Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
270 vnosov
01 Okt 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "KOMPLETA 163 PARKIRNIH PROSTOROV V GARAŽI KOMPLEKSA CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI" ZA NAMEN VZPOSTAVITVE JAVNE PARKIRNE HIŠE - DUTB ID 153
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup »kompleta 163 parkirnih prostorov v garaži kompleksa Celovški dvori v Ljubljani« za namen vzpostavitve javne parkirne hiše – DUTB ID 153 so nepremičnine – 163 posameznih delov stavbe, v etažni lastnini, ki se nahajalo v 3. etaži stavbe ID št. 1739-6767, v delu garaže za obiskovalce, v skupni izmeri 2.315,3 m2, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PARKIRNA MESTA ZA OBISKOVALCE – DUTB ID 153«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Izklicna prodajna cena je določena v višini 350.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 12.00 ure.

CD_Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb_PM obiskovalci.pdf

ID 153 obiskovalci – obrazec za ponudbo.pdf

DUTB – Prodajna pogodba nepremičnin – 153 obiskovalci.pdf

Priloga 2.zip

KYC obrazci – SLO.zip

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

26 Sep 2018
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI - DUTB ID 2081-003
Prikaži več

​Predmet oddaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov na Delpinovi ulici v Novi Gorici – DUTB ID 2081-003 so poslovni prostori z ID znaki: del stavbe 2304-3037-102 (ID 5911348)  in /ali  del stavbe 2304-3037-116 (ID 5911354), ki se nahajajo v etažirani poslovni stavbi EDA Centra z ID znakom 2204-3037, na naslovu Delpinova ulica 18, Nova Gorica.

Najem po pogodbi se bo sklenil za obdobje od 01.01.2019 dalje, za največ 4 leta.

Najemodajalec bo obravnaval vse ponudbe za najem nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB, d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV NA DELPINOVI ULICI  V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-003  (Priloga 2).

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 05.11.2018, do 12.00 ure.

 

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb -EDA CENTER.pdf

Obrazec za oddajo nezavezujoče ponudbe – najem EDA CENTER.pdf

 

>>Spletna povezava do oglasa – restavracija<<

>>Spletna povezava do oglasa – slaščičarna<<

24 Sep 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani - DUTB ID 6198
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani – DUTB ID 6198 so nepremičnine – trideset v večini nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, v Ljubljani, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVII, z ID znaki v nadaljevanju, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000:

 • parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,
 • parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,
 • parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,
 • parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,
 • parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,
 • parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,
 • parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,
 • parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,
 • parcela 1723  451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,
 • parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,
 • parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,
 • parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,
 • parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,
 • parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,
 • parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,
 • parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,
 • parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,
 • parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,
 • parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,
 • parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,
 • parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,
 • parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,
 • parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,
 • parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,
 • parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,
 • parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,
 • parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,
 • parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,
 • parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,
 • parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2.


Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 7.000.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 24.10.2018 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – Rožna dolina.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe – Rožna dolina.pdf

PP-__-2018-6198- 20.9.2018.pdf

KYC – Slovensko.zip

21 Sep 2018
JAVNO VABILO K IZKAZU INTERESA ZA NAKUP 100% LASTNIŠKEGA DELEŽA IN TERJATEV DO DRUŽBE DRUŽBA ZA NEKRETNINE, D.O.O., ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA BB, KRK, CROATIA
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje 100% lastniškega deleža in 6.546.720,49 EUR terjatev do Družbe za nekretnine d.o.o. Terjatve so zavarovane z 8.822 m2 zazidljivega zemljišča, ki se nahaja v Splitu, in sicer v soseski Kila. Zemljišče vključuje gradbeno dovoljenje za gradnjo 8 stanovanjskih objektov.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov – ziga.gregorincic@dutb.eu.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je predviden 5.10.2018.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

20 Sep 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MTB d.o.o.-v stečaju in nepremičnine v središču Maribora
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe družbe MTB d.o.o. – v stečaju, matična številka 5771161000, davčna številka SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor in nepremičnin v lasti Prodajalca.

 Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22.10.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis MTB d.o.o.-v stečaju.pdf

18 Sep 2018
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 14.00 ure.

20180918_Tender_slo.pdf

14 Sep 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani – DUTB ID 1167-003 so neopremljeni poslovni prostori z ID št. 1725-279-11, ki v naravi predstavlja pisarne v skupni izmeri 367,20 m2, v 6. nadstropju neetažirane poslovne stavbe stoječe na zemljišču z ID znakom: parcela 1725 2486 na naslovu Trdinova 4, Ljubljana, lastništvo v deležu 599/5000 celote.

Nepremičnina se prodaja po načelu "videno – kupljeno", in sicer brez opreme, ki se trenutno nahaja v pisarni.

Za objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bila pridobljena energetska izkaznica z oznako 2018-86-124-61865 z veljavnostjo do 28.02.2028.

Za poslovni objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bilo izdano:

 • gradbeno dovoljenje, št. 3515-14/2002-440/CP, z dne 05.03.2002, pravnomočno dne 19.03.2002
 • uporabno dovoljenje z dne 09.06.2003 pod opr. št. 3517-101/2002-13-440/CP-SS.

 

Informativna prodajna cena je določena v višini 550.800,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 05.10.2018 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za ponudbo.pdf

Osnutek prodajne pogodbe.pdf

KYC – Slovensko.zip

12 Sep 2018
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI - VEČSTANOVANJSKA GRADNJA - DUTB ID 105022"
Prikaži več

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »Zazidljivega zemljišča na Vrhniki – večstanovanjska gradnja – DUTB ID 105022«, je nepremičnina: zemljišče z ID znakom 2002-2704/6-0 (ID 1363037), ki v naravi predstavlja zemljišče, ki je skladno s sprejetim OPPN namenjeno večstanovanjski gradnji. Za območje kjer leži nepremičnina, OPPN dopušča gradnjo 8 večstanovanjskih objektov:

 • tlorisne dimenzije objektov 31 x 18,5 m,
 • maksimalna višina objektov: P+3+T, 
 • največje dovoljeno število stanovanjskih enot 144, 
 • bruto tlorisna površina objektov 21.563 m², 
 • bruto etažna površina objektov 4.588 m², 
 • število parkirnih mest 317. 

Po nepremičnini ali neposredno ob njej tečejo vsi potrebni komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija). Nepremičnina ima dostop do javne ceste.

Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina nepremičnine eneaka 15.613 m2.

 

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Priloga 1).

 

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018, do 12.00 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa DUTB<<

 

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Vrhniki.pdf 

Obrazec-Nezavezujoca_ponudba_za_nepremicnino_DUTB.DOCX

KYC obrazci – SLO.zip

10 Sep 2018
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IKAR LETALSTVO D.O.O. - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična
številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj
račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup
terjatev Prodajalca do družbe Ikar letalstvo d.o.o..

Rok
za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok
za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

20180910_tender-slo.pdf

10 Sep 2018
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO PRAVNIH OSEB SME - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do pravnih oseb SME.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

tender-slo-07092018.pdf 

TEASER_skupni-slo.pdf