Javna naročila

93 vnosov
29 Jul 2016
Javno naročilo za zakup medijskega prostora v tisku
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila zakup medijskega prostora v tisku.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV492/2016.

29 Jul 2016
Javni razpis za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Nokturno Koper
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Investicijsko vzdrževalna dela na objektu NOKTURNO KOPER – stanovanjski in skupni del.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN8518/2015.

29 Jul 2016
DUTB objavlja javni razpis za vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila vzdrževanje nepremičnin v lasti družbe DUTB.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN8606/2015.

29 Jul 2016
Javno naročilo za izdelavo energetskih izkaznic za nepremičnine v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Izdelava energetskih izkaznic za nepremičnine v lasti DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV7283/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za varovanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Varovanje nepremičnin v lasti DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7715/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za prevod pisnih besedil in tolmačenje
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Pisni prevodi besedil in tolmačenje. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. NMV7005/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila upravljanje nepremičnin v lasti družbe DUTB.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7194/2015.

29 Jul 2016
Javno naročilo za zavarovanje premoženja DUTB
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (25. člen ZJN-2) za predmet javnega naročila zavarovanje premoženja družbe DUTB. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN7143/2015.

29 Jul 2016
Javni razpis za zakup medijskega prostora v tisku
Prikaži več

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (30.a člen ZJN-2) za predmet javnega naročila Zakup medijskega prostora v tisku do konca leta 2015.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil, št. NMV5677/2015.

29 Jul 2016
Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila »DIGITALIZACIJA IN E-HRAMBA DOKUMENTOV«
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za izvajanje storitev »digitalizacije in e-hrambe dokumentov«,  ki je dostopna na spletnih straneh DUTB in na Portalu javnih naročil.

DUTB se je odločila, da bo omenjeno javno naročilo izvedla po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti postopka.

Rok za prejem ponudbe je 19. 6. 2015 ob 10.00, javno odpiranje ponudb pa bo 19. 6. 2015 ob 11. uri na sedežu naročnika, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija