Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
268 vnosov
18 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB
ID 106198 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

1. parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,
2. parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,
3. parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,
4. parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,
5. parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,
6. parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,
7. parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,
8. parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,
9. parcela 1723 451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,
10. parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,
11. parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,
12. parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,
13. parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,
14. parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,
15. parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,
16. parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,
17. parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,
18. parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,
19. parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,
20. parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,
21. parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,
22. parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,
23. parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,
24. parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,
25. parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,
26. parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,
27. parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,
28. parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,
29. parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,
30. parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2,

ki v naravi predstavlja trideset nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, na naslovu Rožna Dolina,
cesta XVI, v Ljubljani, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 18.03.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo: do 16.03.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 370.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 16.03.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 17.03.2022
 • izklicna cena: 7.400.000,00  EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 148.000,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6198

14 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNEGA MESTA št. 32 V KAMNIKU – DUTB ID 6256-003
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – parkirnega mesta v Kamniku– DUTB ID 106256-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina nepremičnine:

 • z ID znakom: 1908-1372-158 (ID 5608366), v velikosti 12,88 m2, ki v naravi predstavlja parkirno mesto, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 15B, 1241 Kamnik; lastništvo do celote,

ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi za PM 32 :

 • datum dražbe: 02.02.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo: do 31.01.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 31.01.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 01.02.2022
 • izklicna cena: 4.400,00  EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 200,00 EUR.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6256-003

10 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V SLOVENSKIH KONJICAH – DUTB RE ID 0210
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta v Slovenskih Konjicah – DUTB ID 0210 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • parcela 1115 71/4 (ID 144936), v velikosti 1.835,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz, javni pločnik in urejen park ob hiši;parcela 1115 71/8 (ID 1151851), v velikosti 614,00 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1328/4 (ID 2128341), v velikosti 167,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoz;
 • parcela 1115 1031/17 (ID 2633075), v velikosti 91,00 m2, ki v naravi predstavlja asfaltiran dovoza;
 • parcela 1115 1366/29 (ID 3839180), v velikosti 91,00 m2, v naravi predstavlja javni pločnik in urejen park ob hiši;

ki v naravi predstavlja zaokroženo celoto, na kateri stoji poslovno – stanovanjski objekt, v štirih etažah, z garažo, na naslovu Šolska ulica 14, 3210 Slovenske Konjice skupni izmeri 2.798,00 m2, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 02.02.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 31.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 35.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 31.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 01.02.2022
 • izklicna cena: 650.000,00 EUR, , in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 15.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 210

10 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠA Z BAZENOM v ŽALCU – DUTB ID 1313
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – hiša z bazenom v Žalcu– DUTB ID 1313 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

 • parcela 996 624/12 (ID 4861970) v velikosti 977,00 m2,

ki v naravi predstavlja neopremljeno enostanovanjsko stavbo, ID št. 996 1838, po podatkih GURS v izmeri 360,30 m2, po dejanskih podatkih v izmeri 408,46 m2, na naslovu Šarhova ulica 9, Žalec, zgrajeno leta 2000, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 26.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 24.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 15.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 24.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 25.01.2022
 • izklicna cena: 300.000,00 EUR, , in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 6.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1313

04 Jan 2022
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V PREBOLDU – DUTB ID 864
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup zemljišča v Preboldu – DUTB ID 864 so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1005 561/13, v velikosti 247,00 m2,
 • parcela 1005 561/32, v velikosti 57,00 m2,
 • parcela 1005 561/33, v velikosti 438,00 m2,
 • parcela 1005 561/34, v velikosti 594,00 m2,
 • parcela 1005 561/35, v velikosti 44,00 m2,
 • parcela 1005 561/36, v velikosti 49,00 m2,
 • parcela 1005 561/37, v velikosti 608,00 m2,
 • parcela 1005 561/38, v velikosti 810,00 m2,
 • parcela 1005 561/39, v velikosti 38,00 m2,
 • parcela 1005 561/40, v velikosti 574,00 m2,
 • parcela 1005 561/41, v velikosti 666,00 m2,
 • parcela 1005 561/42, v velikosti 50,00 m2,
 • parcela 1005 561/43, v velikosti 512,00 m2,
 • parcela 1005 561/44, v velikosti 498,00 m2,
 • parcela 1005 561/45, v velikosti 503,00 m2,
 • parcela 1005 561/46, v velikosti 411,00 m2,
 • parcela 1005 561/47, v velikosti 231,00 m2,
 • parcela 1005 561/48, v velikosti 21,00 m2,
 • parcela 1005 561/49, v velikosti 1.078,00 m2,
 • parcela 1005 561/50, v velikosti 469,00 m2,
 • parcela 1005 561/51, v velikosti 521,00 m2,
 • parcela 1005 561/52, v velikosti 545,00 m2,
 • parcela 1005 561/53, v velikosti 502,00 m2,
 • parcela 1005 561/54, v velikosti 520,00 m2,
 • parcela 1005 561/55, v velikosti 666,00 m2,

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 10.652,00 m2 in so do celote v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 21.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 19.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 12.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 19.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 20.01.2022
 • izklicna cena: 240.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 5.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 864

30 Dec 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA JASKOVI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 100684
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stavbnih zemljišč na Jaskovi ulici v Maribor – DUTB ID 100684 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 680 1019/1 (ID 2522088), v izmeri 248 m2, v nepozidano zemljišče,
 • parcela 680 1021/1 (ID 1010200), v izmeri 3.018 m2, v naravi nepozidano zemljišče,
 • parcela 680 1021/4 (ID 5123272), v izmeri 459 m2, v naravi nepozidano zemljišče,
 • parcela 680 1020 (ID 3193598), v izmeri 734 m2, v naravi pozidano zemljišče, na kateri stoji stanovanjskastavba št. 1424 z naslovom Jaskova ulica 41, Maribor, ter nestanovanjske stavbe št.  1384, 1399, 1404 in 4129,
 • parcela 680 1021/3 (ID 3108224), v izmeri 541 m2, v naravi pozidano zemljišče, na kateri stoji nestanovanjska stavba št. 1407;

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča z objekti za rušenje v skupni izmeri 5.000 m2 na Jaskovi ulici v Mariboru, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 14.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 12.01.2022 do 23:59:59 ure
 • varščina: 15.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 12.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 13.01.2022
 • izklicna cena: 300.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz.
  22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje
  registrirane dejavnosti) na 25% celotne kupnine in 22% DDV na 75% celotne kupnine), ki ga bo plačal kupec
 • korak draženja: 10.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 684 

27 Dec 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – DEPOJA IN PARKIRNEGA MESTA V KOMPLEKSU CELOVŠKI DVORI– DUTB ID 0153-435
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – depoja in parkirnega mesta v kompleksu Celovški dvori – DUTB ID 0153-435 so nepremičnine:

 • depo v 1.etaži (klet -4) stanovanjsko poslovnega kompleksa Celovški dvori, v izmeri 83,95 m2, na naslovu Rakuševa ulica 4, 1000 Ljubljana, ID znak: del stavbe 1739-6767-3610 (ID
  5735003); Depo se prodaja brez priklopa na elektriko. Priklop bo moral urediti kupec na lastne stroške;
 • parkirno mesto v 1.etaži (klet -4) stanovanjsko poslovnega kompleksa Celovški dvori, v izmeri 12,37 m2, na naslovu Rakuševa ulica 4, 1000 Ljubljana, ID znak: del stavbe 1739-6767-2112 (ID 5733624),

lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 13.01.2022 ob 14:00 uri
 • rok za prijavo: do 11.01.2022 do 23:59:59 ure
 • varščina: 3.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 11.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 12.01.2022
 • izklicna cena: 55.500 EUR v katero je že vključen pripadajoči davek (22% DDV), ki ga bo plačal kupec
 • korak draženja: 1.500,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

 

OGLAS DUTB CELOVŠKI DVORI SHRAMBA IN PARKIRNO MESTO

24 Dec 2021
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP PAKETA TERJATEV do družb GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d., PAPIGOR, holding, d.o.o. in PAPIRUS, holding, d.o.o.
Prikaži več

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup paketa terjatev Prodajalca do družb: (1) GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, Matična številka: 5042291000; (2) PAPIGOR, holding, d.o.o., Ladja 10, 1215 Medvode, Matična številka: 1639943000; (3) PAPIRUS, holding, d.o.o., Goričane 38, 1215 Medvode, Matična številka: 2010798000, vse tri družbe v nadaljevanju »Skupina Papirus«.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 21. 2. 2022 do 14.00 ure.

 

16 Dec 2021
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE v FIESI, PORTOROŽ – DUTB ID 5024-002
Prikaži več

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče  v Fiesi, Portorož– DUTB ID 5024-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

 • z ID znakom: parcela 2631 79/9 (ID 3664118), v velikosti 1.364,00 m2, ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v Fiesi, Portorož, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

 

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 12.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 10.01.2022 do 23:59:59 ure
 • varščina: 29.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 10.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 22.12.2021
 • izklicna cena: 290.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 6.000 EUR
 • rok za prejem žetona: do 11.01.2022 do 16:00 ure
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 5024-002

10 Dec 2021
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNO - INDUSTRIJSKI OBJEKT MURA v MURSKI SOBOTI – DUTB ID 695
Prikaži več

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup – poslovno industrijski kompleks Mura v Murski Soboti – DUTB ID 695 so nepremičnine z ID znakom:

– parcela 105 4628/1 (ID 6513044), v izmeri 412,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
– parcela 105 4628/2 (ID 6513043), v izmeri 1.460,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
– parcela 105 4628/3 (ID 6513047), v izmeri 660,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
– parcela 105 4628/5 (ID 6513045) v izmeri 559,00 m2, ki v naravi predstavlja delno asfaltirano zelenico,
– parcela 105 4641/6 (ID 6513049) v izmeri 1.123,00 m2, ki v naravi predstavlja zelenico,
– parcela 105 4641/7 (ID 6513050) v izmeri 1.212,00 m2 , ki v naravi predstavlja zelenico,
– parcela 105 4641/8 (ID 6513048) v izmeri 1.691,00 m2, ki v naravi predstavlja zelenico,
– parcela 105 4633/1 (ID 5855585), ki v naravi predstavlja obrat CMT v izmeri 9.514,00 m2, z atrijem v izmeri 77,00 m2,
– del stavbe 105-10423-1 (6646762), v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje osrednji skladiščni del, v izmeri 1.485,10 m2,
– del stavbe 105-10423-2 (ID 6646763), ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje zadnjo tretjo rampo prizidka v izmeri 31,30 m2,
– del stavbe 105-10423-3 (ID 6646764), ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje drugo rampo, v izmeri 33,20 m2,
– del stavbe 105-10423-4 (ID 6646765), ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje del s klimomatom med prvo in drugo rampo       prizidka  v izmeri 33,80 m2,
– del stavbe 105-10423-5 (ID 6646766) ki v naravi predstavlja prizidek k CMT, natančneje prvo rampo prizidka v izmeri 26,30 m2 lastništvo do celote (1/1)

in

– parcela 105 4631/1 (ID 671653) do deleža 2176/10000, ki v naravi predstavlja asfaltirano dovozno pot v skupni izmeri 1.867 m2
– parcela 105 1539/10 (ID 6090353) do deleža 4927/10000, ki v naravi predstavlja asfaltirano pot v skupni izmeri 4.581 m2,

ki v naravi predstavlja poslovno – industrijski kompleks Mura, na naslovu Plese 2, Murska Sobota, ki je v lasti
Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 28.12.2021 (do 13:59:59 ure.)

Več informacij o oddaji zavezujočih ponudb v Vabilu v prilogu.

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 695