VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-003

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ne zavezujočih ponudb za najem nepremičnine – Poslovnih prostorov v Eda centru v Novi Gorici.

Rok za oddajo ne-zavezujočih ponudb je do vključno 23.05.2022, do 11:59:59 ure.