Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
270 vnosov
23 Apr 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189
Prikaži več

 Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:
 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,
 
ki v naravi predstavljajo 74 nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).
Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI – DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.
Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22%ddv
Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.

 Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – RE ID 188 in 189 podpisano.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe RE ID 188 in 189.pdf

KYC – slo.zip

 

03 Apr 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, R HRVAŠKA - DUTB 6520
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 2 vili Bašanija, Svetioničarska ulica, R Hrvaška- DUTB ID 6520:

1. enota 8, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 299,1 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5161, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 242/500 ETAŽNA LASTNINA (E-1), posamezni del "A", stanovanje S1, stoječa na parc. št. 28/1, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 401 m2, skupno izmera 618;

2. enota 12, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 284,0 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5159, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 254/500 ETAŽNA LASTNINA (E-2), posamezni del "B", stanovanje S2, stoječa na parc. št. 28/2, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 342 m2, skupno izmera 559, z vpisano služnostjo postavljanja kolektorja in služnostjo polaganja vodovodnih cevi.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ – PONUDBA VILA BAŠANIJA – DUTB ID 6520 – enota 8" ali "NE ODPIRAJ – PONUDBA VILA BAŠANIJA – DUTB ID 6520 – enota 12" in za katero bo v Razpisnem Roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 350.000 EUR ( z vključenim davkom).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.4.2019 do 11:59:59 ure.

 

VABILA K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA – DUTB 6520.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA – DUTB 6520 – enota 8.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA – DUTB 6520 – enota 12.pdf

 

 

22 Mar 2019
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup terjatev do naslednjih družb: (i) FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1429639000, (ii) FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih idej, d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5295700000, (iii) EMO-TECH, proizvodna družba d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5657431000, (iv) ELVEL – elektrostrojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1803786000 in (v) TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, mat. št. 5033837000 (vse navedene družbe v nadaljevanju skupaj poimenovane: »Dolžniki ali Družbe«).

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26.06.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Razpis za zbiranje ponudb – Skupina FORI_22 03 2019.pdf

Teaser_Fori_marec 2019.pdf

07 Mar 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA BENDIKT - DUTB ID 106082
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja Benedikt – DUTB ID 106082 je nepremičnina:

– neopremljeno 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 520-745-15 v izmeri 53,40 m², v 4. etaži, na naslovu Napisna ulica 10, Benedikt, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2012.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA BENEDIKT – DUTB ID 106082« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 53.545,50 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.03.2019, do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – DUTB ID 106082

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – DUTB ID 106082

18 Feb 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 101928
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup vrstne hiše Limbuš – DUTB ID 101928 je nepremičnina:

– zemljišče z ID znakom: parcela 661 115/8, v velikosti 238 m², na katerem stoji stanovanjska stavba z ID št. 661-1506 skupne površine 162,90 m², v naravi nedokončana vmesna vrstna hiše skupne površine 162,90 m² na naslovu Vrunčeva ulica 3, Limbuš.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ – DUTB ID 101928« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.
Informativna prodajna cena je določena v višini 147.825,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV)
Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 04.03.2019, do 11:59:59 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – ID 101928.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 101928.pdf

23 Jan 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM KOMPLETA PARKIRNIH PROSTOROV V DVEH PARKIRNIH HIŠAH NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 34
Prikaži več

Predmet oddaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34 so nepremičnine:

-154 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Kotnikovi ulici v Ljubljani, pod stavbami Kotnikova ulica 25-35, Ljubljana, z vhodom na parc. št. 2720/3 in 2724/8 k.o. Tabor, z ID znakom stavbe 1737-1007;

– 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani, ki se nahajalo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Najemodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za oddajo nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb  prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM PARKIRNIH PROSTOROV NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI– DUTB ID 34«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 11.02.2019 do 11:59:59 ure.

 

»Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34, z dne 21.01.2019,  črta 4. odstavek 2.1 točke (Vsebina zavezujoče ponudbe), z vsebino:

»Ponudnik je dolžan ob predložitvi Obrazca predložiti tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 temu Vabilu). Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepopolno izpolnjene in podpisane izjave iz prejšnjega stavka, ponudnika pozove na dopolnitev le-te v primernem roku.«

 

V priloženem Obrazcu za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 34. pdf (Priloga 1 Vabilu) se črta 1. alineja Obvezne priloge:

»- izpolnjene in podpisane izjave iz 4. odstavka 2.1 točke Vabila;«

 

Priloženi KYC obrazci – SLO.zip (kot Priloga 2 k Vabilu) in ZPPDFT – SLO – Priloga 2.zip obrazci se v celoti odstranijo.«

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – ID 34.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 34.pdf

 

17 Dec 2018
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE - VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LASTNIŠKEGA DELEŽA DRUŽBE DUTB BEOGRAD D.O.O. ALI NEPREMIČNINE »POSLOVNI OBJEKT V NOVEM BEOGRADU« NA NASLOVU MILUTINA MILANKOVIĆA 7V, NOVI BEOGRAD, DUTB ID 738
Prikaži več

​PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE DO VKLJUČNO 15.03.2019 DO 12.00 URE.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za odkup (i) 100 % poslovnega deleža v družbi DUTB Beograd d.o.o., matična številka 21207926, davčna številka 109597626, na naslovu Milutina Milankovića 7V, Novi Beograd (v nadaljevanju: »Družba«), ki je v neposredni lasti Prodajalca ali (ii) Poslovne stavbe »Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd, parc. št. 2872/8, k.o. Novi Beograd, ki je v lasti Družbe.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup je:

a) 100 % lastniški delež v Družbi, katerega imetnik je Prodajalec (v nadaljevanju: »Poslovni Delež«), pri čemer prodaja Poslovnega Deleža poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno 100 % Poslovni Delež in ga ni mogoče deliti na manjše poslovne deleže.

ali

b) nepremičnina »Poslovna stavba Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd  v naravi poslovna stavba, v skupni velikosti 12.900 m2, stoječa na zemljišču parcela št. 2872/8 v izmeri 6.606 m2, k.o. Novi Beograd, do celote, ki je v lasti Družbe (v nadaljevanju: »Nepremičnina«).

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Poslovnega Deleža ali Nepremičnine, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA – DUTB BEOGRAD / NEPREMIČNINE »POSLOVNA STAVBA NOVI BEOGRAD«.

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 12.500.000 € + pripadajoči davek.

Rok za oddajo/sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.02.2019. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 11:59:59 ure.

 

 

Podaljšanje roka za oddajo ponudb DUTB Beograd.pdf

Extension of the deadline DUTB Beograd.pdf

Produženje roka za dostavu ponuda DUTB Beograd.pdf

Beograd – Poslovni objekt – Vabilo zavezujočih ponudb ID 738.pdf 

 

04 Dec 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI - DUTB ID 105023
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine:

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba – hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), v velikosti  3.117 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 2455-2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 3883/16 (ID 4427578), v velikosti 942 m2, v naravi dostop in parkirišča, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/36 (ID 6187357), v velikosti  2.465 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 2455- 2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/37 (ID 6187358), v velikosti  4.364 m2, v naravi dostop in parkirišča, na katerem stojita stavbi z ID št. 2455-2712, v naravi nestanovanjska stavba – transformator v velikosti 13,3 m2 in ID št. 2455-2747, v naravi nestanovanjska stavba – poslovni prostori v velikosti 234,6 m2, do celote.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV V SEŽANIDUTB ID 105023«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.900.000,00 EUR, v katero je že vključena vrednost hladilniške strojne opreme. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 21.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – 4.12.2018.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup – ID 5023 – Priloga 1.pdf

ZPPDFT – SLO – Priloga 2.zip

KYC obrazci – SLO – Priloga 2.zip

 

 

 

 

04 Dec 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA, FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno – stanovanjskega objekta je, ne vseljen poslovno – stanovanjski objekt z ID št. 2605-2070, v neto tlorisni površini 27.619 m2, na naslovu Ferrarska ulica 16 v Kopru, zgrajen leta 2013, etažnosti 4K+P+6N in pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 5.415 m2.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA,  FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 25.000.000,00 € + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (9,5% DDV za stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami, 22% DDV za poslovne prostore s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami) in ga bo plačal kupec.

Morebitni ponudniki si lahko predmet prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije pri predstavniku prodajalca: Iva Kozar, tel. št. 01/429-38-34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 20.12.2018.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 27.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno – stanovanjskega objekta, Ferrarska ulica, Koper – DUTB ID 39, z dne 04.12.2018,  črta 4. odstavek 2.2. točke (Varščina), z vsebino: »Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji oz. v EU mora biti naveden v Obrazcu in mora biti identičen računu, iz katerega bo v primeru izbora kupca za Predmet Prodaje nakazana nadaljnja kupnina.«

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – ID 39.pdf

Obrazec za oddajo zavezujočih ponudb – Priloga 1 – ID 39.pdf

KYC obrazci – SLO – Priloga 2.zip

 

27 Nov 2018
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP »LADJEDELNICA IZOLA « - DUTB ID 100051
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »LADJEDELNICA IZOLA« – DUTB ID 100051  so nepremičnine – 26 pozidanih zemljišč v skupni izmeri 42.054 m2, v naravi starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje, ki so v celoti lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. Zemljišča so lahko dostopna in komunalno opremljena.

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup predmeta prodaje, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB, d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Obrazec 1)

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 15.01.2019, do 11:59:59 ure.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni
prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z
nepremičninami«)
in ga bo plačal kupec


Povezava do spletnega oglasa – DUTB ID 100051


Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb.pdf

Obrazec 1 nezavezujoča ponudba.pdf

Obrazec 2 Izjava o okoliščinah finačnega odkupa.pdf

Obrazec 3 Izjava – 13.clen ZUKSB.pdf