Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
30 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNIH MEST V MARIBORU – DUTB ID 6019
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNIH MEST V MARIBORU – DUTB ID 6019 je 11 paketov nepremičnin:

1. paket: 60 parkirnih mest
2. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-231, v izmeri 18,5 m2,
3. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-232, v izmeri 19 m2,
4. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-252, v izmeri 18,5 m2,
5. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-273, v izmeri 18,4 m2,
6. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-294, v izmeri 18,4 m2,
7. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-361, v izmeri 17,5 m2,
8. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-274, v izmeri 19 m2,
9. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-295, v izmeri 19 m2,
10. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-296, v izmeri 12,5 m2,
11. paket: Parkirno mesto ID znak: del stavbe 681-6173-396, v izmeri 12,5 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirna mesta v skupni podzemni garaži, ki se prodajajo v paketu 60 parkirnih mest ali posamično, na naslovu Ulica Veljka Vlahoviča 62-66 v Mariboru, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, kot pravnega naslednika družbe PROBANKA, d.d..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 15.06.2022 
 • rok za prijavo:  do 13.06.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 8.500,00 EUR za 1. paket in 100 EUR za vsak posamezen 2.-11. paket nepremičnin
 • rok za plačilo varščine do 13.06.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 14.06.2022,
 • Izklicna neto cena za paket 60 parkirnih mest (1. paket) znaša 169.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • Izklicna neto cena za vsako posamezno parkirno mesto (2.-11. paket) znaša 3.250,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 3.500,00 EUR R (1. paket) oz. 100,00 EUR (2.-11. paket).
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6019

30 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNIH PROSTOROV S PRIPADAJOČIMI PARKIRNIMI MESTI - KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe je 10 paketov nepremičnin – poslovnih prostorov, ki v naravi predstavljajo še nevseljene, nedokončane poslovne prostore, s komercialno oznako:

 

na naslovu Ferrarska ulica 16, 6000 Koper, etažiran, leto gradnje 2011, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 3 tega Vabila in na spletni strani projekta www.koprskavrata.eu, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV).

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 14.06.2022 do 23:59:59 ure pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Elektronska dražba za nakup nepremičnin (paketov) bo potekala 16.6. in 17.6.2022. Več v Vabilu v prilogi.

OGLASI POSLOVNI PROSTORI – KOPRSKA VRATA

20 Maj 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽB Meja Šentjur d.d. in DELA TERJATEV DO DRUŽBE PSZ d.d. v stečaju ter POSLOVNA DELEŽA IN TERJATVE DRUŽB Hyundai Auto Beograd d.o.o. in PS Domina Beograd d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup naslednjih terjatev:

 • do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, matična številka 5150370000,
 • dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem d.d. – v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje, matična številka 5968429000,
 • do družbe HYUNDAI AUTO doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 in
 • družbe PS DOMINA doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748,

ki na dan 20. 05. 2022 skupaj s pripadki znašajo 8.706.738,06 EUR.

in poslovnih deležev:

 • 100% delež v družbi HYUNDAI AUTO doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 in
 • 54% delež v družbi PS DOMINA doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 20. 06. 2022 do 14:00 ure.

Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

17 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ZEMLJIŠČA V SEŽANI – DUTB ID 1155-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

1. parcela 2455 4212/136 (ID 4076150), v izmeri 1.636 m2,
2. parcela 2455 4340/1 (ID 3235631), v izmeri 525 m2,
3. parcela 2455 4341 (ID 884323), v izmeri 414 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 2.575 m2, ob Partizanski cesti v Sežani,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 01.06.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 30.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 10.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 30.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 31.05.2022,
 • izklicna cena: 125.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 2.500,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1155-002

13 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 so nepremičnine ID znak:

 • parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
 • parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2,  130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani in so v solasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 25.05.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 23.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 117.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 23.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 24.05.2022,
 • izklicna cena: 2.340.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 50.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

NEPREMIČNINE DUTB ID 5059

09 Maj 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE TERRA - R.B. trgovsko podjetje, d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe TERRA – R.B. trgovsko podjetje, d.o.o., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica, Matična številka: 5832667000, ki so na dan 11. 04. 2022 skupno znašale 1.719.773,78 EUR .

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 30 dni od objave razpisa. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do 14.00 ure zadnjega dne v podanem roku.

!!! DOPOLNITEV RAZPISA 10.05.2022 !!!

V prilogi je objavljena dopolnitev javnega razpisa.

09 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V SLOVENSKI BISTRICI – DUTB ID 972 je nepremičnina z ID znakom:

 • parcela 753 1012/2 (ID 4259047) v izmeri 471 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v izmeri 471 m2, v Slovenski Bistrici,

lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 1.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
 • izklicna cena: 18.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 400,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 972

05 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307 je nepremičnina z ID znakom:

 •  parcela 2028 1290/7 (ID 965310) v izmeri 1.015 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s poslovno-stanovanjskim objektom v izmeri 529,60 m2, z ID št. 2028-729-1, na naslovu Sveti Duh 18, 4220 Škofja Loka, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 27.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
 • izklicna cena: 550.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 11.000,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 307

03 Maj 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA NA LESJAKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 106078-003 so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 676 568/4 (ID 3591271) v izmeri 716 m2
 • parcela 676 568/27 (ID 1239810) v izmeri 521 m2

ki v naravi predstavljajo pozidano zemljišče ID znak: parcela 676 568/4 v izmeri 716 m2, na katerem stoji stanovanjsko – poslovna stavba (l. 1999 GURS) ID št.  676-1378, NTP 720 m2, UTP 590 m2 (podatek GURS), na naslovu Lesjakova ulica 9, Maribor. Na istem zemljišču stoji tudi starejši objekt (l. 1950 GURS), ID št. 676-989, predviden za rušenje, NTP 60 m2 (podatek GURS). Predmet prodaje pa je tudi sosednje nepozidano stavbno zemljišče ID znak: parcela  676 568/27 v izmeri 521 m2. Lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 03.06.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 01.06.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 15.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 01.06.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 02.06.2022,
 • izklicna cena: 270.000 EUR + davek (deloma 2% DPN + deloma 22% DDV),
 • korak draženja: 6.000,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6078-003

26 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-016
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v Eda centru v Novi Gorici – DUTB ID 2081-016 je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 2304-3037-199 (ID 5911382), v skupni velikosti 1.083,20 m2 , ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 487,20 m2,

v lastništvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 v deležu 25257/54160.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 19.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 17.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 50.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 17.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 17.05.2022,
 • izklicna cena: 700.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 15.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2081-016