Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
10 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKE ENOTE TROJČKA, STANOVANJA V VRSTNI HIŠI NAD GOMILO, MARIBOR – DUTB ID 2022
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine  stanovanjske enote trojčka, stanovanja v vrstni hiši Nad Gomilo – DUTB ID 2022 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znakom:

 • del stavbe 679-1439-3 (ID 6320663), v velikosti neto površine 149,10 m2 uporabne površine 128,20 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja stanovanje št. 3, v pritličju, lastništvo do celote (1/1);
 • del stavbe 679-1439-4 (ID 6320664), v velikosti 94,30 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja stanovanje št. 4,  neizdelano mansardo, lastništvo do celote (1/1);
 • del stavbe 679-1439-6 (ID 6320666), v velikosti 23,60 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja klet št. 6, lastništvo do deleža ½;

ki v naravi predstavlja enoto trojčka hiše, na naslovu Nad Gomilo 14, Razvanje pri Mariboru, ki je v lasti (v zgoraj navedenem deležu) Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 04.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 02.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena:180.000,00 EUR, , in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 9.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 02.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 03.03.2022,
 • korak draženja: 4.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogI.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2022

04 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PROIZVODNO – POSLOVNEGA KOMPLEKSA LENART – DUTB ID 100331
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNEGA KOMPLEKSA LENART – DUTB ID 100331 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom: − parcela 532 114/1 (ID 3048403), v izmeri 1.977 m2 , − parcela 532 114/5 (ID 2713019), v izmeri 811 m2 , − parcela 532 164/2 (ID 4727670), v izmeri 6.106 m2 , − parcela 532 166 (ID 1033137), v izmeri 1.146 m2 , ki v naravi predstavljajo zemljišča v skupni izmeri 10.058 m2 pozidana z neopremljenimi proizvodno-poslovnimi kompleksi z objekti ID št. 532-295, ID 532-306, ID 532-303, ID 532-305 ter ID 532-303, v skupni površini 4.222 m2, na naslovu Kidričeva ulica 5, Lenart v Slovenskih goricah.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 23.02.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 21.02.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 900.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec,
 • varščina: 45.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 21.02.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 22.02.2022,
 • korak draženja: 18.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 331

31 Jan 2022
PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO NA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni https://nepremicnine.dutb.eu/ in http://www.dutb.eu/ dne 18.1.2022 objavila VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198 (v nadaljevanju: »Vabilo«).

Prodajalec obvešča, da se Razpisni rok, določen v točki 3.1. Vabila, podaljša do vključno 16.03.2022 do 23:59:59 ure.

Prvotni razpis: VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 6198

31 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - OBJEKTA HOLERMUOS V ORMOŽU – DUTB ID 100232-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – OBJEKTA HOLERMUOS V ORMOŽU – DUTB ID 100232-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 1. del stavbe 332-1149-1 (ID 5664803) v izmeri 161,5 m2,
 2. del stavbe 332-1149-2 (ID 5664826) v izmeri 176,28 m2,
 3. del stavbe 332-1149-5 (ID 5664829) v izmeri 150,1 m2,
 4. del stavbe 332-1149-6 (ID 5664830) v izmeri 57,18 m2,
 5. del stavbe 332-1149-7 (ID 5664831) v izmeri 82,93 m2,
 6. del stavbe 332-1149-8 (ID 5664832) v izmeri 88,24 m2,
 7. del stavbe 332-1149-9 (ID 5664833) v izmeri 150,22m2,
 8. del stavbe 332-1149-10 (ID 5664835) v izmeri 44,46 m2,
 9. del stavbe 332-1149-11 (ID 5664837) v izmeri 161,25 m2,
 10. del stavbe 332-1149-12 (ID 5664840) v izmeri 3,84 m2,
 11. del stavbe 332-1149-13 (ID 5664841) v izmeri 15,55 m2,
 12. del stavbe 332-1149-15 (ID 5664844) v izmeri 561,89 m2,
 13. del stavbe 332-1149-16 (ID 5664845) v izmeri 85,02 m2,
 14. del stavbe 332-1149-17 (ID 5664846) v izmeri 261,53 m2,
 15. del stavbe 332-1149-18 (ID 5664847) v izmeri 215 m2,
 16. del stavbe 332-1149-20 (ID 5664849) v izmeri 537,71 m2,
 17. del stavbe 332-1149-22 (ID 5833251) v izmeri 127,3 m2,
 18. del stavbe 332-1149-23 (ID 5833252) v izmeri 41,3 m2,

 

ki v naravi predstavljajo deloma oddane, neopremljene trgovsko poslovne lokale v poslovno trgovskem objektu HOLERMUOS v skupni izmeri 2.921,3 m2, stavba letnik 2007, s pripadajočimi parkirišči ob stavbi (parcela 332 359/27 – lastnina na skupnem delu stavbe / pomožni nepremičnini), na naslovu Opekarniška cesta 2b, 2270 Ormož, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.02.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 16.02.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 1.798.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 90.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.02.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 16.02.2022,
 • korak draženja: 36.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 232-001

27 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE STOBOVŠAK V DOMŽALAH – DUTB ID 100308
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Domžalah – DUTB ID 100308 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 1959 4952/9 (ID 3665146), v izmeri 1.599,00 m2,
 • parcela 1959 4953/1 (ID 1821148), v izmeri 3.407,00 m2,
 • parcela 1959 4955 (ID 1897553), v izmeri 907,00 m2,
 • parcela 1959 4956 (ID 3573645), v izmeri 685,00 m2,
 • parcela 1959 4958/6 (ID 1936704), v izmeri 355,00 m2,
 • parcela 1959 4959/1 (ID 18974), v izmeri 1.447,00 m2,
 • parcela 1959 4960/1 (ID 2881929), v izmeri 1.609,00 m2,
 • parcela 1959 4961/1 (ID 2714421), v izmeri 180,00 m2,
 • parcela 1959 4961/3 (ID 4058132), v izmeri 632,00 m2,
 • parcela 1959 4965/3 (ID 101599), v izmeri 75,00 m2,
 • parcela 1959 4965/4 (ID 3628485), v izmeri 197,00 m2,
 • parcela 1959 4965/6 (ID 2620928), v izmeri 57,00 m2,

 

ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 11.150,00 m2 in se nahaja v naselju Stobovšak, Domžale, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 02.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 28.02.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 1.700.000,00 EUR + pripadajoči davek (22% DDV),
 • varščina: 85.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 28.02.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 01.03.2022,
 • korak draženja: 35.000 EUR.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 28.02.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 308

26 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - SHRAMB V MOSTECU V LJUBLJANI – DUTB ID 2106
Prikaži več

Elektronska dražba za vsak posamezen pogodbeni predmet prodaje s komercialno oznako in z ID znakom bo potekala:

 1. 102106-001, del stavbe 1739-3244-15 (ID 5416341) v izmeri 4,36 m2, v naravi shramba št. 11 v kleti, Černigojeva ulica 16, 1000 Ljubljana, se bo začela dne 3.3.2022 ob 08:15 uri, s izklicno neto prodajno ceno 4.030,00 EUR;
 2. 102106-002, del stavbe 1739-3225-15 (ID 5413317) v izmeri 4,33 m2, v naravi shramba št. 11 v kleti, Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, se bo začela dne 3.3.2022 ob 09:25 uri, s izklicno neto prodajno ceno 4.010,00 EUR;
 3. 102106-003, del stavbe 1739-3260-11 (ID 5810274) v izmeri 3,76 m2, v naravi shramba št. 1 v kleti, Strojeva ulica 26, 1000 Ljubljana , se bo začela dne 3.3.2022 ob 10:35 uri, s izklicno neto prodajno ceno 3.480,00 EUR;
 4. 102106-004, del stavbe 1739-3260-13 (ID 5810276) v izmeri 5,30 m2, shramba št. 9 v kleti, Strojeva ulica 26, 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 11:45 uri, s izklicno neto prodajno ceno 4.900,00 EUR;
 5. 102106-005, del stavbe 1739-3255-14 (ID 5721253) v izmeri 2,25 m2, v naravi shramba št. 10 v kleti, Ulica Lojzeta Spacala 34 , 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 12:55 uri, s izklicno neto prodajno ceno 2.080,00 EUR;
 6. 102106-006, del stavbe 1739-3237-12 (ID 5412891) v izmeri 4,26 m2, v naravi shramba št. 9 v kleti, Ulica Lojzeta Spacala 6, 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 14:05 uri, s izklicno neto prodajno ceno 3.940,00 EUR;
 7. 102106-007, del stavbe 1739-3237-11 (ID 5412890) v izmeri 4,27 m2, v naravi shramba št. 1 v kleti, Ulica Lojzeta Spacala 6, 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 15:15 uri, s izklicno neto prodajno ceno 3.950,00 EUR;

ki v naravi predstavljajo shrambe v različnih večstanovanjskih stavbah v območju imenovanem Mostec v Ljubljani, označene na skici, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega Vabila (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne cene so brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo: do 01.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 200,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 01.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 02.03.2022
 • korak draženja: 100,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2106

21 Jan 2022
Obvestilo popravek E-dražbe DUTB ID 1313
Prikaži več

Družba za upravljanja terjatev bank, d.d. obvešča, da je v Vabilu za e-dražbo DUTB ID 1313 prišlo do napake v 1.2. točki in 3.2. točki Vabila.

18 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB
ID 106198 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

1. parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,
2. parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,
3. parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,
4. parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,
5. parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,
6. parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,
7. parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,
8. parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,
9. parcela 1723 451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,
10. parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,
11. parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,
12. parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,
13. parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,
14. parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,
15. parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,
16. parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,
17. parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,
18. parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,
19. parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,
20. parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,
21. parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,
22. parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,
23. parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,
24. parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,
25. parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,
26. parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,
27. parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,
28. parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,
29. parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,
30. parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2,

ki v naravi predstavlja trideset nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, na naslovu Rožna Dolina,
cesta XVI, v Ljubljani, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.03.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo: do 16.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 370.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 17.03.2022
 • izklicna cena: 7.400.000,00  EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 148.000,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6198

14 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA št. 32 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – parkirnega mesta v Kamniku– DUTB ID 106256-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina nepremičnine:

 • z ID znakom: 1908-1372-158 (ID 5608366), v velikosti 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik; lastništvo do celote,

ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi za PM 32 :

 • datum dražbe: 02.02.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo: do 31.01.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 31.01.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 01.02.2022
 • izklicna cena: 4.400,00  EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 200,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6256-003

10 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH – DUTB RE ID 0210
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta v Slovenskih Konjicah – DUTB ID 0210 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • parcela 1115 71/4 (ID 144936), v velikosti 1.835,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz, javni pločnik in urejen park ob hiši;parcela 1115 71/8 (ID 1151851), v velikosti 614,00 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1328/4 (ID 2128341), v velikosti 167,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1031/17 (ID 2633075), v velikosti 91,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoza;
 • parcela 1115 1366/29 (ID 3839180), v velikosti 91,00 m2, v naravi predstavlja javni pločnik in urejen park ob hiši;

ki v naravi predstavlja zaokroženo celoto, na kateri stoji poslovno – stanovanjski objekt, v štirih etažah, z garažo, na naslovu Šolska ulica 14, 3210 Slovenske Konjice skupni izmeri 2.798,00 m2, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 02.02.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 31.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 35.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 31.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 01.02.2022
 • izklicna cena: 650.000,00 EUR, , in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 15.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 210