Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
220 vnosov
03 Okt 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o. - v stečaju
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (»Prodajalec«), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe NUBA, svetovanje in investiranje, d.o.o. – v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična št. 2170400000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.01.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Nuba_SLO.pdf

02 Okt 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ("Prodajalec"), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup dela terjatev Prodajalca do družb BIRRA PEJA SH.A., DUKAGJINI SH.P.K., GEKOS SH.P.K., JONA MED SH.P.K, LESNA SH.P.K., LINE GROUP SH.P.K., N.P.T.AGRO – TRADE SH.P.K., QENDRA KARDIALE E KOSOVES – SH.P.K., TOBAKOS SH.P.K., NTP AGJENSIONI I TURIZMIT MCM. 

JAVNI RAZPIS_Kosovo_2.10.2017- SLO.PDF

29 Sep 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v IOC Kromberk
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb je 5 samostojnih pisraniških aneksov s parkirišči v površini med 80,00 m2 in 83,00 m2. Vsi pisarniški aneksi se nahajajo na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, v stavbi z ID št. 2304 – 1021, letnik 1974.

Vljudno vabljeni k oddaji zavezujoče ponudbe do vključno 18.10.2017 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB, d.d.:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Severna_Primorska.r5/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3123319.html?sort=vdesc#cnta

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v IOC Kromberk.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe – 004.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe – 005.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe – 006.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe – 007.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe – 009.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

28 Sep 2017
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana v svojem imenu in za svoj
račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do
družbe METEORIT proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o. – v
stečaju, Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, matična številka
5930707000
.

Razpis za zbiranje ponudb_METEORIT d.o.o.-v stečaju.PDF

26 Sep 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijske hale v bivši Iverki v IOC Kromberk pri Novi Gorici
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu je industrijska hala v objektu bivše Iverke  v izmeri NTP objekta 764 m2 na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Industrijska hala je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 16.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB – nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup ind hale 105020_002.pdf

Obrazec za ponudbo o prodaji industrijske hale v bivši Iverki v IOC Kromberk pri Novi Gorici.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

25 Sep 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v Celeia parku v Celju
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu so pisarniški prostori z delom stavbe 1077-3086-59 v izmeri 451,50 m2 na naslovu Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje. Poslovni prostori so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB – nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – Pisarniški prostori CELEIA.pdf

Zavezujoča ponudba – Pisarniški prostori CELEIA.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

25 Sep 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup gostinskega lokala v Celeia parku v Celju
Prikaži več
​Predmet prodaje v tem vabilu je gostinski lokal z delom stavbe 1077-3086-58 v izmeri 187 m2 na naslovu Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje. Gostinski lokal je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.
Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB – nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – Gostinski lokal CELEIA.pdf

Zavezujoča ponudba – Gostinski lokal CELEIA.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

25 Sep 2017
Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL d.o.o.
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, Špruha 7, 1236 Trzin, matična št.: 1622218000, davčna št.: SI 17657580 do vključno 02.11.2017 do 14:00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Javni razpis IPL_podaljšanje roka.pdf 

25 Sep 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti v poslovni stavbi Stavbar
Prikaži več
Predmet prodaje v tem vabilu so pisarniški prostori s pripadajočimi parkirnimi mesti v poslovni stavbi Stavbar z ID znakom stavbe: 2713-404-3, ki ji pripadajo tudi 4 zunanja parkirna mesta z ID znakom: 2713-404-128, 2713-404-129, 2713-404-130, 2713-404-131 ter 6 parkirnimi mesti v garaži z ID znakom: 2713-404-80, 2713-404-81, 2713-404-82, 2713-404-83, 2713-404-84, 2713-404-85 na naslovuBeloruska ulica 7, Maribor, vse v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.
Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 12.10.2017 do 12:00.
Priloge:

Zavezujoča ponudba za nakup pisarniških prostorov STAVBAR.pdf

21 Sep 2017
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Šiški v Ljubljani
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Šiški v Ljubljani so nepremičnine – štiri zazidljiva stavbna zemljišča v skupni izmeri 6.871 m2, z ID znaki: parcela 1738 1756/5 (ID 5047113) v izmeri 1.215 m2, parcela 1738 1758/1 (ID 725914) v izmeri 68 m2, parcela 1738 802/12 (ID 2071540) v izmeri  5.579 m2 in parcela 1738 802/13 (ID 2744395) v izmeri 9 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe poteče dne 20.10.2017 ob 12:00.

Povezava do spletnega oglasa: 

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3040650.html?sort=vdesc#cnta

Priloge:

Kitajski zid – vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Kitajski zid – obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip