JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATVE DO DRUŽBE REZIDENT d.o.o. – v stečaju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe REZIDENT d.o.o. – v stečaju, Kamniška ulica 20, 1000 Ljubljana (IZBRISAN dne 25. 6. 2016), matična številka: 2226910000.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 28. 7. 2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.