18.Nov.2020

Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Strateško svetovanje UO DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007151/2020-W01.