JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE BETI d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe BETI d.d., Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika, Matična številka: 5043794000, ki so na dan 01. 07. 2022 skupno znašale 3.922.026,26 EUR .

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 23. 09. 2022. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do 14.00 ure zadnjega dne v podanem roku.