Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD

​​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in v imenu ter po pooblastilu družbe Sofia Portfolio B.V. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb Byala 1 EOOD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka 131291470 in Dieci-SA AD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka: 175350713.


Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 06.08.2018 do 13.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD