03.Nov.2022

Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet »Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB«. Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007319/2022-B01.