VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LOKALOV V CENTRU NOVA VELENJE – DUTB ID 106002

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup lokalov v centru Nova v Velenju– DUTB ID 106002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 1. del stavbe 964-3501-2 (ID 5803376) v izmeri 188 m2,
 2. del stavbe 964-3501-5 (ID 5803378) v izmeri 175,71 m2,
 3. del stavbe 964-3501-6 (ID 5803379) v izmeri 31,6 m2,
 4. del stavbe 964-3501-7 (ID 5803380) v izmeri 403,91 m2,
 5. del stavbe 964-3501-8 (ID 5803381) v izmeri 44,65 m2,
 6. del stavbe 964-3501-9 (ID 5803382) v izmeri 184 m2,
 7. del stavbe 964-3501-10 (ID 5803383) v izmeri 31,96 m2,
 8. del stavbe 964-3501-11 (ID 5803384) v izmeri 59,56 m2,
 9. del stavbe 964-3501-13 (ID 5803385) v izmeri 36,24 m2,
 10. del stavbe 964-3501-14 (ID 5803386) v izmeri 6,51 m2,
 11. del stavbe 964-3501-15 (ID 5803387) v izmeri 17,11 m2,
 12. del stavbe 964-3501-16 (ID 5803388) v izmeri 145,57 m2,
 13. del stavbe 964-3501-17 (ID 5803389) v izmeri 42,82 m2,
 14. del stavbe 964-3501-18 (ID 5803390) v izmeri 92 m2,
 15. del stavbe 964-3501-19 (ID 5803391) v izmeri 100,8 m2,
 16. del stavbe 964-3501-20 (ID 5803392) v izmeri 526 m2,
 17. del stavbe 964-3501-21 (ID 5803393) v izmeri 85,79 m2,
 18. del stavbe 964-3501-22 (ID 5803394) v izmeri 33,75 m2,
 19. del stavbe 964-3501-23 (ID 5803395) v izmeri 8,99 m2,
 20. del stavbe 964-3501-24 (ID 5803396) v izmeri 74,16 m2,
 21. del stavbe 964-3501-25 (ID 5803397) v izmeri 40,31 m2,
 22. del stavbe 964-3501-28 (ID 5803398) v izmeri 20,73 m2,
 23. del stavbe 964-3501-35 (ID 5803404) v izmeri 269,29 m2,
 24. del stavbe 964-3501-40 (ID 5803406) v izmeri 51,76 m2,
 25. del stavbe 964-3501-41 (ID 5803407) v izmeri 183,46 m2,
 26. del stavbe 964-3501-42 (ID 5803408) v izmeri 9,41 m2,
 27. del stavbe 964-3501-43 (ID 5803409) v izmeri 31,54 m2,
 28. del stavbe 964-3501-44 (ID 5803410) v izmeri 10,35 m2,
 29. del stavbe 964-3501-45 (ID 5803411) v izmeri 16,79 m2,
 30. del stavbe 964-3501-46 (ID 5803412) v izmeri 131,68 m2,
 31. del stavbe 964-3501-47 (ID 5803413) v izmeri 19,15 m2,
 32. del stavbe 964-3501-49 (ID 5803414) v izmeri 90,94 m2,
 33. del stavbe 964-3501-50 (ID 5803415) v izmeri 144,56 m2,
 34. del stavbe 964-3501-51 (ID 5803416) v izmeri 146,93 m2,
 35. del stavbe 964-3501-52 (ID 5803417) v izmeri 86,17 m2,
 36. del stavbe 964-3501-53 (ID 5803418) v izmeri 189,53 m2,
 37. del stavbe 964-3501-55 (ID 5803419) v izmeri 218,46 m2,
 38. del stavbe 964-3501-57 (ID 5803420) v izmeri 13 m2,
 39. del stavbe 964-3501-58 (ID 5803421) v izmeri 75,59 m2,
 40. del stavbe 964-3501-59 (ID 5803422) v izmeri 88,65 m2,
 41. del stavbe 964-3501-60 (ID 5803423) v izmeri 17,2 m2,
 42. parcela 964 2523/17 (ID 4982278) v izmeri 2591 m2, prodaja se delež 6086/10000 v izmeri 1.577 m2

ki v naravi predstavlja več neopremljenih in dva opremljena poslovna trgovska lokala v skupni  izmeri 4.144,63 m2, deloma oddani v najem v poslovno trgovski stavbi center NOVA v Velenju, stavba letnik 2005, s pripadajočim idealnim deležem nad zemljiščem ob stavbi, delež v izmeri 1.577 m2 (delež 6086/10000), na naslovu Šaleška cesta 21, Velenje, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d..

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.980.000,00 EUR + pripadajoči davek, v katero je vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 3.000,00 EUR.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 9.7.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP LOKALOV V CENTRU NOVA VELENJE – DUTB ID 106002«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo dne 14.7.2021 ob 10.00 uri opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Dean Švajncer, tel. št. 030 602 732, elektronska pošta dean.svajncer@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 08.07.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS..

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB 6002