JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE MEMO AB, D.O.O. – V STEČAJU

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Memo AB, d.o.o., proizvodnja in trgovina – v stečaju, Podpeč 53, 1352 Preserje, Matična številka: 1852019000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30. 9. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.