Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
26 Jul 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Kosovo - ZAKLJUČENO
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb na Kosovem.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 28.9.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Kosovo_slo.pdf

22 Jun 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "2-SOBNEGA STANOVANJA V RUŠAH - DUTB ID 6067"
Prikaži več

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup "2-sobnega stanovanja v Rušah – DUTB ID 6067"

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "2-sobnega stanovanje v Rušah – DUTB ID 6067" je 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 665-1643-24, v naravi neopremljeno 2-sobno stanovanje s številko 24 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ulica Črnkovih 1, 2342 Ruše. Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina dela stavbe 59,50  m2, uporabna površina pa 51,40 m2.

Izhodiščna prodajna cena znaša 44.000,00 EUR + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.07.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Blažu Ribiču, tel. št. 02 25 20 706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu in sicer do vključno 02.07.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

>>Povezava do spletnega oglasa DUTB.<<

 
05 Jun 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD
Prikaži več

​​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in v imenu ter po pooblastilu družbe Sofia Portfolio B.V. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb Byala 1 EOOD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka 131291470 in Dieci-SA AD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka: 175350713.


Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 06.08.2018 do 13.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD 

04 Jun 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KETING d.o.o.
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni
razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe KETING d.o.o., Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina (izbrisan dne 24.3.2016), matična številka: 5311888000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 02.07.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb – KETING d.o.o.pdf

 

 

31 Maj 2018
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "ZEMLJIŠČA V LESCAH - DUTB ID 1508"
Prikaži več

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup »Zemljišča v Lescah – DUTB ID 1508«

Nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 8.502,00 m² se nahaja na odlični lokaciji v Lescah, poleg trgovine Interspar. Sprejet OPPN za to območje predvideva stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem«, OPPN omogoča gradnjo dvojčkov, trojčkov ter individualnih hiš. Dostop do zemljišča je urejen po asfaltirani lokalni cesti.

Zaradi odlične mikrolokacije in bližine prometnih povezav je zemljišče dobra investicijska priložnost za razvoj večstanovanjskega naselja.

Informativna prodajna cena znaša 660.000,00 EUR + pripadajoči davek (22% DDV za nepozidana zemljišča).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.6.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. 01/ 429 38 34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu in sicer do vključno 12.6.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

 

>> Povezava do spletnega oglasa DUTB. <<

 

ID1508-Zemljišče Lesce-Vabilo.pdf 

ID1508-Lesce-Obrazec.pdf

ZPPDFT – SLO.zip

KYC obrazci – SLO.zip

14 Maj 2018
VABILO k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj - v večstan. objektu v Črni vodi, Zagreb, ID 5039
Prikaži več

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj – v večstanovanjskem objektu v Črni vodi, Zagreb, na naslovu Črna voda 25, 25A, 25B in 25C, Zagreb.

Povezava do spletne strani o prodaji nepremičnin. 

5039-001 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 117/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 82,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 143.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-002 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,40 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 159.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-003 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – štirisobno stanovanje v kleti z  oznako S1, površine 89,20 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 150.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-004 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 66/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) – dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 48,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 74.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-005 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 114/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) – trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 76,80 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 134.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-006 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,05 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-007 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 91,75 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 142.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-008 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 66/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) – dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 50,45 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 73.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-009 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 105/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) – trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 73,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 112.800,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-010 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 128/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 100,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-011 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) – enosobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 30,55 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 46.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-012 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) – dvosobno stanovanje v kleti z oznako S2, površine 39,10 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 54.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-013 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 102/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) – trisobno stanovanje v kleti z oznako S3, površine 75,60 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 102.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-014 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 131/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) – štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 95,65 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 135.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.06.2018 do 12. ure.

 

Obrazec za ponudbo SLO.pdf

Vabilo k oddaji zavez. ponudb.pdf

Poziv za podnošenje ponuda.pdf

Obrazec za ponudbo HR.pdf

ZPPDFT – SLO.zip 

ZPPDFT – ANG.zip

Popis nedostataka objekt A.PDF

Popis nedostataka objekt B.PDF

Popis nedostataka objekt C.PDF

Popis nedostataka objekt D.PDF

14 Maj 2018
Vabilo za oddajo ponudbe za najem oz. upravljanje hotelov na Mariborskem Pohorju - DUTB ID 127, ID 132, ID 128
Prikaži več

​Predmet najema v tem razpisu za oddajo ponudbe za najem hotelov so nepremičnine na Mariborskem Pohorju:

  • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena.  DUTB ID 127
  • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev). – DUTB ID 132
  • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče. – DUTB ID 128
Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 9. 2018 in možnostjo podaljšanja.

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 1. 6. 2018 do 12.00 ure.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu


Vabilo za oddajo ponudbe za najem.pdf

DUTB nepremičnine – Hotel Arena****

DUTB nepremičnine – Wellness in Hotel Bolfenk****

DUTB nepremičnine – Hotel Videc***

08 Maj 2018
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin "Večstanovanjski objekt v Vojniku - DUTB 448"
Prikaži več

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448« na naslov Vintarjeva ulica 4, 3212 Vojnik.

Predmet prodaje predstavljajo naslednje nepremičnine:

  • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133) v izmeri 1.974 m2,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875),  v izmeri 26 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,

zemljišča v skupni izmeri 2.495 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.


Izklicna prodajna cena znaša 1.620.000,00 EUR + pripadajoči davek (9,5% DDV za večstanovanjski objekt, s pozidanimi zemljišči in 22% DDV za nepozidana zemljišča). Ponudba, ki se bo glasila pod izklicno prodajno ceno, se bo smatrala za nepopolno in bo izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.6.2018, do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – Vojnik – ID 448.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – Vojnik – ID 448.pdf

KYC obrazci – SLO.zip

03 Maj 2018
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IT TEL d.o.o.
Prikaži več

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna
ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«)
v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni
javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do
družbe IT TEL d.o.o. Tivolska cesta 50 Ljubljana, matična številka: 1973231000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 04.06.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb – IT TEL d.o.o.pdf