JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE ENGROTUŠ D.O.O.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, matična številka: 5494516000, ki na dan 31. 03. 2022 skupaj s pripadki znašajo 2.364.463,66 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26. 05. 2022 do 14:00 ure.