Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
130 vnosov
22 Mar 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe JAVOR PIVKA d.d.-v likvidaciji
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu
in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb
za odkup terjatev do družbe JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. – v
likvidaciji, Celovška cesta 268, 1000 Ljubljana, matična št.: 5038634000, davčna
št.: SI 41059859.

Razpisna dokumentacija_Javor Pivka.pdf

20 Mar 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe VERANO MOTORS d.o.o.- v stečaju
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe VERANO MOTORS d.o.o. – v stečaju, Vojvode Stepe 352, Beograd, Republika Srbija, davčna št.: 100000944.

Razpisna dokumentacija_Verano Motors.pdf

13 Mar 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja in parkirnih mest, Miklavž na Dravskem polju
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja in dveh parkirnih mest v skupni garaži na naslovu Ulica Marjana Nemca 4, Miklavž na Dravskem polju je stanovanje in dve parkirni mesti v skupni podzemni garaži, z ID znaki: 693-2797-7, 693-2797-46 in 2797-47 (vse do celote – 1/1).

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka v naravi predstavljajo stanovanje št. 7 in dve parkirni mesti v skupni garaži.

Stanovanje in dve PM v Miklavžu na Dravskem polju – obrazec za ponudbo o prodaji 2.pdf

Stanovanje in dve PM v Miklavžu na Dravskem polju – vabilo k oddaji zavezujočih ponudb 2.pdf

06 Mar 2017
Javno vabilo k izkazu interesa za pridobitev 100% lastniškega deleža družbe TINK d.o.o., Celje, Slovenija ter terjatev do te družbe
Prikaži več

DUTB, d.d. kot edini družbenik ima namen prodati 100% lastniški delež družbe TINK proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, Slovenija (Družba), kot tudi svoje terjatve do Družbe.

Tink_ Obvestilo.pdf 

06 Mar 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe FINWORLD AD
Prikaži več
Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni
javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Finworld AD, Nikole
Dobrovića 2, 11000 Beograd, OIB: 106293140, matična št.: 20572108.


02 Mar 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika ANDREJ ŠERCER-v stečaju - Zaključeno!
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika ANDREJ ŠERCER-v stečaju, Celovška cesta 50, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija_Šercer.pdf

22 Feb 2017
Podaljšanje razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo
zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju do vključno 10.03.2017
do 15:00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpisna dokumentacija_podaljšanje – MONT TIM SMOLE.pdf

26 Jan 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidljivega zemljišča z gradbeno dokumentacijo Krčevina
Prikaži več

​Predmet prodaje je zazidljivo zemljišče z gradbeno dokumentacijo, veljavnost katere je ponudnik dolžan sam
preveriti in prodajalec za njeno veljavnost ne jamči, z ID znaki: parcela 638-144, parcela 638-402/1 in parcela 638-402/12 (vse do celote – 1/1),
ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnine v naravi predstavljajo tri zemljišče parcele na Šubičevi ulici v Mariboru.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3105335.html?sort=vdesc#cnta3

Zazidljivo zemljišče Krčevina – vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo.pdf

Zazidljivo zemljišče Krčevina – obrazec za ponudbo o prodaji .pdf

25 Jan 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE, montaža gradbenih elementov, d.o.o. – v stečaju, Dolenje Ponikve 1, 8210 Trebnje, matična številka: 3788156000.

Razpisna dokumentacija – MONT TIM SMOLE.pdf

 

23 Jan 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup neopremljenega lokala v Mariboru
Prikaži več

​Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakoma 657-124-1 in 657-124-8, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnina v naravi predstavlja neopremljen gostinski lokal na Ulici škofa Maksimiljana Držečnika 9 v Mariboru. Vsa notranja oprema je last trenutne najemnice in ni predmet prodaje.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3102266.html?sort=vdesc#cnta