Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
30 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198
Prikaži več

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki:

 1. parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,
 2. parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,
 3. parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,
 4. parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,
 5. parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,
 6. parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,
 7. parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,
 8. parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,
 9. parcela 1723 451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,
 10. parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,
 11. parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,
 12. parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,
 13. parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,
 14. parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,
 15. parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,
 16. parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,
 17. parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,
 18. parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,
 19. parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,
 20. parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,
 21. parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,
 22. parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,
 23. parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,
 24. parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,
 25. parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,
 26. parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,
 27. parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,
 28. parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,
 29. parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,
 30. parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2.

ki v naravi predstavlja trideset nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVI, v Ljubljani.

Razpisni elementi:

 • Datum dražbe: 21. 4. 2022 ob 13:00 uri,
 • Rok za prijavo: 19. 4. 2022 do 23:59:59 ure,
 • Izklicna cena: 7.400.000 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • Varščina za resnost ponudbe: 370.000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 19.4.2022 do 23:59:59 ure,
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 20.4.2022,
 • Korak draženja: 148.000,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6198

28 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847 je nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 717/7 (ID 1569814) v izmeri 780 m2, ki v naravi predstavlja športni objekt v športnem parku Podmežaklja ob hokejski dvorani na Jesenicah. Objekt meji na drug objekt (kegljišče), je velikosti ca 730 m2 in kompleksne “L oblike”. Ima dostop le z ene (vzhodne) strani, tako da je dostop do večjega širšega dela dostopen le preko prostora namenjenega gostinskemu lokalu; lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum dražbe: 21. 4. 2022 ob 13:00 uri,
 • Rok za prijavo: 19. 4. 2022 do 23:59:59 ure,
 • Izklicna cena: 115.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • Varščina za resnost ponudbe: 11.500,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 19.4.2022 do 23:59:59 ure,
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 20.4.2022,
 • Korak draženja: 5.000,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 847

28 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO MEMO AB, d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do Memo AB, d.o.o., proizvodnja in trgovina – v stečaju, Podpeč 53, 1352 Preserje, Matična številka: 1852019000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 12. 4. 2022 do 14:00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14:00 ure.

24 Mar 2022
VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-003
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ne zavezujočih ponudb za najem nepremičnine – Poslovnih prostorov v Eda centru v Novi Gorici.

Rok za oddajo ne-zavezujočih ponudb je do vključno 23.05.2022, do 11:59:59 ure.

24 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – TRGOVSKEGA PROSTORA NA NASLOVU MOŠE PIJADE V MARIBORU – DUTB ID 101641
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – trgovskega prostora na naslovu Moše Pijade v Mariboru – DUTB ID 101641 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 659-348-208 (ID 5757476), v velikosti 430,20 m2,

ki v naravi predstavlja trgovski prostor na desnem bregu reke Drave, na naslovu Ulica Moše Pijada 22,24, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum dražbe: 13. 4. 2022 ob 13:00 uri,
 • Rok za prijavo: 11. 4. 2022 do 23:59:59 ure,
 • Izklicna cena: 160.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • Varščina za resnost ponudbe: 8.000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 11.4.2022 do 23:59:59 ure,
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 12.4.2022,
 • Korak draženja: 3.500,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1641

21 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO STRABAG d.o.o.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do Strabag d.o.o.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 8. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

18 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - TRGOVSKEGA PROSTORA PARIŠKE KOMUNE v MARIBORU – DUTB ID 251
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – trgovskega prostora Pariške komune v Mariboru – DUTB ID 100251 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 659-1796-37 (ID 6321795), v izmeri 554,7 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljen poslovni prostor – prodajalno ter skladiščne prostore, velikosti 554,7 m2 NTP, na naslovu Ulica Pariške Komune 40a, 2000 Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 04.04.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 06.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 200.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 10.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 04.04.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 04.04.2022
 • korak draženja: 4.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 251

18 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR v LJUBLJANI – DUTB ID 906
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v Ljubljani – DUTB ID 906 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini z ID znakom:

 • parcela 1734 841/4 lastništvo v deležu 29/500, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 1. etaži, del stavbe številka 1734-1686-3 v izmeri 116,20 m2
 • parcela 1734 841/4 lastništvo v deležu 97/1000, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 1. etaži, del stavbe številka 1734-460-17 v izmeri 79,40 m2

na naslovu Savlje 89, Ljubljana, v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 05.04.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 07.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 55.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oziroma 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja
  svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 5.500,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 05.04.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 05.04.2022
 • korak draženja: 1.500 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 906

16 Mar 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH DELOV PC EUROCENTER, TIVOLSKA CESTA 48, LJUBLJANA - DUTB ID 5002-007
Prikaži več

Predmet prodaje te elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNIH DELOV PC EUROCENTER, TIVOLSKA CESTA 48, LJUBLJANA – DUTB ID 5002-007 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 • del stavbe 1725-592-201 (ID 5788375), v izmeri 60,5 m2, lastniški delež DUTB do 575/1000,
 • del stavbe 1725-592-184 (ID 5788358), v izmeri 11 m2, lastniški delež DUTB do celote,

ki v naravi predstavljajo opremljen poslovni prostor z oznako 1N-7 in površino 34,79 m2 v 1. nadstropju in
parkirno mesto z oznako M1-6 v 1. kletni medetaži PC Eurocenter, na naslovu Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki so v
lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 30.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 01.04.2022 ob 15:00 uri
 • izklicna cena: 77.000,00 EUR, od tega za premičnine v višini 700,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (nepremičnine po stopnji 2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), premičnine (oprema) po stopnji 22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 7.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 30.03.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 31.03.2022
 • korak draženja: 1.600 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5002-007

14 Mar 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO VEČ KOSOVSKIH DRUŽB - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za terjatev do več kosovskih družb (v nadaljevanju: »Družbe«).

Predmet prodaje so vse terjatve Prodajalca skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do Družb, ki so na dan 8. 3. 2022 skupaj s pripadki znašale 14.133.463,43 EUR (v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 8. 3. 2022 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatev vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki so s Terjatvami in pripadajočimi zavarovanji povezani.

Terjatve se prodajajo skupaj kot celota.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR na račun DUTB d.d.

POMEMBNO OBVESTILO!

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 29. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM!

Afati për dërgimin e formularëve të dorëzimit të ofertës është shtyrë deri në datën 29 prill 2022, ora 14:00. Oferta e tenderit do të konsiderohet e dorëzuar në kohë nëse dërgohet në adresën e Shitësit brenda orës 14:00 në datën e përcaktuar.