Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IT TEL d.o.o.

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna
ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«)
v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni
javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do
družbe IT TEL d.o.o. Tivolska cesta 50 Ljubljana, matična številka: 1973231000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 04.06.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb – IT TEL d.o.o.pdf