VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM NEPREMIČNINE – PARKIRNIH POVRŠIN V IZOLI, območje »ARGOLINA«– DUTB ID 1637-003

Poteka zbiranje ne-zavezujočih ponudb za najem nepremičnine »PARKIRNIH POVRŠIN- v Izoli, območje ARGOLINA za namen vzpostavitve obratovanja parkirnega dela.

Nepremičnine ID znak:

 1. parcela 2626 1335/17 (ID 6756835) v izmeri 3.871 m2,
 2. parcela 2626 1335/2 (ID 1274782) v izmeri 1.127 m2,
 3. parcela 2626 1335/3 (ID 3899480) v izmeri 4.250 m2,
 4. parcela 2626 1336 (ID 4465325) v izmeri 913 m2,
 5. parcela 2626 1342 (ID 4570096) v izmeri 2.048 m2,
 6. parcela 2626 1343 (ID 1106950) v izmeri 68 m2,
 7. parcela 2626 1344 (ID 5241551) v izmeri 2.742 m2,
 8. parcela 2626 1345/1 (ID 6756837) v izmeri 4.350 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni površini 19.369 m2, trenutno kot parkirne površine.

Razpisni elementi:

 • čas sklenitev pogodbe: od 01.01.2023 do 31.12.2025,
 • rok za oddajo ne-zavezujočih ponudb: do vključno 17.11.2022, do 11:59:59 ure,
 • Izbrani ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriterijem: ponujena najvišja neto cena za Predmet Oddaje (brez pripadajočega davka od oddajanja v najem površin za parkiranje vozil, obratovalnih ter ostalih stroškov in brez 20% deleža mesečnih prihodkov od oddaje v najem), pri čemer neto mesečna najemnina ne sme biti nižja od 2.000,00 EUR,
 • ogled nepremičnine in dokumentacije po predhodnem dogovoru: do vključno 15.11.2022 pri Andreju Filipiču, tel. 01 429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu.

Več informacije v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1637