02.Dec.2020

Varovanje premoženja DUTB

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varovanje premoženja DUTB”.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007455/2020-B01.