Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
21 Sep 2018
JAVNO VABILO K IZKAZU INTERESA ZA NAKUP 100% LASTNIŠKEGA DELEŽA IN TERJATEV DO DRUŽBE DRUŽBA ZA NEKRETNINE, D.O.O., ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA BB, KRK, CROATIA
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje 100% lastniškega deleža in 6.546.720,49 EUR terjatev do Družbe za nekretnine d.o.o. Terjatve so zavarovane z 8.822 m2 zazidljivega zemljišča, ki se nahaja v Splitu, in sicer v soseski Kila. Zemljišče vključuje gradbeno dovoljenje za gradnjo 8 stanovanjskih objektov.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov – ziga.gregorincic@dutb.eu.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je predviden 5.10.2018.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

20 Sep 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MTB d.o.o.-v stečaju in nepremičnine v središču Maribora
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe družbe MTB d.o.o. – v stečaju, matična številka 5771161000, davčna številka SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor in nepremičnin v lasti Prodajalca.

 Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22.10.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis MTB d.o.o.-v stečaju.pdf

18 Sep 2018
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 14.00 ure.

20180918_Tender_slo.pdf

14 Sep 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani – DUTB ID 1167-003 so neopremljeni poslovni prostori z ID št. 1725-279-11, ki v naravi predstavlja pisarne v skupni izmeri 367,20 m2, v 6. nadstropju neetažirane poslovne stavbe stoječe na zemljišču z ID znakom: parcela 1725 2486 na naslovu Trdinova 4, Ljubljana, lastništvo v deležu 599/5000 celote.

Nepremičnina se prodaja po načelu "videno – kupljeno", in sicer brez opreme, ki se trenutno nahaja v pisarni.

Za objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bila pridobljena energetska izkaznica z oznako 2018-86-124-61865 z veljavnostjo do 28.02.2028.

Za poslovni objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bilo izdano:

  • gradbeno dovoljenje, št. 3515-14/2002-440/CP, z dne 05.03.2002, pravnomočno dne 19.03.2002
  • uporabno dovoljenje z dne 09.06.2003 pod opr. št. 3517-101/2002-13-440/CP-SS.

 

Informativna prodajna cena je določena v višini 550.800,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 05.10.2018 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za ponudbo.pdf

Osnutek prodajne pogodbe.pdf

KYC – Slovensko.zip

12 Sep 2018
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI - VEČSTANOVANJSKA GRADNJA - DUTB ID 105022"
Prikaži več

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »Zazidljivega zemljišča na Vrhniki – večstanovanjska gradnja – DUTB ID 105022«, je nepremičnina: zemljišče z ID znakom 2002-2704/6-0 (ID 1363037), ki v naravi predstavlja zemljišče, ki je skladno s sprejetim OPPN namenjeno večstanovanjski gradnji. Za območje kjer leži nepremičnina, OPPN dopušča gradnjo 8 večstanovanjskih objektov:

  • tlorisne dimenzije objektov 31 x 18,5 m,
  • maksimalna višina objektov: P+3+T, 
  • največje dovoljeno število stanovanjskih enot 144, 
  • bruto tlorisna površina objektov 21.563 m², 
  • bruto etažna površina objektov 4.588 m², 
  • število parkirnih mest 317. 

Po nepremičnini ali neposredno ob njej tečejo vsi potrebni komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija). Nepremičnina ima dostop do javne ceste.

Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina nepremičnine eneaka 15.613 m2.

 

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Priloga 1).

 

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018, do 12.00 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa DUTB<<

 

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Vrhniki.pdf 

Obrazec-Nezavezujoca_ponudba_za_nepremicnino_DUTB.DOCX

KYC obrazci – SLO.zip

10 Sep 2018
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IKAR LETALSTVO D.O.O. - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba
za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična
številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj
račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup
terjatev Prodajalca do družbe Ikar letalstvo d.o.o..

Rok
za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok
za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

20180910_tender-slo.pdf

10 Sep 2018
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO PRAVNIH OSEB SME - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do pravnih oseb SME.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

tender-slo-07092018.pdf 

TEASER_skupni-slo.pdf

06 Sep 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI - DUTB ID 105023
Prikaži več

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine:

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba – hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), v velikosti  3.117 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 2455-2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 3883/16 (ID 4427578), v velikosti 942 m2, v naravi dostop in parkirišča, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/36 (ID 6187357), v velikosti  2.465 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 2455- 2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

– zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/37 (ID 6187358), v velikosti  4.364 m2, v naravi dostop in parkirišča, na katerem stojita stavbi z ID št. 2455-2712, v naravi nestanovanjska stavba – transformator v velikosti 13,3 m2 in ID št. 2455-2747, v naravi nestanovanjska stavba – poslovni prostori v velikosti 234,6 m2, do celote.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV V SEŽANIDUTB ID 105023«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

 

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.800.000,00 €, v katero je že vključena vrednost hladilniške strojne opreme. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 12.00 ure.

 

>> Spletna povezava do oglasa DUTB <<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – ID 105023.pdf 

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 105023.pdf

KYC obrazci – SLO.zip

ZPPDFT – SLO.zip