Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin “Večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB 448”

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448« na naslov Vintarjeva ulica 4, 3212 Vojnik.

Predmet prodaje predstavljajo naslednje nepremičnine:

  • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133) v izmeri 1.974 m2,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875),  v izmeri 26 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
  • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,

zemljišča v skupni izmeri 2.495 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.


Izklicna prodajna cena znaša 1.620.000,00 EUR + pripadajoči davek (9,5% DDV za večstanovanjski objekt, s pozidanimi zemljišči in 22% DDV za nepozidana zemljišča). Ponudba, ki se bo glasila pod izklicno prodajno ceno, se bo smatrala za nepopolno in bo izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.6.2018, do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb – Vojnik – ID 448.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe – Vojnik – ID 448.pdf

KYC obrazci – SLO.zip