RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA ZA »VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČ V PC BRNIK – DUTB ID 1765-001«

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/ dne 17.10.2022 objavila Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – zemljišč v PC BRNIK – DUTB ID 1765-001.

 

Prodajalec vse interesente in ponudnike obvešča, da je prodajni postopek RAZVELJAVLJEN – elektronska javna dražba za nakup nepremičnine – zemljišč v PC BRNIK – DUTB ID 1765-001. Vsem ponudnikom, ki so plačali varščino, bo varščina vrnjena na njihov račun v petih (5) dneh od prejema tega obvestila na e – naslov, naveden v njihovi elektronski prijavi.