Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
259 vnosov
16 Nov 2022
RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA ZA »VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČ V PC BRNIK – DUTB ID 1765-001«
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/ dne 17.10.2022 objavila Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – zemljišč v PC BRNIK – DUTB ID 1765-001.

 

Prodajalec vse interesente in ponudnike obvešča, da je prodajni postopek RAZVELJAVLJEN – elektronska javna dražba za nakup nepremičnine – zemljišč v PC BRNIK – DUTB ID 1765-001. Vsem ponudnikom, ki so plačali varščino, bo varščina vrnjena na njihov račun v petih (5) dneh od prejema tega obvestila na e – naslov, naveden v njihovi elektronski prijavi.

10 Nov 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POZIDANIH ZEMLJIŠČ V KOMPLEKSU POMURKA V MURSKI SOBOTI, ENOTA F – DUTB ID 525-004
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

 1. parcela 105 3879/12 (ID 2047309), v izmeri 23.211 m2, do celote,
 2. parcela 105 3879/46 (ID 7168339), v izmeri 2.020 m2, do celote,

s pripadajočimi deleži na dostopnih poteh:

 1. parcela 105 3879/15 (ID 5331034), v izmeri 810 m2, v deležu do 24/100,
 2. parcela 105 3879/18 (ID 1310133), v izmeri 4.045 m2, v deležu do 24/100,
 3. parcela 105 3879/2 (ID 3157441), v izmeri 4.870 m2, do deleža 24/100,
 4. parcela 105 3879/27 (ID 872479), v izmeri 1.716 m2, do deleža 24/100,
 5. parcela 105 3879/29 (ID 4165734), v izmeri 4.326 m2, v deležu do 24/100,
 6. parcela 105 3879/32 (ID 2317733), v izmeri 2.152 m2, v deležu do 24/100,
 7. parcela 105 3879/35 (ID 3998073), v izmeri 2.873 m2, v deležu do 24/100,
 8. parcela 105 3879/37 (ID 974271), v izmeri 1.236 m2, v deležu do 24/100,
 9. parcela 105 3879/41 (ID 7168341), v izmeri 2.392 m2, v deležu do 24/100,
 10. parcela 105 3879/42 (ID 7168342), v izmeri 3.467 m2, v deležu do 24/100,
 11. parcela 105 3879/43 (ID 7168343), v izmeri 2.916 m2, v deležu do 24/100,

ki v naravi predstavljajo pozidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 25.231 m2 in pripadajoče dostopne poti, v kompleksu Pomurka v Murski Soboti, ki so v (so)lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpisni pogoji:

 • rok za prijavo do: 12.12.2022 do 23:59:59 ure,
 • termin E-dražbe: 14.12.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 390.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec.
 • varščina: 20.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 12.12.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 13.12.2022
 • korak draženja: 10.000,00 EUR
 • davek:
 1. uveljavljanje pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV, z obračunom DDV po mehanizmu obrnjene davčne stopnje po 76a. členu ZDDV-1
 2. v primeru nakupa z 2% DPN, ki ga plača kupec, se dosežena cena na E-dražbi poveča za popravek vstopnega DDV v višini 129.305,60 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 525-004

10 Nov 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – INDUSTRIJSKE STAVBE V KROMBERKU – DUTB ID 874
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki:

1. parcela 2304 854/88 (ID 991855) v izmeri 37 m2, v naravi del stavbe 2304-2552;
2. parcela 2304 854/92 (ID 152556) v izmeri 1.040 m2, v naravi cesta;
3. parcela 2304 854/239 (ID 2667363) v izmeri 1.905 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
4. parcela 2304 854/240 (ID 3842423) v izmeri 697 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
5. parcela 2304 854/241 (ID 1658434) v izmeri 2.102 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
6. parcela 2304 854/243 (ID 3842424) v izmeri 331 m2, v naravi del stavbe št. 2351;
7. parcela 2304 854/254 (ID 3682625) v izmeri 192 m2, v naravi del stavbe št. 2351;

lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 15.12.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 13.12.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 60.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine do 13.12.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 14.12.2022,
 • izklicna cena: 1.140.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN /
  22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec. V primeru nakupa pogodbenega predmeta, ki je obdavčen z DPN, ker izbrani ponudnik (ali predkupni
  upravičenec) nima pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1, bo izbrani ponudnik (ali predkupni upravičenec) dolžan plačati najvišjo ponujeno neto ceno povečano za popravek odbitka DDV v višini 252.158,72 EUR, ki bi nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV.
 • korak draženja: 30.000,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 874

10 Nov 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP SZ MEBLO, KROMBERK – DUTB ID 202
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 2304 871/1 (ID 5369277), zazidano stavbno zemljišče v velikosti 5.865,00 m2,
 • parcela 2304 871/2 (ID 2683562), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 490,00 m2,
 • parcela 2304 872/2 (ID 129574), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 362,00 m2,

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča v (skupni) izmeri 6.717,00 m2, v poslovni coni Meblo, Kromberk, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 16.12.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 14.12.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 32.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine do 14.12.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 15.12.2022,
 • izklicna cena: 320.000,00 EUR, brez pripadajočega davka (22% DDV), za nepremičnini z ID znakoma: parcela 2304 871/2 (ID 2683562) in parcela 2304 872/2 (ID 129574), ki ga plača kupec; brez pripadajočega davka (2% DPN / 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)),za nepremičnino z ID znakom: parcela 2304 871/1 (ID 5369277), ki ga plača kupec.
 • korak draženja: 16.000,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 202

02 Nov 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP GRAND HOTELA OASYS v Bolgariji – DUTB ID 5044
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb je nakup Grand Hotela Oasys v Bolgariji.

Izklicna cena predmeta naročila je določena v višini 4.780.000,00 EUR. DDV ni vključen, kar vključuje:
(i) 2 % vrednost zemljišča parcele št. 51500.505.98 od katerega se obračuna DDV,
(ii) 98 % vrednosti gradnje hotelskega kompleksa ‘OASYS’ z ID št. 51500.505.98.1 od katerega DDV ni zaračunan in
(iii) premičnine v vrednosti 180.000,00 EUR, od katerih se obračuna DDV.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (rok za oddajo ponudbe) je 31.12.2022 (do 23:59:59 ure).

DUTB NEPREMIČNINE OGLAS ID 5044

28 Okt 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004 je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 2304-3037-350 (ID 5911454), v velikosti 20,90 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirno mesto v Eda Centru, na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 30.11.2022 ob 12:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 28.11.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 625,00 EUR
 • rok za plačilo varščine do 28.11.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 29.11.2022,
 • izklicna cena: 12.500,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec.
 • korak draženja: 625,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2081-004

20 Okt 2022
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM NEPREMIČNINE – PARKIRNIH POVRŠIN V IZOLI, območje »ARGOLINA«– DUTB ID 1637-003
Prikaži več

Poteka zbiranje ne-zavezujočih ponudb za najem nepremičnine »PARKIRNIH POVRŠIN- v Izoli, območje ARGOLINA za namen vzpostavitve obratovanja parkirnega dela.

Nepremičnine ID znak:

 1. parcela 2626 1335/17 (ID 6756835) v izmeri 3.871 m2,
 2. parcela 2626 1335/2 (ID 1274782) v izmeri 1.127 m2,
 3. parcela 2626 1335/3 (ID 3899480) v izmeri 4.250 m2,
 4. parcela 2626 1336 (ID 4465325) v izmeri 913 m2,
 5. parcela 2626 1342 (ID 4570096) v izmeri 2.048 m2,
 6. parcela 2626 1343 (ID 1106950) v izmeri 68 m2,
 7. parcela 2626 1344 (ID 5241551) v izmeri 2.742 m2,
 8. parcela 2626 1345/1 (ID 6756837) v izmeri 4.350 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni površini 19.369 m2, trenutno kot parkirne površine.

Razpisni elementi:

 • čas sklenitev pogodbe: od 01.01.2023 do 31.12.2025,
 • rok za oddajo ne-zavezujočih ponudb: do vključno 17.11.2022, do 11:59:59 ure,
 • Izbrani ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriterijem: ponujena najvišja neto cena za Predmet Oddaje (brez pripadajočega davka od oddajanja v najem površin za parkiranje vozil, obratovalnih ter ostalih stroškov in brez 20% deleža mesečnih prihodkov od oddaje v najem), pri čemer neto mesečna najemnina ne sme biti nižja od 2.000,00 EUR,
 • ogled nepremičnine in dokumentacije po predhodnem dogovoru: do vključno 15.11.2022 pri Andreju Filipiču, tel. 01 429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu.

Več informacije v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1637

13 Sep 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – DVEH STANOVANJ V MARIBORU – DUTB ID 6038-005 IN 6038-006
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine sta dva stanovanja v meščanski hiši, na naslovu Gosposka ulica 11, Maribor, z ID znakom:

 1. DUTB ID 6038-005: del stavbe 657-2532-3 (ID 5621827), v izmeri 76,60 m2 NTP,
 2. DUTB ID 6038-006:
 • del stavbe 657-2532-7 (ID 5621837), v izmeri 33 m2;
 • del stavbe 657-2532-31 (ID 6350348), v izmeri 21,20 m2;
 • del stavbe 657-2532-32 (ID 6350347), v izmeri 4,30 m2;

v skupni izmeri 58,50 m2 NTP.

Razpisni elementi za stanovanje DUTB ID 6038-005:

 • datum dražbe: 30.09.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo: do 28.09.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 5.000 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 28.09.2022,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 29.09.2022,
 • izklicna cena: 98.500 EUR + 2% DPN
 • korak draženja: 2.000,00 eur,
 • prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

 

Razpisni elementi za stanovanje DUTB ID 6038-006:

 • datum dražbe: 30.09.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo: do 28.09.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 4.000 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 28.09.2022,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 29.09.2022,
 • izklicna cena: 73.000 EUR + 2% DPN
 • korak draženja: 2.000,00 eur,
 • prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

 

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB ID 6038-005

OGLAS DUTB ID 6038-006

 

05 Sep 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004 je posamezna nepremičnina z ID znakom:

1. del stavbe 2304-3037-347 (ID 5911451), v velikosti 17,80 m2,
2. del stavbe 2304-3037-348 (ID 5911452), v velikosti 21,40 m2,
3. del stavbe 2304-3037-349 (ID 5911453), v velikosti 20,90 m2,
4. del stavbe 2304-3037-351 (ID 5911455), v velikosti 21,40 m2,
5. del stavbe 2304-3037-352 (ID 5911456), v velikosti 21,00 m2,
6. del stavbe 2304-3037-353 (ID 5911457), v velikosti 21,00 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirna mesta v Eda Centru, na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 05.10.2022 ob 11:00 uri,
 • rok za prijavo: do 03.10.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: so navedene v Prilogi 2
 • rok za plačilo varščine: do 03.10.2022,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 04.10.2022,
 • izklicne cene: so objavljene v Prilogi 2 tega Vabila, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga plača kupec. vrednosti 20.000,00 EUR, ki se bo dodatno prištela k doseženi izdraženi prodajni ceni.
 • korak draženja: 500,00 eur,
 • prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

 

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB ID 2081-004

01 Sep 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe:

HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o., Levičnikova cesta 34, 8310 Šentjernej, matična številka: 5479126000 (v nadaljevanju: »Družba«). Osnovna dejavnost družbe je razvoj in proizvodnja visoko zahtevnih specialnih izdelkov za različne aplikacije v medicini, industrijskih napravah, napravah za široko potrošnjo ter v vozilih.

Predmet prodaje

Prodajalec prodaja vse svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do Družbe, ki so na dan 31. 8. 2022 skupaj s pripadki znašale 2.267.910,93 EUR (v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 31. 8. 2022 do dne plačila ter zmanjša za morebitna plačila, prejeta v tem obdobju, ki pripadajo prodajalcu. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano. Terjatve so zavarovane tudi s hipoteko prvega vrstnega reda na nepremičnini (proizvodno-upravna stavba), ki se nahaja 6 km od izvoza z avtoceste Ljubljana-Novo mesto.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 3. 10. 2022 do 14.00 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko po pošti ali je osebno dostavljena v tajništvo Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.