PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE STAVBAR GRADNJE d.o.o. – v stečaju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni https://dutb.eu/javni-razpisi/ dne 12.2.2021 objavila Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STAVBAR GRADNJE d.o.o.-v stečaju,

Prodajalec obvešča ponudnike, da se spreminjajo:

̵ Rok za oddajo zavezujočih ponudb

̵ Rok za plačilo varščine in

̵ Rok za možnost izvedbe skrbnega pregleda.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb, določen v 3. odst. 2. točke Razpisa, se podaljšuje do vključno 13.5.2021.