Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
269 vnosov
30 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – 4 - SOBNO STANOVANJE v MARIBORU – DUTB ID 100061
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – 4 – sobno stanovanje v Mariboru– DUTB ID 100061 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

– del stavbe 658-2205-208  (ID 5606748), v izmeri 140,00 m2,

– del stavbe 658-2205-415 (ID 5607575), v izmeri 12,30 m2,

– del stavbe 658-2205-416 (ID 5607582), v izmeri 12,30 m2,

ki v naravi predstavlja 4 – sobno stanovanje in 2. parkirni mesti v garaži bloka, na naslovu Koroška cesta 80, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 10.12.2021 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 08.12.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 8.300,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 08.12.2021,
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 09.12.2021
 • izklicna cena: 166.000,00 EUR z 22% DDV
 • korak draženja: 3.500,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 61

29 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH DUTB ID 0210
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta v Slovenskih Konjicah – DUTB ID 0210 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znakom:

 • parcela 1115 71/4 (ID 144936), v velikosti 1835,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz, javni pločnik in urejen park ob hiši;
 • parcela 1115 71/8 (ID 1151851), v velikosti 614,00 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1328/4 (ID 2128341), v velikosti 167,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1031/17 (ID 2633075), v velikosti 91,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoza;
 • parcela 1115 1366/29 (ID 3839180), v velikosti 91,00 m2, v naravi predstavlja javni pločnik in urejen park ob hiši;

ki v naravi predstavlja zaokroženo celoto, na kateri stoji poslovno – stanovanjski objekt, v štirih etažah, z garažo, na naslovu Šolska ulica 14, 3210 Slovenske Konjice skupni izmeri 2.798,00 m2, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • E-dražba: 10.12.2021 ob 13.00 uri
 • rok za prijavo: do 08.12.2021 do 23:59:59 ure
 • varščina: 35.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 08.12.2021 
 • vidnost plačane varščine na računu prodajalca: najkasneje do 09.12.2021
 • izklicna cena: 700.000  EUR + pripadajoči davek
 • korak draženja: 15.000,00 EUR.
 • Rok za prejem žetona: do 10.12.2021 do 10.00 ure 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 210

17 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - KOMPLEKSA V IHANU - v lasti družbe BR89 d.o.o. – DUTB ID 1525
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – KOMPLEKSA V IHANU – v lasti družbe BR89 d.o.o. – DUTB ID 1525 so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo 74 stavbno – kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu, na katerih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan, vse na naslovu Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, pri čemer so skladno z novim OPN Občine Domžale objekti predvideni za rušenje, lastništvo do celote, ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000.

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 17.12.2021 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo: do 15.12.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 330.000 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 15.12.2021,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 16.12.2021
 • izklicna cena: 6.555.555 EUR + 22% DDV
 • korak draženja: 140.000 eur

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1525

15 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNI PROSTOR (L-14/21) KOPRSKA VRATA S PRIPADAJOČIMI 12 PARKIRNIMI MESTI IN 2 SHRAMBAMA – DUTB ID 39-185
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – POSLOVNI PROSTOR (L-14/21) KOPRSKA VRATA S PRIPADAJOČIMI 12 PARKIRNIMI MESTI IN 2 SHRAMBAMA – DUTB ID 39-185 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 1. del stavbe 2605-2070-21 (ID6930042), v izmeri 366,30 m2 – poslovni prostor v pritličju, 5. etaža
 2. del stavbe 2605-2070-213 (ID6930234), v izmeri 13,00 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 3. del stavbe 2605-2070-214 (ID6930235), v izmeri 12,70 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 4. del stavbe 2605-2070-219 (ID6930240), v izmeri 12,30 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 5. del stavbe 2605-2070-220 (ID6930241), v izmeri 12,40 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 6. del stavbe 2605-2070-221 (ID6930242), v izmeri 12,40 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 7. del stavbe 2605-2070-222 (ID6930243), v izmeri 12,50 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 8. del stavbe 2605-2070-223 (ID6930244), v izmeri 12,40 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 9. del stavbe 2605-2070-224 (ID6930245), v izmeri 12,40 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 10. del stavbe 2605-2070-225 (ID6930246), v izmeri 12,50 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 11. del stavbe 2605-2070-226 (ID6930247), v izmeri 12,50 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 12. del stavbe 2605-2070-227 (ID6930248), v izmeri 11,80 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 13. del stavbe 2605-2070-228 (ID6930249), v izmeri 11,80 m2 – parkirno mesto v 4. etaži
 14. del stavbe 2605-2070-322 (ID6930343), v izmeri 5,00 m2 – shramba v 4. etaži
 15. del stavbe 2605-2070-323 (ID6930344), v izmeri 6,20 m2 – shramba v 4. etaži,

 

ki v naravi predstavlja še nevseljen, nedokončan poslovni prostor (III. gf), s komercialno oznako L-14/21, v skupni neto površini 366,30 m2, na naslovu Ferrarska ulica 16, 6000 Koper, etažiran, leto gradnje 2011, s pripadajočimi 12 parkirnimi mesti in 2 shrambama, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • E-dražba: 03.12.2021 ob 13.00 uri
 • rok za prijavo: do 01.12.2021 do 23:59:59 ure
 • varščina: 24.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 01.12.2021 
 • vidnost plačane varščine na računu prodajalca: najkasneje do 02.12.2021
 • izklicna cena: 480.000  EUR + 22% DDV 
 • korak draženja: 10.000,00 EUR.
 • Rok za prejem žetona: do 03.12.2021 do 10.00 ure.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 39-185

12 Nov 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »ZEMLJIŠČE VIKRČE« V SPODNJIH PIRNIČAH, DUTB ID 2160 IN TERJATVE DO DRUŽBE POIL, d.o.o. – v stečaju
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem razpisu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

 1. nepremičnine, navedene v Prilogi 3 tega Vabila (v nadaljevanju: »Nepremičnina«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«), ki v naravi predstavljajo zaključen kompleks v naselju Vikrče, v katastrski občini Spodnje Pirniče, med Savo in cesto Pirniče – Tacen, ki se ureja z OPN Občine Medvode, pri čemer znaša skupna površina zemljišč 49.822,00 m2, v lasti DUTB pa je 24.143,31 m2;
 2. terjatev Prodajalca do družbe Poil, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »dolžnik«), ki je zavarovana s hipotekami na Nepremičnini (v nadaljevanju: »Terjatev«), pri čemer se Terjatev prodaja skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do dolžnika, ki so na dan 12.11.2021 skupaj s pripadki znašale 1.588.563,15 EUR. Znesek Terjatve se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 12.11.2021 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.12.2021 (do 13:59:59 ure.)

Več informacij o oddaji zavezujočih ponudb v Vabilu v prilogu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2160

09 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - OBJEKTA NA SLOVENSKI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 101343
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – objekta na Slovenski ulici v Mariboru– DUTB ID 10343 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 657 1288/1 (ID 1884831) v izmeri 328 m2,
 • parcela 657 1288/2 (ID 1945395) v izmeri 109 m2,
 • parcela 657 1289/2 (ID 4385644) v izmeri 21 m2,

 

ki v naravi predstavljajo pozidana zemljišča, v skladu s podatki GURS v skupni izmeri 458 m2, na katerih stoji nedokončan stanovanjsko poslovni objekt z ID št. 657-1434, po podatkih GURS v skupni izmeri 1.373 m2, na naslovu Slovenska ulica 16, Maribor, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 19.11.2021 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo: do 17.11.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 56.000 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 17.11.2021,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 18.11.2021
 • izklicna cena: 1.044.000 EUR + 22% DDV
 • korak draženja: 10.000 eur

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 1343

05 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČA v ZGORNJIH HOČAH – DUTB ID 100882-002
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Zgornjih Hočah – DUTB ID 100882-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 697 150 (ID 1470677) v izmeri 8.883,00 m2,
 • parcela 697 151/29 (ID 3920574) v izmeri 1.802,00 m2,
 • parcela 697 151/31 (ID 2912385) v izmeri 2.799,00 m2,

 

ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri  13.484,00 m2, v Zgornjih Hočah, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • E-dražba: 26.11.2021 ob 13.00 uri
 • rok za prijavo: do 24.11.2021 
 • varščina: 15.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 24.11.2021 
 • vidnost plačane varščine na računu prodajalca: najkasneje do 24.11.2021
 • izklicna cena: 425.000  EUR + 22% DDV 
 • korak draženja: 5.000,00 EUR.
 • Rok za prejem žetona: do 26.11.2021 do 10.00 ure 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 882

04 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE v Miklavžu na Dravskem polju – DUTB ID 100463
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišča v Miklavžu na Dravskem polju – DUTB ID 463 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini z ID znakom:

 • parcela 693 268  (ID 5301046), v velikosti 2.427,00 m2,
 • parcela 693 269  (ID 4629753), v velikosti 2.627,00 m2

ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 5.054,00 m2, v Miklavžu na Dravskem polju, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.11.2021 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 16.11.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 8.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.11.2021,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 16.11.2021
 • izklicna cena: 219.000,00 EUR + 22% DDV
 • korak draženja: 2000,00 EUR.
 • ogledi nepremičnine: do 15.11.2021

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 463

03 Nov 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – PARKIRNEGA MESTA št. 27 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-001
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – PARKIRNEGA MESTA ŠT. 27 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 1908-1372-153 (ID 5608360) v izmeri 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto z oznako 27, v izmeri neto tlorisne površine 12,88 m2, ID znak: del stavbe 1908-1372-153 (ID 5608360),

 

ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 17.11.2021 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 15.11.2021 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 15.11.2021,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 16.11.2021
 • izklicna cena: 4.200,00 EUR + 22% DDV
 • korak draženja: 200,00 EUR.
 • ogledi nepremičnine: do 12.11.2021

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6256-001

 

29 Okt 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – 4 - SOBNO STANOVANJE v MARIBORU – DUTB ID 100061
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – 4 – sobno stanovanje v Mariboru– DUTB ID 100061 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • del stavbe 658-2205-208  (ID 5606748), v izmeri 140,00 m2,
 • del stavbe 658-2205-415 (ID 5607575), v izmeri 12,30 m2,
 • del stavbe 658-2205-416 (ID 5607582), v izmeri 12,30 m2,

 

ki v naravi predstavlja 4 – sobno stanovanje in 2. parkirni mesti v garaži bloka, na naslovu Koroška cesta 80, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 12.11.2021 ob 13.00 uri
 • rok za prijavo do: 10.11.2021 do 23:59:59
 • izklicna cena: 166.000,00 EUR z davkom
 • varščina: 6.000 EUR,
 • rok za plačilo varščine: 10.11.2021 
 • korak draženja: 1.000 EUR

 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 100061