JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE TERRA – R.B. trgovsko podjetje, d.o.o.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe TERRA – R.B. trgovsko podjetje, d.o.o., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica, Matična številka: 5832667000, ki so na dan 11. 04. 2022 skupno znašale 1.719.773,78 EUR .

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 30 dni od objave razpisa. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do 14.00 ure zadnjega dne v podanem roku.

!!! DOPOLNITEV RAZPISA 10.05.2022 !!!

V prilogi je objavljena dopolnitev javnega razpisa.