VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP “2-SOBNEGA STANOVANJA V RUŠAH – DUTB ID 6067”

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup "2-sobnega stanovanja v Rušah – DUTB ID 6067"

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "2-sobnega stanovanje v Rušah – DUTB ID 6067" je 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 665-1643-24, v naravi neopremljeno 2-sobno stanovanje s številko 24 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ulica Črnkovih 1, 2342 Ruše. Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina dela stavbe 59,50  m2, uporabna površina pa 51,40 m2.

Izhodiščna prodajna cena znaša 44.000,00 EUR + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.07.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Blažu Ribiču, tel. št. 02 25 20 706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu in sicer do vključno 02.07.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

>>Povezava do spletnega oglasa DUTB.<<