Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
16 Feb 2022
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »ZEMLJIŠČE VIKRČE« V SPODNJIH PIRNIČAH, DUTB ID 2160 IN TERJATVE DO DRUŽBE POIL, d.o.o. – v stečaju
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tej objavi k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

 1. nepremičnine, navedene v Prilogi 3 tega Vabila (v nadaljevanju: »Nepremičnina«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«), ki v naravi predstavljajo zaključen kompleks v naselju Vikrče, v katastrski občini Spodnje Pirniče, med Savo in cesto Pirniče – Tacen, ki se ureja z OPN Občine Medvode, pri čemer znaša skupna površina zemljišč 49.822,00 m2, v lasti DUTB pa je 24.143,31 m2;
 2. terjatev Prodajalca do družbe Poil, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »dolžnik«), ki je zavarovana s hipotekami na Nepremičnini (v nadaljevanju: »Terjatev«), pri čemer se Terjatev prodaja skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do dolžnika, ki so na dan 15. 02. 2022 skupaj s pripadki znašale 1.610.167,65 EUR. Znesek Terjatve se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 15. 02. 2022 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano.

Prodaja navedenih zemljišč in terjatev do družbe POIL d.o.o. – v stečaju bo potekala na način zbiranja zavezujočih ponudb z razpisnimi elementi:

 • razpisni rok do 03.03. 2022 do 13:59:59 ure,
 • varščina 53.000,00 EUR.

Zavezujočo ponudbo je potrebno pripraviti na priloženem obrazcu in poslati skupaj s prilogami na način, naveden v priloženem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL , d.o.o. – v stečaju.

Več informacij o razpisu v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2160

15 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – VILA SAVINJA V CELJU – DUTB ID 1546-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno stanovanjski objekt Vila Savinja v Celju – DUTB ID 1546-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1077 1972/2 (ID 6188636), v izmeri 17 m², v naravi predstavlja del dovozne ceste;
 • parcela 1077 1974/2 (ID 4746478), v izmeri 508 m², v naravi predstavlja v manjšem delu tlakovano dvorišče in v večini zelenico;
 • parcela 1077 1974/3 (ID 6188634), v izmeri 746 m², v naravi predstavlja v manjšem delu pozidano zemljišče in v večini zelenico;
 • parcela 1077 1976/3 (ID 2836449), v izmeri 366 m², v naravi predstavlja v manjšem delu tlakovano dvorišče in v večini zelenico;
 • parcela 1077 1976/4 (ID 2500914), v izmeri 46 m², v naravi predstavlja del javnega pločnika in zelenico;
 • parcela 1077 1983 (ID 655672), v izmeri 207 m², v naravi predstavlja del asfaltiranega dovoza in zelenico;
 • parcela 1077 1975 (ID 1740104), v izmeri 560 m², v naravi predstavlja pozidano zemljišče, na katerem stoji objekt z ID znakom: stavba 1077-2841 (ID 5391017), ki je etažiran in predstavlja 16 samostojnih delov stavbe;

ki v naravi predstavlja poslovno stanovanjski objekt s funkcionalnim zemljiščem in komercialnim imenom Vila Savinja na naslovu Breg 16, 3000 Celje, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 04.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 02.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 750.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 40.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 02.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 03.03.2022,
 • korak draženja: 20.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1546-001

14 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE –ZEMLJIŠČE V LAŠKEM– DUTB ID 1304
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine –zemljišče v Laškem – DUTB ID 1304 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • ID ZNAK parcela 1026-52/1 (ID 4448252), stavbno zemljišče 597,00 m2, kmetijsko zemljišče 38,28 m2, gozdno zemljišče 3,19 m2, skupaj 638,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/2 (ID 417699),  stavbno zemljišče 348,00  m2, kmetijsko zemljišče 0 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 348,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/3 (ID 4281046), stavbno zemljišče 441,00 m2, kmetijsko zemljišče 65,91 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 507,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/4 (ID 1760699), stavbno zemljišče 48,32 m2, kmetijsko zemljišče 1.050,96 m2, gozdno zemljišče 1.616,72 m2, skupaj 2.416,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/5 (ID 2601784), stavbno zemljišče 610,00 m2, kmetijsko zemljišče 0 m2, gozdno zemljišče 3,065 m2, skupaj 613,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/6 (ID 5287410), stavbno zemljišče 581,00 m2, kmetijsko zemljišče 5,87 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 587,00 m2,
 • ID ZNAK parcela 1026-52/7 (ID 1928619), stavbno zemljišče 506,00 m2, kmetijsko zemljišče 2.545 m2, gozdno zemljišče 0 m2, skupaj 509,00 m2,

ki v naravi predstavlja stavbno, kmetijsko, gozdno v skupni izmeri 5.618,00 m2, v Laškem, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 09.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 07.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 75.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka za nepozidana zemljišča (92% celotne kupnine): 22% DDV, za kmetijsko, gozdno zemljišče (8% celotne kupnine): 2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 4.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 07.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 08.03.2022,
 • korak draženja: 1.500 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogI.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1304

10 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJSKE ENOTE TROJČKA, STANOVANJA V VRSTNI HIŠI NAD GOMILO, MARIBOR – DUTB ID 2022
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine  stanovanjske enote trojčka, stanovanja v vrstni hiši Nad Gomilo – DUTB ID 2022 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znakom:

 • del stavbe 679-1439-3 (ID 6320663), v velikosti neto površine 149,10 m2 uporabne površine 128,20 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja stanovanje št. 3, v pritličju, lastništvo do celote (1/1);
 • del stavbe 679-1439-4 (ID 6320664), v velikosti 94,30 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja stanovanje št. 4,  neizdelano mansardo, lastništvo do celote (1/1);
 • del stavbe 679-1439-6 (ID 6320666), v velikosti 23,60 m2 (podatek GURS), ki v naravi predstavlja klet št. 6, lastništvo do deleža ½;

ki v naravi predstavlja enoto trojčka hiše, na naslovu Nad Gomilo 14, Razvanje pri Mariboru, ki je v lasti (v zgoraj navedenem deležu) Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 04.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 02.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena:180.000,00 EUR, , in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 9.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 02.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 03.03.2022,
 • korak draženja: 4.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogI.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2022

04 Feb 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PROIZVODNO – POSLOVNEGA KOMPLEKSA LENART – DUTB ID 100331
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNEGA KOMPLEKSA LENART – DUTB ID 100331 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom: − parcela 532 114/1 (ID 3048403), v izmeri 1.977 m2 , − parcela 532 114/5 (ID 2713019), v izmeri 811 m2 , − parcela 532 164/2 (ID 4727670), v izmeri 6.106 m2 , − parcela 532 166 (ID 1033137), v izmeri 1.146 m2 , ki v naravi predstavljajo zemljišča v skupni izmeri 10.058 m2 pozidana z neopremljenimi proizvodno-poslovnimi kompleksi z objekti ID št. 532-295, ID 532-306, ID 532-303, ID 532-305 ter ID 532-303, v skupni površini 4.222 m2, na naslovu Kidričeva ulica 5, Lenart v Slovenskih goricah.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 23.02.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 21.02.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 900.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec,
 • varščina: 45.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 21.02.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 22.02.2022,
 • korak draženja: 18.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 331

31 Jan 2022
PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO NA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni https://nepremicnine.dutb.eu/ in http://www.dutb.eu/ dne 18.1.2022 objavila VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198 (v nadaljevanju: »Vabilo«).

Prodajalec obvešča, da se Razpisni rok, določen v točki 3.1. Vabila, podaljša do vključno 16.03.2022 do 23:59:59 ure.

Prvotni razpis: VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 6198

31 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - OBJEKTA HOLERMUOS V ORMOŽU – DUTB ID 100232-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – OBJEKTA HOLERMUOS V ORMOŽU – DUTB ID 100232-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 1. del stavbe 332-1149-1 (ID 5664803) v izmeri 161,5 m2,
 2. del stavbe 332-1149-2 (ID 5664826) v izmeri 176,28 m2,
 3. del stavbe 332-1149-5 (ID 5664829) v izmeri 150,1 m2,
 4. del stavbe 332-1149-6 (ID 5664830) v izmeri 57,18 m2,
 5. del stavbe 332-1149-7 (ID 5664831) v izmeri 82,93 m2,
 6. del stavbe 332-1149-8 (ID 5664832) v izmeri 88,24 m2,
 7. del stavbe 332-1149-9 (ID 5664833) v izmeri 150,22m2,
 8. del stavbe 332-1149-10 (ID 5664835) v izmeri 44,46 m2,
 9. del stavbe 332-1149-11 (ID 5664837) v izmeri 161,25 m2,
 10. del stavbe 332-1149-12 (ID 5664840) v izmeri 3,84 m2,
 11. del stavbe 332-1149-13 (ID 5664841) v izmeri 15,55 m2,
 12. del stavbe 332-1149-15 (ID 5664844) v izmeri 561,89 m2,
 13. del stavbe 332-1149-16 (ID 5664845) v izmeri 85,02 m2,
 14. del stavbe 332-1149-17 (ID 5664846) v izmeri 261,53 m2,
 15. del stavbe 332-1149-18 (ID 5664847) v izmeri 215 m2,
 16. del stavbe 332-1149-20 (ID 5664849) v izmeri 537,71 m2,
 17. del stavbe 332-1149-22 (ID 5833251) v izmeri 127,3 m2,
 18. del stavbe 332-1149-23 (ID 5833252) v izmeri 41,3 m2,

 

ki v naravi predstavljajo deloma oddane, neopremljene trgovsko poslovne lokale v poslovno trgovskem objektu HOLERMUOS v skupni izmeri 2.921,3 m2, stavba letnik 2007, s pripadajočimi parkirišči ob stavbi (parcela 332 359/27 – lastnina na skupnem delu stavbe / pomožni nepremičnini), na naslovu Opekarniška cesta 2b, 2270 Ormož, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.02.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 16.02.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 1.798.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • varščina: 90.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.02.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 16.02.2022,
 • korak draženja: 36.000 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 232-001

27 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE STOBOVŠAK V DOMŽALAH – DUTB ID 100308
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Domžalah – DUTB ID 100308 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 1959 4952/9 (ID 3665146), v izmeri 1.599,00 m2,
 • parcela 1959 4953/1 (ID 1821148), v izmeri 3.407,00 m2,
 • parcela 1959 4955 (ID 1897553), v izmeri 907,00 m2,
 • parcela 1959 4956 (ID 3573645), v izmeri 685,00 m2,
 • parcela 1959 4958/6 (ID 1936704), v izmeri 355,00 m2,
 • parcela 1959 4959/1 (ID 18974), v izmeri 1.447,00 m2,
 • parcela 1959 4960/1 (ID 2881929), v izmeri 1.609,00 m2,
 • parcela 1959 4961/1 (ID 2714421), v izmeri 180,00 m2,
 • parcela 1959 4961/3 (ID 4058132), v izmeri 632,00 m2,
 • parcela 1959 4965/3 (ID 101599), v izmeri 75,00 m2,
 • parcela 1959 4965/4 (ID 3628485), v izmeri 197,00 m2,
 • parcela 1959 4965/6 (ID 2620928), v izmeri 57,00 m2,

 

ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 11.150,00 m2 in se nahaja v naselju Stobovšak, Domžale, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 02.03.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo do: 28.02.2022 do 23:59:59 ure,
 • izklicna cena: 1.700.000,00 EUR + pripadajoči davek (22% DDV),
 • varščina: 85.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 28.02.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 01.03.2022,
 • korak draženja: 35.000 EUR.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 28.02.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 308

26 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - SHRAMB V MOSTECU V LJUBLJANI – DUTB ID 2106
Prikaži več

Elektronska dražba za vsak posamezen pogodbeni predmet prodaje s komercialno oznako in z ID znakom bo potekala:

 1. 102106-001, del stavbe 1739-3244-15 (ID 5416341) v izmeri 4,36 m2, v naravi shramba št. 11 v kleti, Černigojeva ulica 16, 1000 Ljubljana, se bo začela dne 3.3.2022 ob 08:15 uri, s izklicno neto prodajno ceno 4.030,00 EUR;
 2. 102106-002, del stavbe 1739-3225-15 (ID 5413317) v izmeri 4,33 m2, v naravi shramba št. 11 v kleti, Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, se bo začela dne 3.3.2022 ob 09:25 uri, s izklicno neto prodajno ceno 4.010,00 EUR;
 3. 102106-003, del stavbe 1739-3260-11 (ID 5810274) v izmeri 3,76 m2, v naravi shramba št. 1 v kleti, Strojeva ulica 26, 1000 Ljubljana , se bo začela dne 3.3.2022 ob 10:35 uri, s izklicno neto prodajno ceno 3.480,00 EUR;
 4. 102106-004, del stavbe 1739-3260-13 (ID 5810276) v izmeri 5,30 m2, shramba št. 9 v kleti, Strojeva ulica 26, 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 11:45 uri, s izklicno neto prodajno ceno 4.900,00 EUR;
 5. 102106-005, del stavbe 1739-3255-14 (ID 5721253) v izmeri 2,25 m2, v naravi shramba št. 10 v kleti, Ulica Lojzeta Spacala 34 , 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 12:55 uri, s izklicno neto prodajno ceno 2.080,00 EUR;
 6. 102106-006, del stavbe 1739-3237-12 (ID 5412891) v izmeri 4,26 m2, v naravi shramba št. 9 v kleti, Ulica Lojzeta Spacala 6, 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 14:05 uri, s izklicno neto prodajno ceno 3.940,00 EUR;
 7. 102106-007, del stavbe 1739-3237-11 (ID 5412890) v izmeri 4,27 m2, v naravi shramba št. 1 v kleti, Ulica Lojzeta Spacala 6, 1000 Ljubljana se bo začela dne 3.3.2022 ob 15:15 uri, s izklicno neto prodajno ceno 3.950,00 EUR;

ki v naravi predstavljajo shrambe v različnih večstanovanjskih stavbah v območju imenovanem Mostec v Ljubljani, označene na skici, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega Vabila (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicne cene so brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo: do 01.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 200,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 01.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 02.03.2022
 • korak draženja: 100,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2106

21 Jan 2022
Obvestilo popravek E-dražbe DUTB ID 1313
Prikaži več

Družba za upravljanja terjatev bank, d.d. obvešča, da je v Vabilu za e-dražbo DUTB ID 1313 prišlo do napake v 1.2. točki in 3.2. točki Vabila.