Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
203 vnosov
26 Apr 2018
Poziv za izboljšanje in dopolnitev zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju
Prikaži več

Izboljšane in dopolnjene zavezujoče ponudbe pričakujemo do ponedeljka 7.5.2018 do 14.00 ure.​

Podpisana zavezujoča ponudba (zadošča elektronska kopija) mora biti poslana na:

 • Franci Tusek: franci.tusek@pwc.com
 • Edo Bečić: edo.becic@dutb.eu

v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

Morebitna vprašanja naslovite na: Franci Tušek ali Edo Bečić.

Osnovni razpisni pogoji so dostopni na strani: Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju

Nepremičnine DUTB:

25 Apr 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN d.d.
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana Matična številka: 5386748000.

Rok za
sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 29.5.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis_prodaja terjatev_Energoplan.pdf

TEASER_Energoplan_2018-04-24.pdf

25 Apr 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CASINO PORTOROŽ d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CASINO PORTOROŽ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Portorož, Obala 75A, 6320 Portorož – Portorose, matična št.: 5680859000, davčna št.: SI 82949166.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 25.06.2018 do 12:00 ure.

Javni razpis Casino 25.04.2018.pdf 

23 Mar 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ACO-LUKS
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS D.O.O. KOVINARSTVO, PLASTIKA, TRGOVINA – V STEČAJU, OBREŽJE 2, 1433 RADEČE, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2018 do 14:00 ure.

Aco-luks javni razpis.pdf

21 Mar 2018
Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna
50, 3204 Dobrna, matična številka 5053587000 (v nadaljevanju: Družba) 
do vključno 18.04.2018 do 16.00 ure, pri čemer se število delnic, ki so predmet prodaje, poveča za 80 delnic na skupno 170.209 delnic, kar predstavlja 24,58% osnovnega kapitala Družbe. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpis Terme Dobrna _podaljšanje.pdf

13 Mar 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju - DUTB ID 1061
Prikaži več
Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju je nepremičnina – zemljišče z ID znakom: parcela 1381 291/3, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče v izmeri 1.934 m2.
Občina Sevnica je dne 22.02.2018 pod številko 3506-0104/2018 – 2 za Predmet prodaje izdala Potrdilo o namenski rabi, iz katerega je razvidno, da gre za stavbno zemljišče.
Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 26.000,00 € + pripadajoči davek (22% DDV).
Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.03.2018 do 12.00 ure.

13 Mar 2018
PODALJŠAN ROK - Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo projekta "Glince"
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo gradbenega projekta »Glince«.

DUTB je lastnik nepremičnin  – zazidljiva zemljišča v skupni izmeri 5.332 m2 za izgradnjo 1. faze projekta Glince, z ID znaki:   

 • parcela 1755 454/2 (ID 3368234),
 • parcela 1755 454/4 (ID 6471612),
 • parcela 1755 456/8 (ID 6456250),
 • del parcele 1755 507/5 (ID 6471614), ki bo po končani parcelaciji parcela 507/6 v izmeri 3.595 m2
ki bi jih želela nadalje razvijati. V ta namen objavlja predmetno vabilo, s katerim išče najustreznejšega partnerja za sodelovanje v nadaljnjem razvoju nepremičnin , ki bo sposoben prevzeti predvidena tveganja pri izvedbi projekta izgradnje projekta Glince in hkrati povrniti vložek v najvišji možni meri.

Izhodiščna vrednost denarnega vložka za pridobitev poslovnega deleža v Namenski družbi (50,01%) je določena v višini 1.270.000 EUR, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za
oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan od prvotno določenega 30.04.2018 do vključno 07
.05.2018, pri
čemer se šteje
Ponudba
za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do
15.00 ure.

Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan v obdobju od dne 13.03.2018 do vključno 23.04.2018 do 15:00 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, 24 ur na dan preko dostopa do virtualne podatkovne zbirke. V tem času bodo ponudniki lahko postavljali pisna vprašanja. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli ponudnika, ki so na tej točki udeleženi v postopku, morajo biti posredovana vsem ostalim udeležencem.

Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb Glince_13.3.2018.pdf

Investicijski program.xlsx

KYC Obrazci.zip

07 Mar 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine "Gortanov trg" v Kopru - DUTB ID 6021
Prikaži več

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin na Gortanovem trgu v Kopru – DUTB ID 6021 sta dve stanovanji in en poslovni prostor, z ID znaki in opisom v nadaljevanju:

 1. ID znak: del stavbe 2605-597-1, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 1 (ID 6565713) – opremljeno stanovanje s površino dela stavbe 88,00 m2 in uporabno površino dela stavbe 73,40 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki);
 2. ID znak: del stavbe 2605-597-2, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 2 (ID 6565714) – neopremljeno stanovanje s površino dela stavbe 78,10 m2 in uporabno površino dela stavbe 75,10 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki);
 3. ID znak: del stavbe 2605-597-5, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 5 (ID 6565717) – delno opremljen poslovni prostor s površino dela stavbe 82,20 m2, ki se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki).

Izhodiščne prodajne cene za Predmet Prodaje so določene v višini:

1)    139.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« in 22% DDV za premično opremo) – za opremljeno stanovanje v 2. nadstropju desno, ID znak: del stavbe 2605-597-1;

2)    132.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) za neopremljeno stanovanje v 2. nadstropju levo, ID znak: del stavbe 2605-597-2;

3)    133.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« in 22% DDV za premično opremo) za poslovni prostor v 1. nadstropju, ID znak: del stavbe 2605-597-5.

Ponudbe z nižjimi ponudbenimi cenami od navedenih v prejšnjem odstavku bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.03.2018 do 16.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB – Stanovanje 1.

Povezava do spletnega oglasa DUTB – Stanovanje 2.

Povezava do spletnega oglasa DUTB – Poslovni prostor.

ID 6021 Gortanov trg, Koper – Vabilo.pdf

ID 6021 Gortanov trg v Kopru – obrazec.pdf

KYC Obrazci – Gortanov trg.zip

01 Mar 2018
Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin "Bivša taverna in kegljišče s stanovanji", Portorož - DUTB ID 77 in 78
Prikaži več

​Predmet prodaje objavljenega razpisa z vabilom k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Bivša Taverna in kegljišče s stanovanji« so naslednje nepremičnine:

– zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/2 (ID 4818740), v velikosti 2.564 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 3512, v naravi nestanovanjska stavba v skupni velikosti 2.190 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/18 (ID 4147661) v velikosti 274 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 3512, v naravi nestanovanjska stavba v skupni velikosti 2.190,00 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/19 (ID 1292002), v velikosti 36,00 m2, v naravi pozidano zemljišče, do celote;

– stavba z ID znakom: stavba 2631-3527 (ID 5391631), v naravi stanovanjsko – poslovna stavba, etažirana in v zemljiški kataster vpisana stavba, v skupni velikosti 1.088 m2, stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 2631 5526/25 (ID 4738522), do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/6 (ID 1727897), v velikosti 3.430 m2 (v idealnem deležu 1.715 m2), v naravi dostop in parkirišča, v deležu ½;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/22 (ID 3744078), v velikosti 12 m2 (v idealnem deležu 6 m2), v naravi funkcionalno zemljišče, v deležu ½.

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 3.300.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.04.2018 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb Taverna in Kegljišče DUTB ID 77 in 78.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe Taverna in Kegljišče DUTB ID 77 in 78.pdf

KYC Obrazci.zip

Taverna in kegljisce s stanovanji_Portoroz_Predstavitev_2018-02.pdf

28 Feb 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča "Sveti Anton" pri Kopru - DUTB ID 844
Prikaži več

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča »Sveti Anton« pri Kopru – DUTB ID 844 je devet nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 3.118,00 m2, z ID znaki v nadaljevanju: 

 • parcela 2612 2407/5 (ID 2065393) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/6 (ID 4753081) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/7 (ID 5256325) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/8 (ID 1561757) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/9 (ID 2570722) v izmeri 396 m2,
 • parcela 2612 2407/10 (ID 2570726) v izmeri 342 m2,
 • parcela 2612 2407/11 (ID 4753077) v izmeri 341 m2,
 • parcela 2612 2407/12 (ID 4082394) v izmeri 340 m2,
 • parcela 2612 2407/13 (ID 2402178) v izmeri 339 m2.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 110.000,00 EUR + pripadajoči davek (splošna stopnja DDV 22%), ponudbe z oddano nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 16.03.2018 do 16.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.

ID 844 – Zemljišče Sv.Anton – Vabilo.pdf

ID 844 – Zemljišče Sv.Anton – obrazec za ponudbo.pdf

KYC Obrazci – Sv. Anton.zip