Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KETING d.o.o.

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni
razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe KETING d.o.o., Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina (izbrisan dne 24.3.2016), matična številka: 5311888000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 02.07.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb – KETING d.o.o.pdf