Javna naročila

87 vnosov
15 Feb 2017
Javno naročilo za vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001068/2017-B01.

27 Dec 2016
Javno naročilo za poslovni najem osebnih vozil
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007990/2016-W01.

15 Dec 2016
Javno naročilo za izdelavo projekta PGD in PZI
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila Izdelava PGD/PZI projekta ter pridobitev potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja za rušitev objektov ob Vilharjevi cesti v Ljubljani.

Javno naročilo je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007828/2016-W01.

21 Nov 2016
Javno naročilo za dobavo električne energije
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava električne energije«.

Javno naročilo je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007336/2016-B01.

11 Nov 2016
Nakup letalskih vozovnic in organizacija nočitev za zaposlene na DUTB
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Nakup letalskih vozovnic in organizacija nočitev za zaposlene na DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007169/2016-W01.

28 Sep 2016
Objava javnega naročila
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izvajane nadzora nad gradbeno obrtniškimi deli«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005765/2016-W01.

19 Avg 2016
Javno naročilo za zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen in 48. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004644/2016-B01.

12 Avg 2016
Javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila – dobava pisarniškega materiala. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004599/2016-W01.

29 Jul 2016
Javni razpis za poslovni najem osebnih vozil
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003495/2016-W01.

29 Jul 2016
Javni razpis za izbiro revizorja
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila – izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2016 in 2017.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003580/2016-W01.