Javna naročila

87 vnosov
26 Apr 2018
Poslovni najem osebnih vozil
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN002791/2018-W01.

09 Apr 2019
Posredovanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN002113/2019-B01.

26 Jan 2018
Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin v lasti DUTB v RS«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000440/2018-B01.

03 Avg 2018
Posredovanje pri prodaji nepremičnin(e) na Ferrarski ulici 16 v Kopru
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (48. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje pri prodaji nepremičnin(e) na Ferrarski ulici 16 v Kopru«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005385/2018-B01.

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del objekta NOKTURNO KOPER
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za projekt Investicijsko vzdrževalna dela objekta Nokturno Koper - stanovanjski del, v skladu z razpisno dokumentacijo.

DUTB bo izvedla javno naročilo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na projektu po odprtem postopku s sklenitvijo izvajalske pogodbe.

Odprti postopek je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.

Rok za predložitev ponudbe je 22. 7. 2015 do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 22. 7. 2015 ob 11.00 uri na sedežu naročnika v pritličju. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

Razpisna dokumentacija

Obrazci za razpis

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila »DIGITALIZACIJA IN E-HRAMBA DOKUMENTOV«
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za izvajanje storitev »digitalizacije in e-hrambe dokumentov«,  ki je dostopna na spletnih straneh DUTB in na Portalu javnih naročil.

DUTB se je odločila, da bo omenjeno javno naročilo izvedla po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.

Rok za prejem ponudbe je 19. 6. 2015 ob 10.00, javno odpiranje ponudb pa bo 19. 6. 2015 ob 11. uri na sedežu naročnika, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija

 

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti družbe DUTB, d.d.
DUTB se je odločila, da bo izvedla javno naročilo za posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnin v lasti družbe DUTB, d.d. po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Odprti postopek je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.
Rok za prejem ponudbe je 9. 1. 2015 ob 10.00. Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 2015 ob 11.00 na sedežu naročnika v pritličju. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

Več

18 Jul 2017
Projektantske storitve za dokončanje objektov Škrjančeva 51 in 55, Domžale
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti  (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Projektantske storitve za dokončanje objektov Škrjančeva 51 in 55, Domžale«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006857/2017-W01.  


22 Jan 2018
Rušitev objektov na Vilharjevi cesti v Ljubljani
Prikaži več

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Rušitev objektov na Vilharjevi cesti v Ljubljani«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000311/2018-W01.

15 Feb 2018
Sanacija viadukta Peračica
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Sanacija viadukta Peračica«.                                                 

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000873/2018-W01.