JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO DRUŽBE KOVINTRADE D.D.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe: KOVINTRADE Mednarodna trgovina, d.d., Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Matična številka: 5025524000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno ­­­­­­28. 6. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.