Javna naročila

87 vnosov
24 Apr 2020
Sanacija viadukta Ponikve
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Sanacija viadukta Ponikve".

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN002597/2020-W01.

18 Nov 2020
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Strateško svetovanje UO DUTB«. Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007151/2020-W01.
02 Jun 2017
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005582/2017-W01.


30 Nov 2018
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN008272/2018-W01.


07 Avg 2017
Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007392/2017-B01.


06 Avg 2019
Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005541/2019-B01.

16 Sep 2019
Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006414/2019-B01.

29 Jul 2016
Vabilo k oddaji ponudbe za ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Prikaži več

DUTB vabi k sodelovanju izkušene pooblaščene ocenjevalce vrednosti za izdelavo cenitvenih poročil za namene ocene vrednosti nepremičnin. DUTB bo z izbranim ponudnikom za predmet storitve sklenila pogodbo o sodelovanju. 

Pogoji, ki naj jih izpolnjujejo ponudniki:

  • Izkušnje pri ocenjevanju vsaj ene kompleksne nepremičnine vrednost nad 3 mio €
  • vsaj 3 - letne izkušnje iz ocenjevanja nepremičnin
  • zaposlenega vsaj enega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo ali mednarono licenoc ASA, RICS
  • sposobnost, da pripravi poročilo v angleškem jeziku

Ponudba naj poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev vsebuje tudi izpolnjeno spodnjo tabelo:

Ponudbeni predračun (brez DDV):

Predmet cenitve

Ponujena cena (€ na cenitev)

Cenitev za stanovanja, hiše in manjše poslovne enote < 300 m2

 

Cenitev za večje poslovne in večstanovanjske objekte < 3.000 m2

 

Cenitev za zemljišče < 1.000 m2

 

Cenitev za zemljišče > 1.000 m2

 

Posodobitev obstoječe cenitve (% vrednosti prve cenitve)

 

Merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena.

Prosimo vas, da ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete na sedež družbe (Davčna ulica 1, Ljubljana) najkasneje do 7.3.2014.

02 Dec 2020
Varovanje premoženja DUTB
Prikaži več
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varovanje premoženja DUTB". Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007455/2020-B01.
03 Dec 2018
Varovanje premoženja DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varovanje premoženja DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN008275/2018-B01