JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP PAKETA TERJATEV DO 16 PRAVNIH OSEB – ZAKLJUČEN

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«)

v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do večjih dolžnikov, ki so pravne osebe.

POMEMBNO OBVESTILO!

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do vključno 09. 06. 2022. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

Podatkovna soba (VDR) se zapre dne 8.6.2022 ob 14.00 uri.