnin

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Storitve upravljanja nepremičnin”.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007609/2022-B01.