Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
25 Jul 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE S STAREJŠO HIŠO V CUNDROVCU PRI BREŽICAH – DUTB ID 6112-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ZEMLJIŠČE S STAREJŠO HIŠO V CUNDROVCU PRI BREŽICAH – DUTB ID 6112-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

–              parcela 1283 833/5 (ID 405298) v izmeri 408 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo pritlično stanovanjsko stavbo za rušenje, na naslovu Cundrovec 23, Brežice, ID znak stavba 1283 475, neto tlorisne površine 81,50 m2 (GURS podatek), leto izgradnje 1960, brez izvedenih priključkov na komunalno infrastrukturo in brez greznice, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 10.08.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 12.08.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 15.000,00 EUR + pripadajoči davek
 • varščina: 800,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 10.08.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 11.08.2022
 • korak draženja: 300,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.
 • Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6112-003

25 Jul 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE BETI d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe BETI d.d., Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika, Matična številka: 5043794000, ki so na dan 01. 07. 2022 skupno znašale 3.922.026,26 EUR .

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 23. 09. 2022. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do 14.00 ure zadnjega dne v podanem roku.

01 Jul 2022
RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA ZA »VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/ dne 1.6.2022
objavila Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – nepozidana zemljišča Trnovsko predmestje – DUTB ID 5059-001.

Prodajalec vse interesente in ponudnike obvešča, da je prodajni postopek RAZVELJAVLJEN – elektronska javna dražba za nakup nepremičnine – nepozidana zemljišča Trnovsko predmestje – DUTB ID 5059-001. Vsem ponudnikom, ki so plačali varščino, bo varščina vrnjena na njihov račun v petih (5) dneh od prejema tega obvestila na e – naslov, naveden v njihovi elektronski prijavi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5091-001

21 Jun 2022
VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEDOKONČAN POSLOVNI PROSTOR S PARKIRNIMI POVRŠINAMI v NOVEM MESTU – DUTB ID 295
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nedokončanega poslovnega prostora s  parkirnimi površinami v Novem Mestu – DUTB ID 295 je nepremičnina:

 • z ID znakom: del stavbe 1456-89-31 (ID 5573977), v velikosti 1.772 m2, ki v naravi predstavlja poslovni prostor, na naslovu Kočevarjeva ulica 12a, Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000,

in lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini, ki bo pripadala vsakokratnemu lastniku nepremičnine z ID znakom, del stavbe 1456-89-31 (ID 5573977), v deležu 868/1000, ki v naravi predstavlja parkirne površine v garažni hiši v 2.etaži, na naslovu Kočevarjeva ulica 12a, Novo mesto.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 14.07.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 12.07.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 59.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 12.07.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 12.07.2022,
 • izklicna cena: 595.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga plača kupec,
 • korak draženja: 12.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacijhttps://dutb.edrazbe.si v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 295

14 Jun 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZUNANJA PARKIRNA MESTA V NASELJU RAČE FRAM – DUTB ID 1938
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanjega parkirnega mesta v naselju Rače Fram – DUTB ID 1938 (v nadaljevanju »Vabilo«)  so nepremičnine:

– parcela 716 2098/172 (ID 1813341), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/175 (ID 3325344), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/176 (ID 2821896), v izmeri 13,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/181  (ID 2654338), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

ki v naravi predstavljajo zunanja parkirna mesta, v naselju Rače Fram.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 30.06.2022,
 • rok za prijavo:  do 28.06.2022 do 23:59:59 ure ,
 • varščina: 200,00 EUR za vsak posamezen pogodbeni predmet
 • rok za plačilo varščine do 28.06.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 29.06.2022,
 • izklicna cena: 2.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 200,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1938

01 Jun 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 • parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
 • parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2,  130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 06.07.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 04.07.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 91.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine do 04.07.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 05.07.2022,
 • izklicna cena: 1.820.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 37.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5059-001

30 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNIH MEST V MARIBORU – DUTB ID 6019
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNIH MEST V MARIBORU – DUTB ID 6019 je 11 paketov nepremičnin:

1. paket: 60 parkirnih mest
2. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-231, v izmeri 18,5 m2,
3. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-232, v izmeri 19 m2,
4. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-252, v izmeri 18,5 m2,
5. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-273, v izmeri 18,4 m2,
6. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-294, v izmeri 18,4 m2,
7. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-361, v izmeri 17,5 m2,
8. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-274, v izmeri 19 m2,
9. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-295, v izmeri 19 m2,
10. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-296, v izmeri 12,5 m2,
11. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-396, v izmeri 12,5 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirna mesta v skupni podzemni garaži, ki se prodajajo v paketu 60 parkirnih mest ali posamično, na naslovu Ulica Veljka Vlahoviča 62-66 v Mariboru, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, kot pravnega naslednika družbe PROBANKA, d.d..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 15.06.2022 
 • rok za prijavo:  do 13.06.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 8.500,00 EUR za 1. paket in 100 EUR za vsak posamezen 2.-11. paket nepremičnin
 • rok za plačilo varščine do 13.06.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 14.06.2022,
 • Izklicna neto cena za paket 60 parkirnih mest (1. paket) znaša 169.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • Izklicna neto cena za vsako posamezno parkirno mesto (2.-11. paket) znaša 3.250,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 3.500,00 EUR R (1. paket) oz. 100,00 EUR (2.-11. paket).
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6019

30 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNIH PROSTOROV S PRIPADAJOČIMI PARKIRNIMI MESTI - KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe je 10 paketov nepremičnin – poslovnih prostorov, ki v naravi predstavljajo še nevseljene, nedokončane poslovne prostore, s komercialno oznako:

 

na naslovu Ferrarska ulica 16, 6000 Koper, etažiran, leto gradnje 2011, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 3 tega Vabila in na spletni strani projekta www.koprskavrata.eu, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV).

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 14.06.2022 do 23:59:59 ure pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Elektronska dražba za nakup nepremičnin (paketov) bo potekala 16.6. in 17.6.2022. Več v Vabilu v prilogi.

OGLASI POSLOVNI PROSTORI – KOPRSKA VRATA

20 Maj 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽB Meja Šentjur d.d. in DELA TERJATEV DO DRUŽBE PSZ d.d. v stečaju ter POSLOVNA DELEŽA IN TERJATVE DRUŽB Hyundai Auto Beograd d.o.o. in PS Domina Beograd d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup naslednjih terjatev:

 • do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, matična številka 5150370000,
 • dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem d.d. – v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje, matična številka 5968429000,
 • do družbe HYUNDAI AUTO doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 in
 • družbe PS DOMINA doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748,

ki na dan 20. 05. 2022 skupaj s pripadki znašajo 8.706.738,06 EUR.

in poslovnih deležev:

 • 100% delež v družbi HYUNDAI AUTO doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 in
 • 54% delež v družbi PS DOMINA doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 20. 06. 2022 do 14:00 ure.

Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

17 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

1. parcela 2455 4212/136 (ID 4076150), v izmeri 1.636 m2,
2. parcela 2455 4340/1 (ID 3235631), v izmeri 525 m2,
3. parcela 2455 4341 (ID 884323), v izmeri 414 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 2.575 m2, ob Partizanski cesti v Sežani,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 01.06.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 30.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 10.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 30.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 31.05.2022,
 • izklicna cena: 125.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 2.500,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1155-002