Javna naročila

86 vnosov
02 Dec 2020
Varovanje premoženja DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varovanje premoženja DUTB". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007455/2020-B01.
18 Nov 2020
Dobava električne energije
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava električne energije". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007191/2020-B01.
18 Nov 2020
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Strateško svetovanje UO DUTB«. Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007151/2020-W01.
30 Okt 2020
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB«. Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006668/2020-W01.
30 Okt 2020
Načrtovanje in zakup medijskega prostora za potrebe DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in zakup medijskega prostora za potrebe DUTB". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006685/2020-B01.
17 Jul 2020
Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2020 do vključno 2022
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2020 do vključno 2022". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004495/2020-W01.
28 Maj 2020
Dobava strojne opreme za potrebe prenove informacijskega sistema DUTB
Prikaži več
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava strojne opreme za potrebe prenove informacijskega sistema DUTB". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003342/2020-W01.
24 Apr 2020
Sanacija viadukta Ponikve
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Sanacija viadukta Ponikve".

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN002597/2020-W01.

27 Feb 2020
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Ocenjevanje vrednosti nepremičnin DUTB".

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001189/2020-W01.

17 Jan 2020
Najem računalniške aplikacije za vodenje in upravljanje z bazo nepremičnin
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Najem računalniške aplikacije za vodenje in upravljanje z bazo nepremičnin".

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000241/2020-W01.