OBVESTILO O PRIČETKU PRODAJNEGA POSTOPKA DRUŽBE MLM d.d.

DUTB, d.d. je pričela s postopkom prodaje 100% lastniškega deleža in vseh svojih terjatev (9 milijonov EUR) do družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor.

Potencialne ponudnike vabimo, da se za nadaljnje informacije obrnejo na našega prodajnega svetovalca, družbo PwC SVETOVANJE d.o.o., kontaktni osebi: Primož Rozman, tel. št.: + 386 30 324 742, e-pošta: primoz.rozman@pwc.com in Slaven Ćurić, tel. št.: + 385 91 6798 091, e-pošta: slaven.curic@pwc.com.