Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
28 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - 4 - SOBNO STANOVANJE V MARIBORU – DUTB ID 100061
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – 4 – sobno stanovanje v Mariboru– DUTB ID 100061 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

– del stavbe 658-2205-208 (ID 5606748), v izmeri 140,90 m2 (NTP), 123,30 (UTP) (podatek GURS)),
– del stavbe 658-2205-415 (ID 5607575), v izmeri 12,30 m2 (podatek GURS),
– del stavbe 658-2205-416 (ID 5607582), v izmeri 12,30 m2 (podatek GURS),

ki v naravi predstavlja 4 – sobno stanovanje in 2. parkirni mesti v garaži bloka, na naslovu Koroška cesta 80, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • Datum E-Dražbe: 18.03.2022 ob 13:00 uri
 • Rok za prijavo na e-dražbo do: 16.03.2022 do 23.59:59 ure
 • Izklicna cena: 136.000 EUR + 22% DDV oz. 165.920 EUR z vključenim davkom (22% DDV)
 • Korak draženja: 3.000 EUR
 • Znesek varščine: 7.000 EUR
 • Rok za plačilo varščine:  do 16.03.2022
 • Plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 17.03.2022

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

• pravilno izpolni obrazec Prijava in priloži podpisan Popis lastnosti (glej Priloga 3);
• pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
• potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 16.03.2022 do 23:59:59 ure.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 61

25 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE–ZUNANJE PARKIRNO MESTO 129, PODBREZNIK, NOVO MESTO – DUTB ID 1594-016
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanje parkirno mesta  v naselju Podbreznik, Novo Mesto – DUTB ID 1594-016 (v nadaljevanju »Vabilo«), je nepremičnina z ID znakom:

Parcela 1447 2075/129 (ID 3533419), v velikosti 12,00 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v naselju Podbreznik in se nahaja ob večstanovanjskem objektu na naslovu Podbreznik 104 in 104a, Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.03.2022 ob 15:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 16.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 400,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 17.03.2022,
 • izklicna cena: 3.100,00 EUR z vključenim 22% DDV,
 • korak draženja: 200,00 EUR.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 16.03.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Na podlagi pisnega soglasja dražitelja lahko za pogodbeni predmet sodeluje na e-dražbi na njegovi strani več subjektov, ki pa morajo biti navedeni že ob prijavi na elektronsko dražbo.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1594

25 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE V ZGORNJIH PIRNIČAH – DUTB ID 1172
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Zgornjih Pirničah – DUTB ID 1172 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 1974 1194/13 (ID 2472777) v izmeri 619,00 m²,
 • parcela 1974 1194/14 (ID 1588870) v izmeri 642,00 m²,
 • parcela 1974 1194/15 (ID 5325743) v izmeri 478,00 m²,
 • parcela 1974 1194/22 (ID 456973) v izmeri 146,00 m²,
 • parcela 1974 1194/23 (ID 3816455) v izmeri 74,00 m²,
 • parcela 1974 1195/10 (ID 4152722) v izmeri 43,00 m²,
 • parcela 1974 1195/11 (ID 4822746) v izmeri 181,00 m²,
 • parcela 1974 1198/8 (ID 4991337) v izmeri 12,00 m²,
 • parcela 1974 1198/9 (ID 4990223) v izmeri 56,00 m²,

ki v naravi predstavljajo nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.251,00 m2, v Zgornjih Pirničah, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 30.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 01.04.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 375.000,00 EUR + 22% DDV
 • varščina: 20.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 30.03.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 31.03.2022
 • korak draženja: 8.000 EUR.

 Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 30.03.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Na podlagi pisnega soglasja dražitelja lahko za pogodbeni predmet sodeluje na e-dražbi na njegovi strani več subjektov, ki pa morajo biti navedeni že ob prijavi na elektronsko dražbo (sodražitelji).

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1172

22 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA ŠT. 35, RIMSKI DVORI TREBNJE, DUTB ID 5019-023
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA ŠT. 35, RIMSKI DVORI TREBNJE, DUTB ID 5019-023 je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 1422-1593-35 (ID 5860268) v izmeri 12,50 m2,

ki v naravi predstavlja parkirno mesto z oznako 35, v izmeri neto tlorisne površine 12,50 m2, ki se nahaja v 1. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Rimska cesta 18, Trebnje, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo:  do 09.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum E-dražbe: 11.03.2022 ob 13:00 uri,
 • varščina: 400,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 09.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: najkasneje do 10.03.2022,
 • izklicna cena: 4.500,00 EUR + 22% DDV,
 • korak draženja: 200,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 5019

22 Feb 2022
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATVE DO 39 PRAVNIH OSEB
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do 39 pravnih oseb.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 29. 3. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

POMEMBNO OBVESTILO!

 • Rok za izvedbo skrbnega pregleda v virtualni podatkovni sobi je podaljšan do 5. 4. 2022 do 14.00 ure
 • Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 12. 4. 2022 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure
 • Objavljena je sprememba Javnega razpisa
17 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V BUKOVICI – DUTB ID 1278
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – HIŠE V BUKOVICI – DUTB ID 1278 je nepremičnina z ID znakom:

– parcela 2319 12/13 (ID 7168936) v izmeri 180 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s stanovanjsko stavbo na naslovu Bukovica 33, 5293 Volčja Draga, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Razpisni elementi:

Datum dražbe: 24. 3. 2022 ob 13:00 uri,

Rok za prijavo: 22. 3. 2022 do 23:59:59 ure,

Izklicna cena: 70.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN, ki ga bo plačal prodajalec oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec),

Varščina za resnost ponudbe: 3.500,00 EUR,

rok za plačilo varščine: 22. 3. 2022 do 23:59:59 ure,

plačilo varščine vidno na računu prodajalca: 23. 3. 2022,

korak draženja: 1.500,00 EUR

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1278

16 Feb 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V VRŠCU, SRBIJA – DUTB ID 1945
Prikaži več

PY & CA d.o.o. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas s tem vabilom k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pozidanega stavbnega zemljišča v Vršcu, Srbija – DUTB ID 1945 (v nadaljevanju »Vabilo«) vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo pozidano stavbno zemljišče bivšega industrijskega kompleksa »KLUZ Plitvice«, v (skupni) izmeri 16.656 m2 (skupna površina objektov znaša 6.851 m2 ), parc. št. 8799, k.o. Vršac, na naslovu Ulica 2. oktobra, Vršac, Srbija (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), pri čemer je na zemljišču pod objektom vpisana pravica koriščenja, na objektih pa lastninska pravica, oboje v korist družbe PY & CA d.o.o. – v likvidaciji, Milutina Milankovića 7 V, 11070 Beograd (Novi Beograd), Republika Srbija, matična številka: 20793350, davčna številka: 107394386.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 02.03.2022 (do 23:59:59 ure.)

Več informacij o razpisui v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 1945

16 Feb 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »ZEMLJIŠČE VIKRČE« V SPODNJIH PIRNIČAH, DUTB ID 2160 IN TERJATVE DO DRUŽBE POIL, d.o.o. – v stečaju
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tej objavi k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

 1. nepremičnine, navedene v Prilogi 3 tega Vabila (v nadaljevanju: »Nepremičnina«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«), ki v naravi predstavljajo zaključen kompleks v naselju Vikrče, v katastrski občini Spodnje Pirniče, med Savo in cesto Pirniče – Tacen, ki se ureja z OPN Občine Medvode, pri čemer znaša skupna površina zemljišč 49.822,00 m2, v lasti DUTB pa je 24.143,31 m2;
 2. terjatev Prodajalca do družbe Poil, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »dolžnik«), ki je zavarovana s hipotekami na Nepremičnini (v nadaljevanju: »Terjatev«), pri čemer se Terjatev prodaja skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do dolžnika, ki so na dan 15. 02. 2022 skupaj s pripadki znašale 1.610.167,65 EUR. Znesek Terjatve se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 15. 02. 2022 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano.

Prodaja navedenih zemljišč in terjatev do družbe POIL d.o.o. – v stečaju bo potekala na način zbiranja zavezujočih ponudb z razpisnimi elementi:

 • razpisni rok do 03.03. 2022 do 13:59:59 ure,
 • varščina 53.000,00 EUR.

Zavezujočo ponudbo je potrebno pripraviti na priloženem obrazcu in poslati skupaj s prilogami na način, naveden v priloženem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL , d.o.o. – v stečaju.

Več informacij o razpisu v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2160

15 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VILA SAVINJA V CELJU – DUTB ID 1546-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno stanovanjski objekt Vila Savinja v Celju – DUTB ID 1546-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1077 1972/2 (ID 6188636), v izmeri 17 m², v naravi predstavlja del dovozne ceste;
 • parcela 1077 1974/2 (ID 4746478), v izmeri 508 m², v naravi predstavlja v manjšem delu tlakovano dvorišče in v večini zelenico;
 • parcela 1077 1974/3 (ID 6188634), v izmeri 746 m², v naravi predstavlja v manjšem delu pozidano zemljišče in v večini zelenico;
 • parcela 1077 1976/3 (ID 2836449), v izmeri 366 m², v naravi predstavlja v manjšem delu tlakovano dvorišče in v večini zelenico;
 • parcela 1077 1976/4 (ID 2500914), v izmeri 46 m², v naravi predstavlja del javnega pločnika in zelenico;
 • parcela 1077 1983 (ID 655672), v izmeri 207 m², v naravi predstavlja del asfaltiranega dovoza in zelenico;
 • parcela 1077 1975 (ID 1740104), v izmeri 560 m², v naravi predstavlja pozidano zemljišče, na katerem stoji objekt z ID znakom: stavba 1077-2841 (ID 5391017), ki je etažiran in predstavlja 16 samostojnih delov stavbe;

ki v naravi predstavlja poslovno stanovanjski objekt s funkcionalnim zemljiščem in komercialnim imenom Vila Savinja na naslovu Breg 16, 3000 Celje, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 04.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 02.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 750.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 40.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 02.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 03.03.2022,
 • korak draženja: 20.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1546-001

14 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE –ZEMLJIŠČE V LAŠKEM– DUTB ID 1304
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine –zemljišče v Laškem – DUTB ID 1304 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • ID ZNAK parcela 1026-52/1 (ID 4448252), stavbno zemljišče 597,00 m2, kmetijsko zemljišče 38,28 m2, gozdno zemljišče 3,19 m2, skupaj 638,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/2 (ID 417699),  stavbno zemljišče 348,00  m2, kmetijsko zemljišče 0 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 348,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/3 (ID 4281046), stavbno zemljišče 441,00 m2, kmetijsko zemljišče 65,91 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 507,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/4 (ID 1760699), stavbno zemljišče 48,32 m2, kmetijsko zemljišče 1.050,96 m2, gozdno zemljišče 1.616,72 m2, skupaj 2.416,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/5 (ID 2601784), stavbno zemljišče 610,00 m2, kmetijsko zemljišče 0 m2, gozdno zemljišče 3,065 m2, skupaj 613,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/6 (ID 5287410), stavbno zemljišče 581,00 m2, kmetijsko zemljišče 5,87 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 587,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/7 (ID 1928619), stavbno zemljišče 506,00 m2, kmetijsko zemljišče 2.545 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 509,00 m2,

ki v naravi predstavlja stavbno, kmetijsko, gozdno v skupni izmeri 5.618,00 m2, v Laškem, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 09.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 07.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 75.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka za nepozidana zemljišča (92% celotne kupnine): 22% DDV, za kmetijsko, gozdno zemljišče (8% celotne kupnine): 2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 4.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 07.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 08.03.2022,
 • korak draženja: 1.500 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogI.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1304