Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
17 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

1. parcela 2455 4212/136 (ID 4076150), v izmeri 1.636 m2,
2. parcela 2455 4340/1 (ID 3235631), v izmeri 525 m2,
3. parcela 2455 4341 (ID 884323), v izmeri 414 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 2.575 m2, ob Partizanski cesti v Sežani,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 01.06.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 30.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 10.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 30.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 31.05.2022,
 • izklicna cena: 125.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 2.500,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1155-002

13 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 so nepremičnine ID znak:

 • parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
 • parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2,  130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani in so v solasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 25.05.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 23.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 117.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 23.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 24.05.2022,
 • izklicna cena: 2.340.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 50.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

NEPREMIČNINE DUTB ID 5059

09 Maj 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE TERRA - R.B. trgovsko podjetje, d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe TERRA – R.B. trgovsko podjetje, d.o.o., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica, Matična številka: 5832667000, ki so na dan 11. 04. 2022 skupno znašale 1.719.773,78 EUR .

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 30 dni od objave razpisa. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do 14.00 ure zadnjega dne v podanem roku.

!!! DOPOLNITEV RAZPISA 10.05.2022 !!!

V prilogi je objavljena dopolnitev javnega razpisa.

09 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972 je nepremičnina z ID znakom:

 • parcela 753 1012/2 (ID 4259047) v izmeri 471 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v izmeri 471 m2, v Slovenski Bistrici,

lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 1.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
 • izklicna cena: 18.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 400,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 972

05 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307 je nepremičnina z ID znakom:

 •  parcela 2028 1290/7 (ID 965310) v izmeri 1.015 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s poslovno-stanovanjskim objektom v izmeri 529,60 m2, z ID št. 2028-729-1, na naslovu Sveti Duh 18, 4220 Škofja Loka, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 27.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
 • izklicna cena: 550.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 11.000,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 307

03 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003 so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 676 568/4 (ID 3591271) v izmeri 716 m2
 • parcela 676 568/27 (ID 1239810) v izmeri 521 m2

ki v naravi predstavljajo pozidano zemljišče ID znak: parcela 676 568/4 v izmeri 716 m2, na katerem stoji stanovanjsko – poslovna stavba (l. 1999 GURS) ID št.  676-1378, NTP 720 m2, UTP 590 m2 (podatek GURS), na naslovu Lesjakova ulica 9, Maribor. Na istem zemljišču stoji tudi starejši objekt (l. 1950 GURS), ID št. 676-989, predviden za rušenje, NTP 60 m2 (podatek GURS). Predmet prodaje pa je tudi sosednje nepozidano stavbno zemljišče ID znak: parcela  676 568/27 v izmeri 521 m2. Lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 03.06.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 01.06.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 15.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 01.06.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 02.06.2022,
 • izklicna cena: 270.000 EUR + davek (deloma 2% DPN + deloma 22% DDV),
 • korak draženja: 6.000,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6078-003

26 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-016
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v Eda centru v Novi Gorici – DUTB ID 2081-016 je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 2304-3037-199 (ID 5911382), v skupni velikosti 1.083,20 m2 , ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 487,20 m2,

v lastništvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 v deležu 25257/54160.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 19.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 17.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 50.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 17.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 17.05.2022,
 • izklicna cena: 700.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 15.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2081-016

26 Apr 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE ENGROTUŠ D.O.O.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, matična številka: 5494516000, ki na dan 31. 03. 2022 skupaj s pripadki znašajo 2.364.463,66 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26. 05. 2022 do 14:00 ure.

26 Apr 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP PAKETA TERJATEV DO 12 PRAVNIH OSEB
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«)

v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do dolžnikov, ki so pravne osebe.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26.05.2022 do 14.00 ure.

Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

25 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V VELENJU – DUTB ID 6106
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nepozidanega stavbnega
zemljišča v Velenju – DUTB ID 6106 so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 964 753 (ID 1664649), v izmeri 877 m2;
 • parcela 964 755/2 (ID 1497362), v izmeri 824 m2;
 • parcela 964 757/1 (ID 7169241), v izmeri 2.530 m2;

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 4.231 m2 v industrijski coni v Velenju,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, kot
pravnega naslednika družbe PROBANKA NEPREMIČNINE d.o.o..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 13.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 11.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 10.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 11.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 12.05.2022,
 • izklicna cena: 170.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 4.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6106