Javna naročila

87 vnosov
29 Jul 2016
Javni razpis za upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila upravljanje nepremičnin v lasti družbe DUTB.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7194/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za varovanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Varovanje nepremičnin v lasti DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7715/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za zakup medijskega prostora v tisku
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Zakup medijskega prostora v tisku do konca leta 2015.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil, št. NMV5677/2015.

21 Nov 2016
Javno naročilo za dobavo električne energije
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava električne energije«.

Javno naročilo je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007336/2016-B01.

12 Avg 2016
Javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila – dobava pisarniškega materiala. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004599/2016-W01.

29 Jul 2016
Javno naročilo za izdelavo energetskih izkaznic za nepremičnine v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Izdelava energetskih izkaznic za nepremičnine v lasti DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV7283/2015.

15 Dec 2016
Javno naročilo za izdelavo projekta PGD in PZI
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila Izdelava PGD/PZI projekta ter pridobitev potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja za rušitev objektov ob Vilharjevi cesti v Ljubljani.

Javno naročilo je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007828/2016-W01.

27 Dec 2016
Javno naročilo za poslovni najem osebnih vozil
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007990/2016-W01.

03 Apr 2017
Javno naročilo za posredovanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN002647/2017-B01.


17 Feb 2017
Javno naročilo za rušitev gospodarskega objekta v naselju Klanec pri Komnu
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Rušitev gospodarskega objekta v naselju Klanec pri Komnu«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001088/2017-W01.