JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽB Meja Šentjur d.d. in DELA TERJATEV DO DRUŽBE PSZ d.d. v stečaju ter POSLOVNA DELEŽA IN TERJATVE DRUŽB Hyundai Auto Beograd d.o.o. in PS Domina Beograd d.o.o.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup naslednjih terjatev:

  • do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, matična številka 5150370000,
  • dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem d.d. – v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje, matična številka 5968429000,
  • do družbe HYUNDAI AUTO doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 in
  • družbe PS DOMINA doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748,

ki na dan 20. 05. 2022 skupaj s pripadki znašajo 8.706.738,06 EUR.

in poslovnih deležev:

  • 100% delež v družbi HYUNDAI AUTO doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 in
  • 54% delež v družbi PS DOMINA doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 20. 06. 2022 do 14:00 ure.

Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.