21.Jun.2021

Zavarovanje premoženja v lasti DUTB v Sloveniji in na Hrvaškem

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Zavarovanje premoženja v lasti DUTB v Sloveniji in na Hrvaškem”.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003935/2021-B01