JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV do družbe HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o.

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe HYB, Proizvodnja hibridnih vezij, d.o.o., Levičnikova cesta 34, 8310 Šentjernej, matična številka: 5479126000 (v nadaljevanju: »Družba«). Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 2. 9. 2021 do 14.00 ure.