Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
24 Mar 2022
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-003
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ne zavezujočih ponudb za najem nepremičnine – Poslovnih prostorov v Eda centru v Novi Gorici.

Rok za oddajo ne-zavezujočih ponudb je do vključno 23.05.2022, do 11:59:59 ure.

24 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – TRGOVSKEGA PROSTORA NA NASLOVU MOŠE PIJADE V MARIBORU – DUTB ID 101641
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – trgovskega prostora na naslovu Moše Pijade v Mariboru – DUTB ID 101641 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 659-348-208 (ID 5757476), v velikosti 430,20 m2,

ki v naravi predstavlja trgovski prostor na desnem bregu reke Drave, na naslovu Ulica Moše Pijada 22,24, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum dražbe: 13. 4. 2022 ob 13:00 uri,
 • Rok za prijavo: 11. 4. 2022 do 23:59:59 ure,
 • Izklicna cena: 160.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • Varščina za resnost ponudbe: 8.000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 11.4.2022 do 23:59:59 ure,
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 12.4.2022,
 • Korak draženja: 3.500,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1641

21 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO STRABAG d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do Strabag d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 8. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

18 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - TRGOVSKEGA PROSTORA PARIŠKE KOMUNE v MARIBORU – DUTB ID 251
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – trgovskega prostora Pariške komune v Mariboru – DUTB ID 100251 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 659-1796-37 (ID 6321795), v izmeri 554,7 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljen poslovni prostor – prodajalno ter skladiščne prostore, velikosti 554,7 m2 NTP, na naslovu Ulica Pariške Komune 40a, 2000 Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 04.04.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 06.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 200.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 10.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 04.04.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 04.04.2022
 • korak draženja: 4.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 251

18 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR v LJUBLJANI – DUTB ID 906
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v Ljubljani – DUTB ID 906 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini z ID znakom:

 • parcela 1734 841/4 lastništvo v deležu 29/500, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 1. etaži, del stavbe številka 1734-1686-3 v izmeri 116,20 m2
 • parcela 1734 841/4 lastništvo v deležu 97/1000, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 1. etaži, del stavbe številka 1734-460-17 v izmeri 79,40 m2

na naslovu Savlje 89, Ljubljana, v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 05.04.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 07.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 55.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oziroma 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja
  svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 5.500,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 05.04.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 05.04.2022
 • korak draženja: 1.500 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 906

16 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH DELOV PC EUROCENTER, TIVOLSKA CESTA 48, LJUBLJANA - DUTB ID 5002-007
Prikaži več

Predmet prodaje te elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNIH DELOV PC EUROCENTER, TIVOLSKA CESTA 48, LJUBLJANA – DUTB ID 5002-007 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 • del stavbe 1725-592-201 (ID 5788375), v izmeri 60,5 m2, lastniški delež DUTB do 575/1000,
 • del stavbe 1725-592-184 (ID 5788358), v izmeri 11 m2, lastniški delež DUTB do celote,

ki v naravi predstavljajo opremljen poslovni prostor z oznako 1N-7 in površino 34,79 m2 v 1. nadstropju in
parkirno mesto z oznako M1-6 v 1. kletni medetaži PC Eurocenter, na naslovu Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki so v
lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 30.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 01.04.2022 ob 15:00 uri
 • izklicna cena: 77.000,00 EUR, od tega za premičnine v višini 700,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (nepremičnine po stopnji 2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), premičnine (oprema) po stopnji 22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 7.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 30.03.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 31.03.2022
 • korak draženja: 1.600 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5002-007

14 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO VEČ KOSOVSKIH DRUŽB
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za terjatev do več kosovskih družb (v nadaljevanju: »Družbe«).

Predmet prodaje so vse terjatve Prodajalca skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do Družb, ki so na dan 8. 3. 2022 skupaj s pripadki znašale 14.133.463,43 EUR (v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 8. 3. 2022 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatev vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki so s Terjatvami in pripadajočimi zavarovanji povezani.

Terjatve se prodajajo skupaj kot celota.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR na račun DUTB d.d.

POMEMBNO OBVESTILO!

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 29. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM!

Afati për dërgimin e formularëve të dorëzimit të ofertës është shtyrë deri në datën 29 prill 2022, ora 14:00. Oferta e tenderit do të konsiderohet e dorëzuar në kohë nëse dërgohet në adresën e Shitësit brenda orës 14:00 në datën e përcaktuar.

09 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V BOHINJSKI BISTRICI – DUTB ID 1995
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V BOHINJSKI BISTRICI – DUTB ID 1995 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

– parcela 2200 322/2 (ID 737423), v izmeri 919 m2, ½ delež v izmeri 460 m2,

ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, ki se nahaja v Bohinjski Bistrici, v območju stavbnih zemljišč s podrobno namensko rabo 80% stanovanjske površine SSe (735 m2) in 20% parki ZP (184 m2), lastništvo do polovice, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 30.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 28.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 2.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 28.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 29.03.2022,
 • izklicna cena: 50.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 1000,00 EUR.

 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1995

07 Mar 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV IN PARKIRNIH MEST - KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup POSLOVNIH PROSTOROV IN PARKIRNIH MEST –  KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39 so nepremičnine  RE ID 100039-165 do RE ID 100039-178 (14 poslovnih prostorov in 34 parkirnimi mesti), in sicer na način:

 1. posamezne poslovne enote, z vnaprej določenimi pripadajočimi parkirnimi mesti (Sklop 1) (Priloga 1 tega Vabila) ali
 2. združene poslovne enote (z ali brez pripadajočih parkirnih mest) (Sklop 2) (Priloga 2 in 3 tega Vabila),

ki v naravi predstavljajo 14 še nevseljenih, nedokončanih poslovnih prostorov (III. gf), na naslovu Ferrarska ulica 16, 6000 Koper, etažirani, leto gradnje 2011 in 34 parkirnih mest ter so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne neto prodajne cene so določene na naslednji način:

 1. Sklop 1: posamezni poslovni prostori s pripadajočimi PM (Priloga 1 tega Vabila) + pripadajoči davek;
 2. Sklop 2: združeni poslovni prostori brez PM: 1.040.000 € neto (Priloga 2 tega Vabila) + 8.600 € neto za vsako PM, ki se kupuje skupaj z združenimi poslovnimi prostori (Priloga 2 in 3 tega Vabila) + pripadajoči davek.

Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 08.04.2022 (do 23:59:59 ure.)

OGLASI POSLOVNI PROSTORI KOPRSKA VRATA

07 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC IZDAJATELJA CINKARNA Celje, d.d.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 104.504 navadnih delnic z oznako CICG, izdajatelja CINKARNA, Celje, d.d., ki so v neposredni lasti Prodajalca.

Predmet prodaje je 104.504 navadnih (rednih) delnic z oznako CICG, izdajatelja CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje matična št.: 5042801000 (v nadaljevanju: »Družba«), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, ISIN koda SI0031103805 in v osnovnem kapitalu Družbe predstavljajo 12,83 % delež oziroma 13,35 % glasovalnih pravic (v nadaljevanju: »Delnice«). Delnice so uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze, d.d.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 6. aprila 2022. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal varščino za resnost ponudbe v višini 500.000,00 EUR na račun DUTB d.d.