Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
26 Apr 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE ENGROTUŠ D.O.O.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, matična številka: 5494516000, ki na dan 31. 03. 2022 skupaj s pripadki znašajo 2.364.463,66 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26. 05. 2022 do 14:00 ure.

26 Apr 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP PAKETA TERJATEV DO 12 PRAVNIH OSEB - ZAKLJUČEN
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«)

v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do dolžnikov, ki so pravne osebe.

POMEMBNO OBVESTILO!

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 10. 06. 2022. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

Podatkovna soba (VDR) se zapre dne 9.6.2022 ob 14.00 uri.

25 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V VELENJU – DUTB ID 6106
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nepozidanega stavbnega
zemljišča v Velenju – DUTB ID 6106 so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 964 753 (ID 1664649), v izmeri 877 m2;
 • parcela 964 755/2 (ID 1497362), v izmeri 824 m2;
 • parcela 964 757/1 (ID 7169241), v izmeri 2.530 m2;

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 4.231 m2 v industrijski coni v Velenju,
lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, kot
pravnega naslednika družbe PROBANKA NEPREMIČNINE d.o.o..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 13.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 11.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 10.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 11.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 12.05.2022,
 • izklicna cena: 170.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 4.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6106

25 Apr 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP PAKETA TERJATEV DO 16 PRAVNIH OSEB - ZAKLJUČEN
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«)

v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do večjih dolžnikov, ki so pravne osebe.

POMEMBNO OBVESTILO!

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 09. 06. 2022. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

Podatkovna soba (VDR) se zapre dne 8.6.2022 ob 14.00 uri.

21 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VILA OTOČEC – DUTB ID 337
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – VILA OTOČEC – DUTB ID 337 so nepremičnine z ID znakom:

– parcela 1460 160/139 (ID 1951866) v izmeri 4.417 m²,
– parcela 1460 246/1 (ID 276353) v izmeri 1.650 m²,
– parcela 1460 246/4 (ID 3971624) v izmeri 1.243 m²,
– parcela 1460 255/3 (ID 2459320) v izmeri 278 m²,

ki v naravi predstavljajo gostinsko-turistični objekt skupne površine 2.158 m2, na naslovu »Dobrava 79, 8222 Otočec« s pripadajočimi pozidanimi zemljišči – dovoznimi potmi; lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 25.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 23.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 70.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 23.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 23.05.2022,
 • izklicna cena: 1.360.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje
  registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec. V izklicno ceno je že vključena vrednost premičnin v znesku 44.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 30.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 337

19 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V HRASTJAH – DUTB ID 139-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V HRASTJAH – DUTB ID 139-001 so nepremičnine:

 • parcela 675 186/6 (ID 3915353), v izmeri 1.032 m2,
 • parcela 675 186/10 (ID 891639), v izmeri 27 m2,
 • parcela 675 186/11 (ID 555233), v izmeri 71 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni površini 1.130 m2, v Hrastjah, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 04.05.2022 do 23:59 ure,
 • datum dražbe: 06.05.2022 ob 14:00 uri
 • izklicna cena: 13.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 1.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 04.05.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 05.05.2022
 • korak draženja: 300 EUR.
 • prijava na e-dražbo na dutb.edrazbe.si.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 139-001

15 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE–ZUNANJE PARKIRNO MESTO 127, PODBREZNIK, NOVO MESTO – DUTB ID 1594-014
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanje parkirno mesta  v naselju Podbreznik, Novo Mesto – DUTB ID 1594-014, je nepremičnina z ID znakom:

 • Parcela 1447 2075/127 (ID 4037740), v velikosti 12,00 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v naselju Podbreznik in se nahaja ob večstanovanjskem objektu na naslovu Podbreznik 104 in 104a, Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 11.05.2022 ob 15:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 09.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 09.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 10.05.2022,
 • izklicna cena: 3.100,00 EUR z vključenim 22% DDV,
 • korak draženja: 200,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1594-014

14 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – GOSTINSKEGA LOKALA V MARIBORU – DUTB ID 106103
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – GOSTINSKEGA LOKALA VMARIBORU – DUTB ID 106103 so nepremičnine ID znak:

 • del stavbe 657-1465-1 (ID 5816054) v izmeri 230 m2,
 • del stavbe 657-1465-5 (ID 5816050) v izmeri 7,10 m2,
 • del stavbe 657-1465-6 (ID 5816051) v izmeri 37,60 m2,

ki v naravi predstavljajo starejši gostinski lokal na Partizanski cesti 16, Maribor v skupni izmeri 274,70 m2 (podatek GURS), na naslovu Partizanska cesta 16, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum dražbe: 06.05.2022 ob 13:00 uri,
 • Rok za prijavo: 04.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • Izklicna cena: 80.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • Varščina za resnost ponudbe: 4.000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 04.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 05.05.2022,
 • Korak draženja: 2.000,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6103

11 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 so nepremičnine ID znak:

– parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
– parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2, 130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani in so v solasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 04.05.2022 do 23:59 ure,
 • datum dražbe: 06.05.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 2.600.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 130.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 04.05.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 05.05.2022
 • korak draženja: 52.000 EUR.
 • prijava na e-dražbo na dutb.edrazbe.si

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5059-001

05 Apr 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNEGA OBJEKTA V MISLINJSKI DOBRAVI – DUTB ID 788
Prikaži več

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom: parcela 861 1056/2 (ID 3866215) v izmeri 3.026 m2, ki v naravi predstavlja pozidano zemljišče s poslovno stavbo ID št. 281, brez katastrskega vpisa, v Mislinjski Dobravi, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način elektronske javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 20.04.2022 do 23:59 ure,
 • datum dražbe: 22.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 200.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 10.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 20.04.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 21.04.2022
 • korak draženja: 4.000 EUR.
 • prijava na e-dražbo na dutb.edrazbe.si

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 788