Javni razpisi

POKAŽI SAMO:
203 vnosov
09 Maj 2019
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE RTC ŽIČNICE, KRANJSKA GORA, D.D.
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 13.013 delnic izdajatelja RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., z oznako RKGG, ki predstavljajo 11,28 % delež v osnovnem kapitalu. Delnice so izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. in prosto prenosljive.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 11:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi. 

Javni_razpis-RTC_KG_9.5.2019.pdf

06 Maj 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189 - SPREMEMBA
Prikaži več
Zaradi manjših sprememb vsebine razpisa (kmetijska zemljišča so prikazana ločeno), stranke naprošamo, da uporabljajo razpisno dokumentacijo z objavljenim datumom 29.04.2019.


Predmet prodaje
Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:
 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,

ki v naravi predstavljajo 316.245 m2 nezazidanih stavbnih zemljišč in 18.052 m2 kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI – DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.
Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22% DDV.
Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.

26 Apr 2019
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 137.767 delnic (ki predstavljajo 30,62 % delež v osnovnem kapitalu) družbe Melamin d.d. Kočevje, matična št. 5034043000, ki so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije in vpisane z oznako MKOG v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Imetnik 137.767 zastavljenih delnic je NFD HOLDING, finančna družba d.d. – v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična št. 1294261000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 11.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 12:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Javni_razpis_Melamin_26_04_2019.pdf

MELAMIN.pogodba.pdf

26 Apr 2019
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI GRADIS V LJUBLJANI
Prikaži več

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v stavbi GRADIS v Ljubljani – DUTB ID 1378 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini ID znak:

del stavbe 1730-64-16 (ID 6285990), poslovni prostor št. 16 skupne površine 56,96 m2,

del stavbe 1730-64-17 (ID 6285991), poslovni prostor št. 17 s površino 401,60 m2,

v 3. etaži poslovne stavbe GRADIS, na naslovu Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001 in 1378-004« ali »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001« ali »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-004«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano naslov oz. sedež ponudnika.

Informativne cene za Predmet Prodaje znašajo:

 • Skupna kombinacija A, v naravi poslovni prostori s skupno površino 458,56 m2, ID znak: del stavbe 1730-64-16 in del stavbe 1730-64-17: v višini 489.000 EUR + pripadajoči davek;
 • Ločen sklop B, v naravi poslovni prostori s skupno površino 56,96 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-16: v višini 65.000 EUR + pripadajoči davek;
 • Ločen sklop C, v naravi poslovni prostori s skupno površino 401,60 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-17: v višini 428.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo skladno s 76a. členom ZDDV-1 obračunal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 23.05.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je v istem roku plačana s tem Vabilom določena varščina.

Vabilo k oddaji zavezujocih ponudb Gradis ID 1378-001,1378-004.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-001, 1378-004.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-001.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-004.pdf

26 Apr 2019
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO 66 PRAVNIH OSEB - ZAKLJUČENO
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami. 

Obveščamo vas, da je zaradi večjega interesa za prodajni paket terjatev do 66 pravnih oseb, rok za izvedbo skrbnega pregleda (dostop do VDR) podaljšan do 21.6.2019 do 14. ure in s tem posledično rok za oddajo zavezujočih ponudb podaljšan do 28.6.2019 do 14. ure.

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV do 66 pravnih oseb.pdf

TEASER_slo – podaljšan rok.PDF

23 Apr 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189
Prikaži več

 Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:
 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,
 
ki v naravi predstavljajo 74 nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).
Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI – DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.
Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22%ddv
Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.

 Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – RE ID 188 in 189 podpisano.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe RE ID 188 in 189.pdf

KYC – slo.zip

 

03 Apr 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, R HRVAŠKA - DUTB 6520
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 2 vili Bašanija, Svetioničarska ulica, R Hrvaška- DUTB ID 6520:

1. enota 8, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 299,1 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5161, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 242/500 ETAŽNA LASTNINA (E-1), posamezni del "A", stanovanje S1, stoječa na parc. št. 28/1, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 401 m2, skupno izmera 618;

2. enota 12, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 284,0 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5159, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 254/500 ETAŽNA LASTNINA (E-2), posamezni del "B", stanovanje S2, stoječa na parc. št. 28/2, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 342 m2, skupno izmera 559, z vpisano služnostjo postavljanja kolektorja in služnostjo polaganja vodovodnih cevi.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ – PONUDBA VILA BAŠANIJA – DUTB ID 6520 – enota 8" ali "NE ODPIRAJ – PONUDBA VILA BAŠANIJA – DUTB ID 6520 – enota 12" in za katero bo v Razpisnem Roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 350.000 EUR ( z vključenim davkom).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.4.2019 do 11:59:59 ure.

 

VABILA K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA – DUTB 6520.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA – DUTB 6520 – enota 8.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA – DUTB 6520 – enota 12.pdf

 

 

22 Mar 2019
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev
Prikaži več

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup terjatev do naslednjih družb: (i) FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1429639000, (ii) FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih idej, d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5295700000, (iii) EMO-TECH, proizvodna družba d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5657431000, (iv) ELVEL – elektrostrojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1803786000 in (v) TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, mat. št. 5033837000 (vse navedene družbe v nadaljevanju skupaj poimenovane: »Dolžniki ali Družbe«).

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26.06.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Razpis za zbiranje ponudb – Skupina FORI_22 03 2019.pdf

Teaser_Fori_marec 2019.pdf

07 Mar 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA BENDIKT - DUTB ID 106082
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja Benedikt – DUTB ID 106082 je nepremičnina:

– neopremljeno 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 520-745-15 v izmeri 53,40 m², v 4. etaži, na naslovu Napisna ulica 10, Benedikt, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2012.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA BENEDIKT – DUTB ID 106082« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 53.545,50 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.03.2019, do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – DUTB ID 106082

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – DUTB ID 106082

18 Feb 2019
VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 101928
Prikaži več

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup vrstne hiše Limbuš – DUTB ID 101928 je nepremičnina:

– zemljišče z ID znakom: parcela 661 115/8, v velikosti 238 m², na katerem stoji stanovanjska stavba z ID št. 661-1506 skupne površine 162,90 m², v naravi nedokončana vmesna vrstna hiše skupne površine 162,90 m² na naslovu Vrunčeva ulica 3, Limbuš.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ – DUTB ID 101928« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.
Informativna prodajna cena je določena v višini 147.825,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV)
Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 04.03.2019, do 11:59:59 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – ID 101928.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 101928.pdf