Javna naročila

87 vnosov
17 Feb 2017
Javno naročilo za storitev mobilne telefonije in prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih aparatov
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Storitev mobilne telefonije in prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih aparatov«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001141/2017-W01.

15 Feb 2017
Javno naročilo za vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001068/2017-B01.

29 Jul 2016
Javno naročilo za zakup medijskega prostora v tisku
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila zakup medijskega prostora v tisku.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV492/2016.

19 Avg 2016
Javno naročilo za zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen in 48. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004644/2016-B01.

29 Jul 2016
Javno naročilo za zavarovanje premoženja DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila zavarovanje premoženja družbe DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7143/2015.

19 Jun 2017
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006054/2017-B01.


15 Jul 2019
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004990/2019-W01.

30 Okt 2020
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB«. Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006668/2020-W01.
17 Jul 2019
Načrtovanje in zakup medijskega prostora za potrebe DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in zakup medijskega prostora za potrebe DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005060/2019-B01.

30 Okt 2020
Načrtovanje in zakup medijskega prostora za potrebe DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in zakup medijskega prostora za potrebe DUTB". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006685/2020-B01.