Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Kosovo – ZAKLJUČENO

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb na Kosovem.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 28.9.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Kosovo_slo.pdf