VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »ZEMLJIŠČE VIKRČE« V SPODNJIH PIRNIČAH, DUTB ID 2160 IN TERJATVE DO DRUŽBE POIL, d.o.o. – v stečaju

Pogodbeni predmet v tem razpisu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

  1. nepremičnine, navedene v Prilogi 3 tega Vabila (v nadaljevanju: »Nepremičnina«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«), ki v naravi predstavljajo zaključen kompleks v naselju Vikrče, v katastrski občini Spodnje Pirniče, med Savo in cesto Pirniče – Tacen, ki se ureja z OPN Občine Medvode, pri čemer znaša skupna površina zemljišč 49.822,00 m2, v lasti DUTB pa je 24.143,31 m2;
  2. terjatev Prodajalca do družbe Poil, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »dolžnik«), ki je zavarovana s hipotekami na Nepremičnini (v nadaljevanju: »Terjatev«), pri čemer se Terjatev prodaja skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do dolžnika, ki so na dan 12.11.2021 skupaj s pripadki znašale 1.588.563,15 EUR. Znesek Terjatve se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 12.11.2021 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.12.2021 (do 13:59:59 ure.)

Več informacij o oddaji zavezujočih ponudb v Vabilu v prilogu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2160