Javna naročila

89 vnosov
29 Jul 2016
Javni razpis za poslovni najem osebnih vozil
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003495/2016-W01.

29 Jul 2016
Javni razpis za izbiro revizorja
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila – izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2016 in 2017.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003580/2016-W01.

29 Jul 2016
Javni razpis za posredovanje pri prodaji nepremičnin
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje pri prodaji nepremičnin na katerih je vknjižena zastavna pravica v korist DUTB«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000842/2016-E01.

29 Jul 2016
Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2016 in 2017
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2016 in 2017«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000260/2016-W01.

 

29 Jul 2016
Javni razpis za komunikacijske storitve za upravni odbor DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Komunikacijske storitve za upravni odbor DUTB.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV1895/2016.

29 Jul 2016
Javni razpis za spremljanje medijev
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Spremljanje medijev.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV1605/2016.

29 Jul 2016
Javno naročilo za zakup medijskega prostora v tisku
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila zakup medijskega prostora v tisku.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV492/2016.

29 Jul 2016
Javni razpis za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Nokturno Koper
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Investicijsko vzdrževalna dela na objektu NOKTURNO KOPER – stanovanjski in skupni del.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN8518/2015.

29 Jul 2016
DUTB objavlja javni razpis za vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila vzdrževanje nepremičnin v lasti družbe DUTB.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN8606/2015.

29 Jul 2016
Javno naročilo za izdelavo energetskih izkaznic za nepremičnine v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Izdelava energetskih izkaznic za nepremičnine v lasti DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV7283/2015.